Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tiskové zprávy NNO

Vybrat26.2.2015 - Brno [Ekosmák o.s.]
I obce se mohou zapojit do akce Ukliďme Česko 2015

Na letošní jaro pro Vás pod oficiální záštitou Ministerstva životního prostředí ČR opět chystáme celorepublikovou úklidovou akci Ukliďme Česko. Loňský první ročník se shledal s velkým úspěchem, když i přes nepřízeň počasí vyrazilo přes 6 000 dobrovolníků vstříc černým skládkám, kterých se podařilo zlikvidovat na 500 a celkový objem uklizeného odpadu přesáhl 350 tun. Úsilí všech zúčastněných bylo odměněno hlavní cenou v soutěži E.ON Energy Globe Award přezdívané „Ekologický Oskar“. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat25.2.2015 - PRAHA [Hnutí DUHA, Klimatická koalice, Centrum pro dopravu a energetiku, Přátelé přírody, CARE ČR]
Globální klimatická dohoda: Evropský příspěvek není dostatečný. Může za to i ČR

Návrh svého příspěvku k připravované globální klimatické dohodě, která má být přijata na konci tohoto roku v Paříži, právě zveřejnila Evropská komise. Návrh je součástí nové unijní energetické strategie nazvané Energetická unie [1]. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat25.2.2015 - BRNO [Děti Země]
Územní rozhodnutí pro Stupeň Přelouč II počtvrté zrušeno

Již počtvrté od roku 2004 musel krajský úřad v Pardubicích zrušit územní rozhodnutí pro plavební kanál u Přelouče, neboť bylo stavebním úřadem v Přelouči vydáno nezákonně. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat24.2.2015 - PRAHA [Společnost pro trvale udržitelný život]
Stanovisko Společnosti pro trvale udržitelný život vládě: Prolomení ekologických limitů těžby uhlí bude ztrátové: s dočasnými, jen dílčími přínosy, ale s trvalými a nenahraditelnými ztrátami hodnot území, sídel, přírody a krajiny

STUŽ vyzývá vládu a její Radu pro udržitelný rozvoj ke skutečně komplexní analýze dopadů prolomení limitů těžby uhlí v Severozápadních Čechách, nikoliv jen úzce pojatých důsledků ekonomických a sociálních. Limity pro severočeskou hnědouhelnou pánev spolu s limity pro Sokolovsko byly vládní zárukou tamějším obcím, že nedojde k dalšímu zhoršování ekonomického, sociálního a environmentálního prostředí, k ohrožování jejich majetku, zdraví a dlouhodobých perspektiv existence. Celý text ::regionální rozvoj, životní prostředí::
 

Vybrat23.2.2015 - Brno [Ekosmák o.s.]
Do akce Ukliďme Česko zbývají 2 měsíce. Uklízet bude i ministr...

Přípravy druhého ročníku celorepublikové úklidové akce Ukliďme Česko 2015 jsou v plném proudu. Do jejího uskutečnění v sobotu 18. 4. 2015 zbývají necelé dva měsíce a na webových stránkách projektu postupně přibývají zaregistrovaní organizátoři místních úklidů a dobrovolníci, kteří se třetí dubnovou sobotu společně vydají do boje proti černým skládkám a odpadu ve svém okolí. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat23.2.2015 - BRNO [naOkraji - o krajině na okraji, z.s]
Výstava "Krajina na okraji"

Výstava velkoformátových fotografií land artových děl umělecké skupiny naOkraji. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat22.2.2015 - HOROMĚŘICE [Sport Club 1999]
FIS Evropský pohár ve snowboardingu v Mariánských Lázních přivítá příští úterý a středu 70 závodníků

Další z top akcí rozjeté letošní snowboardové sezony v Česku se uskuteční již toto úterý a středu, 24.-25. února a to na již tradičním místě v centru západočeského města Mariánské Lázně. Mezinárodní kolotoč snowboardových soutěží Evropského poháru sem zavítá už popáté. Skiareál Mariánky je svou polohou ve výšce kolem 700 m n.m., reliéfem a sklonem svahu vhodnou lokalitou pro sportovní akci vrcholné úrovně. Atraktivní závod v paralelním slalomu láká jak jezdce, tak diváky. Celý text ::regionální rozvoj::
 

Vybrat20.2.2015 - [Sedmá generace]
Sedmá generace 1/2015: Městská divočina

V novém čísle časopisu Sedmá generace se mimo jiné dozvíte odpovědi na tyto otázky: Čím děsí a provokuje městská divočina? Co je to urban exploration? Jak vypadají zdivočelé parky? Pomůžou městům územní povolenky? Lze žít bez ekostopy? Čím máme rozdělávat oheň? Jaké poklady se skrývají v Litovelském Pomoraví? Oč jde v kauze Klinika? Proč Dánům voní větrníky? Kolik procent divočiny sneseme? Jak se oblékat férově? Máme se naučit řeč masožravců? Je tahle Země pro kapitalisty? Jak vypadá poklidná nerůstová revoluce? Projdeme touto krizí? Celý text ::životní prostředí, lidská práva::
 

Vybrat19.2.2015 - PRAHA [ROZKOŠ bez RIZIKA]
Organizace Rozkoš bez rizika připravuje film o násilí v sexbyznysu. Příběh je inspirován zkušenostmi sexuálních pracovnic

Magda aneb S tebou ne! je hraný přibližně půlhodinový film věnující se problematice násilí v sexbyznysu. Děj je postaven na příběhu Magdy, která se ve snaze postarat o svého syna, stává méně obezřetnou a pouští se do rizik. Rizikové situace, kterým je následně nucena čelit, vychází z reálných příběhů sexuálních pracovnic. Tyto situace se ovšem nevyskytují jen v sexbyznysu, ale může se v nich nebo jim podobných octnout kdokoliv. V nízkorozpočtovém projektu účinkují herečky a herci divadla Rozkoš a přátelé R-R. Na dokončení filmu shání organizace peníze přes portál Hithit. Celý text ::sociální oblast::
 

Vybrat19.2.2015 - PRAHA [Ramus]
Co naplat - večer plný (ne)zisku

Ve středu 4. března 2015 se v pražském divadle Archa uskuteční akce Co naplat aneb večer plný (ne)zisku, kterou pořádá sdružení Ramus s cílem rozproudit debatu o etickém a zodpovědném financování neziskového sektoru a zároveň získat finanční prostředky na vlastní činnost — pořádání volnočasových aktivit pro mladé lidi s postižením i bez něj. Celý text ::sociální oblast, občanský sektor::
 

Vybrat19.2.2015 - BRNO [Ratolest Brno]
Dobrovolníci pomáhají ve světě dětí

Dobrovolníci pomáhají ve světě dětí, je název projektu Ratolesti Brno, díky kterému pomáhalo 48 dobrovolníků dětem a mládeži v různých sociálních službách na území Brna. Dobrovolníci od dubna 2014 do února letošního roku, pomáhali klientům zvládat nejrůznější životní situace, poskytovali jim podporu při orientaci a uplatnění se ve společnosti, trávili s nimi volný čas a realizovali společně mnoho aktivit. Dobrovolníci věnovali 1970 hodin svého volného času více než 260 klientům z neziskových organizací v Brně. Celý text ::sociální oblast::
 

Vybrat18.2.2015 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Číslo týdne: 3. Tři hlavní britské strany tři měsíce před volbami svorně vyzdvihují antifosilní zákon

Jedna z mála věcí, na níž se shodnou tři hlavní politické strany ve Velké Británii tři měsíce před volbami, je směřování země k nezávislosti na ropě, plynu a uhelných dolech, stvrzené dokonce společnou deklarací [1]. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat18.2.2015 - PRAHA [Středisko humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE]
Postní sbírka 2015

Vyhlašujeme postní sbírku, jejíž výtěžek bude použit na podporu pracovních příležitostí žen v Etiopii. Na podporu etiopských žen, jejich dětí a sirotků sbírá Diakonie ČCE prostředky mezi svými zaměstnanci pravidelně v postní době již 7 let. Poslední tři roky probíhá sbírka také ve sborech ČCE a mezi veřejností. Letošní Postní sbírka 2015 bude trvat od 18. února do 5. dubna. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat18.2.2015 - Praha [Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)]
Stanovisko č. 126 předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život ke snahám o změny Územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi

STUŽ je hluboce znepokojena pokračujícím tlakem na změnu vládního usnesení 444 z roku 1991, které bylo znovu potvrzeno vládním usnesením 1176 z roku 2008. Vítáme proto zásadní postoj ministra životního prostředí Richarda Brabce a místopředsedy vlády Andreje Babiše, kteří odmítají veškeré snahy o prolomení limitů a respektují princip kontinuity vládní politiky ve směru k občanům a jejich občanským a lidským právům po roce 1989.

Limity pro Severočeskou hnědouhelnou pánev spolu s obdobnými limity stanovenými usnesením vlády č. 490 z roku 1991 pro Sokolovsko byly vládou Petra Pitharta stanoveny jako vládní záruka tamějším obcím, že se nadále nebude zhoršovat jejich ekonomické, sociální a životní prostředí, že již nebudou ohrožovány jejich majetek a zdraví a že mají dlouhodobou perspektivu své existence. Součástí těchto záruk byl příslib, že budou ochráněny i zbytky okolní krajiny, přírody, dopravní a technické infrastruktury v severočeské hnědouhelné pánvi i na Sokolovsku a komunikační spojení z vnitrozemí do Litvínova a do obcí na Krušných horách nad ním. Vláda tehdy vydala jasný signál, že energetická politika státu se napříště musí podřídit limitům přípustné ekologické zátěže území a jeho obyvatel, že převažujícím veřejným zájmem v Podkrušnohoří je zachovat zbytky osídlení i krajiny jako podmínku budoucí rekultivace zdevastovaného osídlení i krajiny, a nikoliv naopak, jak tomu bylo před rokem 1989. Závazek respektovat limity je zakotven v zastupitelstvem Ústeckého kraje vydaných a platných Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje a v navazujících územních plánech dotčených měst a obcí. Díky tomuto usnesení byla zrušena dlouholetá stavební uzávěra v ohrožených obcích a tyto obce znovu rozkvetly konečně umožněnými opravami, modernizací domů stávajících i novou výstavbou Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat18.2.2015 - PRAHA [01/71 ZO ČSOP Koniklec]
Konference o hospodaření s dešťovou vodou

Pražská organizace ČSOP Koniklec pořádá v Praze mezinárodní konferenci o hospodaření s dešťovou vodou. Konference se uskuteční 26. 3. 2015 a bude se věnovat především nakládání se srážkovými vodami v zastavěných oblastech. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat17.2.2015 - PLZEŇ [ENVIC, občanské sdružení]
Plzeň bude mít komunitní zahradu

V letošním roce se Plzeň přidá mezi česká města, která mají komunitní zahradu. Společné zahradničení je oblíbeným způsobem, jak si v dnešní uspěchané době pěstovat vlastní potraviny, i když bydlíte v bytě či domě bez zahrady uprostřed města. Komunitní zahrady se často také stávají centry kulturního a společenského života, zejména pro rodiny s dětmi.
S nápadem založení plzeňské komunitní zahrady přišlo občanské sdružení ENVIC, které také našlo vhodný pozemek. Tento prostor teď nabízí zahradníkům, kteří mají chuť společně ho proměnit v přírodní zahradu s jedlými keři, záhony zeleniny, bylinek a květin a samozřejmě i s posezením.
Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat17.2.2015 - STRNADY [Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.]
Jak na problémy s nepůvodními, invazními druhy rostlin a živočichů? Možnosti řešení vám přiblíží seminář na Novotného lávce ve středu 25. února

Jak čelit problémům s invazními druhy rostlin, hub, hmyzu nebo obratlovců nastíní odborný seminář, který se uskuteční ve středu 25. 2. 2015 v sídle České lesnické společnosti na Novotného lávce v Praze. Akci pro odbornou veřejnost pořádá Česká lesnická společnost společně s Lesní ochrannou službou Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. (VÚLHM) a Komisí ochrany lesa Odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat17.2.2015 - ČR [Ekosmák o.s.]
Pojďte s námi uklidit Česko

Již za dva měsíce se uskuteční druhý ročník dobrovolnické úklidové akce s názvem Ukliďme Česko. Jejím cílem je zbavit česká města, vesnice a přírodu volně odhozeného nepořádku a černých skládek a zároveň upozornit na dlouhodobě neřešenou problematiku černých skládek. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat16.2.2015 - PRAHA [Hnutí DUHA, Dopravní federace, International Council for Clean Transportation ]
Paliva z odpadů - velká šance pro klima i zaměstnanost. Jen u nás mohou přinést až 10 000 nových pracovních míst

Podle dnes zveřejněné studie Mezinárodní rady pro čistou dopravu (International Council of Clean Transportation - ICCT [1] by v ČR mohlo vzniknout využíváním komunálních odpadů i z odpadů ze zemědělství, lesnictví a průmyslu pro výrobu motorových biopaliv tři tisíce stálých a sedm tisíc dočasných pracovních míst. V celé Evropě by do roku 2030 vzniklo tři sta tisíc pracovních míst [2]. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat16.2.2015 - PRAHA [SIMI (Sdružení pro integraci a migraci)]
V Česku vzniká originální foodblog s cizokrajnými recepty a lidským příběhem

Nový foodblog, který se zaměřuje na netradiční recepty z různých zemí světa, představuje nejen kulinářské speciality, ale také příběhy cizinců, z jejichž země pokrmy pochází. Vedle receptů na neobvyklá jídla jako je ghanský vývar od kosti nebo gruzínské chačapuri bude SIMI foodblog přinášet tipy, kde si dát cizokrajnou slavnostní večeři nebo kam vyrazit s kolegy na oběd do etnického bistra. Pro ulehčení přípravy pokrmů bude foodblog také informovat, kde lze sehnat i ty méně dostupné suroviny. Celý text ::sociální oblast, lidská práva, občanský sektor::
 

stránka   1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1092 | Další

Nenašli jste tiskovou zprávu? Vyhledejte jí v archívu tiskových zpráv!

Z webové dílny Ecn

1 2 3 4 5
  1. media4us.cz
  2. ekolist.cz
  3. biofarma.cz
  4. www.amelie-os.cz
  5. romea.cz

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Press servis

Snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií.
Využijte internetovou službu Econnectu pro Vás.
http://press-servis.ecn.cz/

Press Service - snadné zasílání tiskových zpráv

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz