Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Mimoúrovňová křižovatka Malovanka zničí rezidenční oblasti Prahy 6

22.3.2005
PRAHA [Ateliér pro životní prostředí / Centrum SOS Praha / Eko Břevnov / Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší v P6]
Autor: Petr Kužvart, tel: 241 432 972

Hlavní město Praha chce tento rok zahájit výstavbu mimoúrovňové křižovatky Malovanka, která je součástí plánované severozápadní části městského okruhu. Obyvatelé Břevnova i občanská sdružení koalice SOS Praha považují výstavbu křižovatky z mnoha důvodů za zcela nepřijatelnou. Jejich stanovisko podporuje i senátor Karel Schwarzenberg zvolený za Prahu 6.

Ministerstvo dopravy zamítlo na začátku března odvolání občanských sdružení Ateliér pro životní prostředí (AŽP) a Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší v Praze 6. Stavební povolení pro mimoúrovňovou křižovatku (MÚK) Malovanka tím sice formálně nabylo právní moci, zásadní nedostatky této stavby se tím neodstranily.

Místní občané i mnohá sdružení koalice SOS Praha považují plánovanou stavbu za zcela nepřijatelnou a využijí všech právních prostředků, aby stavbě zabránili. Magistrát hlavního města Prahy ani politická reprezentace města nebyly schopny v rámci povolovacích řízení vyvrátit argumenty, které jasně dokazují, že velkokapacitní mimoúrovňovou křižovatku nelze umístit do hustě obydlené oblasti Prahy 6.

Pět hlavních důvodů, proč nesmí být zahájena výstavba MÚK Malovanka

1) V severozápadním segmentu města je nutné nejprve zprovoznit silniční (pražský) okruh (SO). Příprava městského okruhu (MO) má na severozápadě Prahy oproti připravenosti SO značný náskok. Pokud bude zprovozněn MO dříve než SO, širší centrum zahltí tranzitní doprava v míře, jakou denně můžeme sledovat na Barrandovském mostě nebo Jižní spojce. (1)

2) Mimoúrovňová křižovatka Malovanka, kterou bude podle údajů Ústavu dopravního inženýrství projíždět 125 000 aut denně (oproti současným 50 000 aut denně), se nachází v oblasti, kde jsou již v dnešní době překračovány zákonem povolené limity hluku a znečištění ovzduší. (2)

3) Projekt MÚK Malovanka svým technickým řešením fixuje povrchovou variantu břevnovské radiály, byť o definitivní podobě radiály se teprve jedná a Městská část Prahy 6 přislíbila obyvatelům Břevnova prosazování tunelové, resp. zahloubené varianty.
Dosavadní projekt MÚK dále neobsahuje odbočení z MO od východu do Břevnova a na Strahov a naopak napojení odtud na MO východ. To znamená, že tento důležitý dopravní vztah by neúnosně přetěžoval sousední MÚK Prašný most, která musí napojit celou oblast Bubenče a Dejvic včetně směrů na Horoměřice, Suchdol a Roztoky.

4) Velkokapacitní křižovatka (křižovatka bude mít rozlohu jako kruhový objezd na Vítězném náměstí) zničí urbanisticky hodnotné území v bezprostřední blízkosti komplexu Pražského hradu a zlikviduje bez adekvátní náhrady vzrostlou zeleň v této oblasti (3). Model křižovatky v navržené podobě je i se stručným popisem k dispozici na oficiálních stránkách MČ P6 – http://www.praha6.cz/rozvoj/projekty/projekt.php?ID=7

5) Řízení o povolení uvedené stavby vedli úředníci, kteří jsou pracovněprávně i ekonomicky podřízeni hlavnímu městu, jež je v tomto případě stavebníkem, který má na kladném výsledku řízení bezprostřední zájem. Podjatost úředníků je zřejmá i z textu stavebního povolení, v němž se v rozporu s podkladovou dokumentací mj. uvádí: „Zprovoznění této mimoúrovňové křižovatky nepředstavuje žádná rizika pro znečištění ovzduší.“

Z uvedených důvodů vyzýváme vedení hlavního města, aby nezahajovalo stavbu MÚK Malovanka!

Kontakty pro novináře:
JUDr. Petr Kužvart (Ateliér pro životní prostředí) tel.: 241 432 972; petr.kuzvart@ecn.cz
JUDr. Aleš Ohrablo (EKO Břevnov) – tel.: 603 260 123; ekobrevnov@seznam.cz

Přílohy:
a) Městský okruh – dálnice uprostřed města (text Štěpána Boháče z o.s. Oživení).
b) Trasa MO a její dopady na Prahu 6 – zakreslení do mapy. V elektronické podobě k dispozici na http://www.sospraha.cz

Poznámky:
(1) Zprovoznění SO před MO předpokládají i městem schválené strategické dokumenty Rozvoj dopravního systému a Strategický plán hl. m. Prahy. K severozápadní části SO však nebylo zahájeno ani územní řízení a vláda pro nedostatek financí pozastavila přípravu projektu až do roku 2007.

(2) Nadlimitního zatížení si je vědom i investor – v dokumentaci ke stavebnímu povolení MÚK Malovanka mj. uvádí, že po dokončení stavby křižovatky „bude oblast obytné zástavby, umístěná podél východní větve ul. Patočkova – Myslbekova, kritickým územím zasaženým nadlimitními dopady znečištění ovzduší od automobilové dopravy“. I kvůli „nadměrným hodnotám hlukového zatížení“ investor v citované dokumentaci uvádí, že při zahájení stavby musí být v obytných domech jižní strany Patočkovy ulice provedena výměna oken a namontováno zařízení pro nucené větrání. – viz kopie Přílohy A Dokumentace k SP 03.2001, str. 5 a 28.

(3) Kvůli výstavbě MÚK Malovanka požádal investor o povolení kácení více než 200 vzrostlých stromů, aniž by navrhl adekvátní náhradní výsadbu. Povolení o kácení zatím nebylo uděleno, řízení vedené na Odboru péče o prostředí na Praze 6 je v tuto chvíli přerušeno.DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz