Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Splavnění Labe do Pardubic: starostka Přelouče šíří nepravdivé informace

26.7.2004
Tábor [Ekologický právní servis]
Autor: Mgr. Pavel Doucha, tel: 381 256 662

Město Přelouč odmítlo podpořit vyhlášení Slavíkových ostrovů jako celoevropsky významné lokality/1 z hlediska ochrany přírody s poukazem na plánovanou výstavbu plavebního kanálu. Ekologický právní servis zaslal starostce Přelouče Burešové otevřený dopis/2, v němž poukazuje na nepravdivost tvrzení, kterými v tisku zamítavé usnesení přeloučského zastupitelstva odůvodnila.

„Pochybujeme o tom, že stanovisko městského zastupitelstva je nezaujaté. Starostka Burešová je členkou dozorčí rady společnosti Přístav Pardubice a.s., která je přímo ekonomicky závislá na tom, že bude splavnění Labe do Pardubic dokončeno/3. Jedná se o klasický případ střetu zájmů, neboť paní Burešová z titulu svého členství v dozorčí radě má osobní zájem na realizaci stavby a zároveň z titulu funkce starostky může ve svůj prospěch ovlivňovat jednání zastupitelstva a rozhodování městského úřadu,“ komentoval stanovisko města Mgr. Pavel Doucha z Ekologického právního servisu. „O střetech zájmů v této kauze, které mohou negativně ovlivnit nestrannost rozhodování úřadů, jsme informovali i Evropskou komisi v naší stížnosti z minulého měsíce/4,“ dodal Doucha.

Kontakt:

Mgr. Pavel Doucha
Ekologický právní servis Tábor
Kostnická 1324
390 01 Tábor
tel: 381 256 662
e-mail: tabor@eps.cz


1/ Slavíkovy ostrovy byly navrženy jako součást soustavy chráněných území NATURA 2000.

2/ text dopisu starostce Burešové:

Vážená paní starostko,
deník Mladá fronta Dnes přinesl dne 19.7. 2004 informace o postoji města Přelouč k plánované výstavbě plavebního stupně na Labi, který má umožnit jeho splavnění do Pardubic. Tento článek obsahuje Vaše tvrzení, která nevycházejí ze skutečného stavu věci a matou veřejnost. Žádám Vás touto cestou, abyste svá tvrzení veřejně uvedla na pravou míru.

Jedná se o tato tvrzení:
uvádíte, že stavební úřad v Přelouči již vydal ke stavbě celou řadu rozhodnutí. Skutečnost je však taková, že stavební úřad v Přelouči vydal k dnešnímu dni pouze jedno rozhodnutí, a sice rozhodnutí o umístění stavby, které bylo ovšem v odvolacím řízení zrušeno. Stavební úřad v Přelouči tedy dosud nevydal žádné rozhodnutí o stavbě plavebního stupně, které by nabylo právní moci. O umístění stavby plavebního stupně tedy dosud rozhodnuto není a Vaše odůvodnění zamítavého postoje k vyhlášení chráněného území na Slavíkových ostrovech vydanými rozhodnutími stavebního úřadu se zakládá na nepravdivých skutečnostech,
uvádíte dále, že Česká republika se vstupem do Evropské unie zavázala ke splavnění Labe. Ani toto tvrzení není pravdivé, neexistuje žádný mezinárodní dokument, který by ČR zavazoval ke splavnění Labe. Závazek splavnit Labe do Pardubic nevyplývá ani z přístupových smluv k Evropské unii, ani z Evropské dohody o hlavních vnitrozemských vodních cestách (AGN). Oproti tomu, směrnice Evropské unie na ochranu přírody závazně stanoví, za jakých podmínek a v jakém časovém horizontu má být určité území zařazeno do sítě evropských chráněných území NATURA 2000. Ani toto Vaše tvrzení se tedy nezakládá na pravdě.

Vážená paní starostko, předpokládali bychom, že jako představitel města nejvíce dotčeného stavbou nového plavebního stupně, budete veřejnost informovat o této kauze se znalostí věci a pravdivě. Nelze opomenout, že se jedná o investici v řádu miliard korun, financovanou ze státního rozpočtu, tedy z kapes daňových poplatníků. Vaše shora uvedené výroky však vypovídají spíše o Vaší podjatosti v této kauze, kdy zcela otevřeně straníte výstavbě plavebního stupně, bez ohledu na právní i věcné argumenty.

S pozdravem

Mgr. Pavel Doucha
Ekologický právní servis

3/ Bližší informace o této společnosti na www.pristav-pardubice.cz

4/ Ekologický právní servis využil práva, které náleží každé fyzické nebo právnické osobě členského státu EU a zaslal do Bruselu stížnost, v níž namítá, že v průběhu povolování stavby plavebního stupně Přelouč, byly několikanásobně porušeny směrnice EU na ochranu přírody.DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz