Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tisková zpráva: Oslavy Dne Země 2006 pořádané nebo podporované Ekocentrem Paleta

20.4.2006
PARDUBICE [Ekocentrum Paleta]
Autor: Jiří Bureš, tel: 466 614 352

Od roku 1990 se každoročně i ve většině měst ČR v režii mnoha různorodých organizací 22. duben slaví jako Den Země přičemž oslavy probíhají i v jiné dny kolem tohoto data. Jednou ze zúčastněných organizací je i pardubické (a od letošnho roku i chrudimské) Ekocentrum PALETA. Těžiště jeho činnosti vždy spočívalo v soustavné práci se širokou veřejností od mateřských škol, přes základní a střední až po vysoké školy, širokou veřejnost i odborníky v různých oborech. Proto i v roce 2006 Ekocentrum PALETA chystá několik akcí jejichž cílem je podle Petra Martínka, jednoho z ekovýchovných pracovníků a lektorů: „pokusit se myšlenku zodpovědnějšího a pokornějšího přístupu k přírodě a vlastně k celé planetě přiblížit dětem a jejich prostřednictvím také dospělým ať je jejich dosavadní styl života jakýkoliv“.

Stručný kalendář těchto akcí reagujících mimo jiné na poptávku veřejnosti ukazuje vzrůstající zájem veřejnosti o problémy spojené s životním prostředím:

• 20.4.2006 - Chrudim, Resslovo náměstí, 9.00 - 17.00 : oslavy Dne Země pořádané Městským úřadem v rámci programu Zdravé město Chrudim. V dopoledních hodinách si žáci místních škol vyzkouší mnoho aktivit týkajících se životního prostředí. Stánek Ekocentra PALETA se zaměřuje na třídění, recyklaci a využití odpadů trochu jiným způsobem, v rámci chystaného projektu Komunitního kompostování je pozván infostan Občanského sdružení Ekodomov Praha, kde budou k dispozici detailní informace o možnostech kompostování, ukázky kompostérů, štěpkovačů, letáky a hry na toto téma. V odpoledních hodinách je srdečně zvána veřejnost.

• 21.4.2006 - Prachovice, areál společnosti Holcim a.s., 8.30 - 13.30 : druhý ročník oslav Dne Země pořádaný ve spolupráci Ekocentra PALETA, EKOKOMu a Holcimu a.s. určený především z kapacitních důvodů pro žáky šestých tříd okolních škol (ZŠ Třemošnice, Bojanov, Ronov nad Doubravou, Seč, Heřmanův Městec, Prachovice). Všechny děti se zúčastní dílen Ekocentra PALETA týkajících se výroby ručního recyklovaného papíru, výroby odlévaných a tradičních máčených svíček, tkaní a předení, her a aktivit zaměřených na vnímání přírody všemi smysly. Součástí je i promítání filmů s ekologickou tématikou vybraných z videotéky Ekocentra PALETA. Dále si děti vyzkouší aktivity firmy EKOKOM nazvané Barevný den a týkající se nakládání s odpady tj. prevence vzniku, třídění a recyklace odpadů. Výčet nabízených možností uzavírá exkurze podnikem Holcim a.s., seznámení s jeho historií, provozem a vlivem na životní prostředí.

• 22.4.2006 - Kunětická hora, 9.30 - 15.30 : oslavy Dne Země s mnoholetou tradicí pořádané svazem skautů a skautek Junák a nazvané Alko jejichž součástí je kromě mnoha ekologických aktivit a her také vyvrcholení soutěže ve sběru hliníku. Ekocentrum PALETA přispívá stánkem-dílnou s výrobou ručního recyklovaného papíru a výrobou odlévaných a máčených svíček.

• 24.4.2006 - Pardubice, Tyršovy sady, 8.30 - 16.00 : další oslava Dne Země pořádaná Ekocentrem PALETA ve spolupráci a EKOKOMem a určená dopoledne pro vybrané pardubické školy a odpoledne pro širokou veřejnost. Barevný den EKOKOMu nabídne hry, soutěže a jiné aktivity týkající se nakládání s odpady tj. prevence vzniku, třídění a recyklace odpadů. Ekocentum PALETA pak výrobní dílny (výroba ručního recyklovaného papíru, výroba svíček, aktivity zaměřené na vnímání přírody všemi smysly), malé čajové pohoštění, posezení s knihami s ekologickou tématikou, hraní na bubínky a především pohodovou atmosféru.

• 25.4.2006 - Pardubice, sídl. Dubina, MŠ Erno Košťála, 14.30 - 16.30 : odpolední oslava Dne Země určená pro děti z výše zmíněné MŠ a jejich rodiče připravená ve spolupráci MŠ Erno Košťála, Ekocentra PALETA a Sdružení Apolenka zaměřeného na pomoc zdravotně postiženým a hiporehabilitaci. Děti a rodiče se setkají s domácími zvířátky chovanými oběma organizacemi, navíc se naučí základy třídění odpadů a zkusí si vyrábět ruční recyklovaný papír a máčené svíčky a projdou se po tzv. „hmatové stezce.

Pracovníci Ekocentra PALETA, dobrovolní pomocnicí a ostatní zúčastnění doufají, že svou účastí na celosvětových oslavách Dne Země přispějí byť i jen malým dílkem k mozaice, ze které se již několik desetiletí všichni zodpovědní obyvatelé Země snaží složit obraz lepší budoucnosti pro sebe, své potomky a všechny ostatní obyvatele naší krásné ale i křehké planety.

Jak vznikl Den Země
22. duben je od roku 1970 vyhlášen Dnem Země. V tento den nebo dnech kolem tohoto data probíhají po celém světě nejrůznější akce oslavující planetu Zemi. 22. 4. 1970 se na různých místech Spojených států shromáždilo na 20 milionů lidí aby demonstrovali za zdravější životní prostředí. Demonstrace, které iniciovali studenti, žádaly zvýšit energetickou účinnost a hledat obnovitelné zdroje energie, recyklovat materiály a odpady, vyloučit používání chemikálií a odpadů, které ničí ozónovou vrstvu Země, omezit zemědělské techniky které vedou k erozi půdy a snižování její produktivity. Kampaň, která měla za cíl prosazovat přijetí nových zákonů v ochraně životního prostředí, prosadit tyto otázky do politické diskuse a podpořit veřejný zájem o problematiku životního prostředí, inicioval americký senátor Gaylord Nelson a získala podporu i dalších amerických politiků. Akce se v roce 1970 zúčastnily milióny občanů USA, a to zejména studentů základních, středních a vysokých škol. Kampaň měla nebývalý ohlas a dala vzniknout tradici oslav Dne Země - 22. dubna - jako mezinárodního svátku životního prostředí. V roce 1990 se k americké tradici připojil zbytek světa. Do kampaně se zapojilo na 200 miliónů lidí ze 140 zemí světa. Zprávy z celého světa informovaly o pochodech, soutěžích, koncertech, festivalech, ekotrzích, úklidových akcích a jiných aktivitách na 3 600 místech a ze Dne Země 1990 se tak stala největší veřejností organizovaná aktivita v historii. Tento Den Země se stal také impulsem pro nastartování recyklačních aktivit po celém světě a pomohl přípravám na Světový summit Země v Rio de Janeiru v roce 1992.

Barevné dny
Jedná se o zábavné akce pro veřejnost, které pořádá společnost EKO-KOM a jsou součástí již třetího roku kampaně na třídění odpadu. Tak jako v předešlých letech Barevné dny navštíví v období od dubna do října zhruba 50 českých a moravským měst a obcí.

Barevné dny probíhají ve spolupráci s městy a stávají se součástí tradičních slavností (např. Den Země, Den Dětí, jarmarky, dožínky apod.) v období duben až říjen. Jejich hlavním zaměřením je výchova dětí a dospělých ke třídění odpadů. Barevné dny se staly v regionech oblíbenými především díky zábavným soutěžím pro celou rodinu.

Součástí Barevných dnů je pojízdná výstava Tonda Obal na cestách, která s úspěchem navštívila již stovky základních škol po celé České republice a oslovila cca 600 000 dětí. Tonda Obal je postavička (maskot), která provází děti světem třídění a recyklace odpadů. Součástí programu je výklad lektora, hra „třídění odpadů“, panely ukazující koloběhy odpadů (od vzniku až po recyklaci) a vzorky materiálů vyrobených recyklací odpadů. Na akcích mu pomáhají další tři kamarádi – Petka Peťka, Pepa Střep i Krabice Kája – zástupci jednotlivých druhů tříděného odpadu. V podobě maskotů tak dětem i dospělým pomáhají projít na akcích světem třídění odpadů zábavnou formou.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz