Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nová správa odhaľuje skutočnú cenu biopalív v Latinskej Amerike

15.9.2008
Brusel (Belgicko) / Porto Alegre (Brazília) / Montevideo (Uruguaj) [Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy]
Autor: Andrej Devečka, tel: 0905 973 650

Nová správa FoEI – „Skaza biopalív v Latinskej Amerike“ – analyzuje súčasný a plánovaný vývoj vo viacerých juho- a stredoamerických krajinách, ktoré zvyšujú produkciu biopalív do alarmujúcich čísiel, aby dokázali uspokojiť domáci dopyt ako aj narastajúci dopyt po náhradách nafty a benzínu v Európe a USA.

Správa uvádza, že aktuálne rozširovanie plochy určenej na pestovanie plodín pre biopalivá znamená nárast odlesňovania a ničenie prírodných ekosystémov, nárast počtu a sily konfliktov o pôdu, vysťahovávanie vidieckeho obyvateľstva, zlé pracovné podmienky a znečisťovanie životného prostredia.

Paul de Clerk, koordinátor kampane zameranej na problematiku nadnárodných spoločností, FoEI, povedal: „Pestovanie biopalív v Latinskej Amerike na veľkej rozlohe je neudržateľné a nepomáha ani bežným ľudom, ani životnému prostrediu. Viac biopalív znamená, že poľnohospodárske koncerny, finanční špekulanti a veľkí vlastníci pôdy budú vytvárať obrovské zisky, ktoré v konečnom dôsledku zaplatia ľudia a životné prostredie.


Správa dokazuje že:
Prakticky všetok rozvoj smeruje do obrovských intenzifikovaných monokultúr plodín, ktoré sú závislé od chemických pesticídov a hnojív ako aj od častého zavlažovania. Takéto plantáže často krát vytláčajú iné poľnohospodárske aktivity do citlivejších území, ako sú napríklad dažďové pralesy a savany, čo vedie k masívnemu odlesňovaniu a ohrozovaniu biodiverzity.

Pracovné podmienky sú často krát veľmi zlé, podobné modernému otroctvu a detská práca je ešte stále v mnohých krajinách bežnou záležitosťou. Špekulácie tlačia ceny pôdy nahor a existujú dôkazy, že produkcia biopalív nahrádza produkciu potravín pre lokálnych obyvateľov.

Vidiecke komunity sú premiestňované, aby vytvorili miesto pre plantáže. Súčasťou tohto procesu vznikajú konflikty ohľadom práv na pôdu, ktorých neustále pribúda. S rozvojom biopalív v latinskej Amerike sa rozvíja politika postavená na nízkej úrovni transparentnosti a demokracie, kde neexistuje prakticky žiadny systém územného plánovania, kde je vládny systém veľmi slabo kontrolovaný a kontrolovateľný a v niektorých prípadoch je súčasťou procesu aj násilie prostredníctvom rôznych polovojenských skupín.

Úzke kontakty medzi obchodom a politikmi vyúsťujú v to, že vlády zavádzajú politiku, mimoriadne atraktívnu pre agrobiznis - vo forme daňových úľav, práv na pôdu a potrebnej infraštruktúry. Tieto úzke prepojenia znamenajú taktiež konflikty záujmov a korupciu, pričom vlády zatvárajú oči pred ilegálnymi aktivitami vlastníkov pôdy a výrobcov.

Veľký výrobcovia, obchodníci a investori zvyšujú svoje zisky vďaka narastajúcim predajom poľnohospodárskych komodít, rastu poľnohospodárskych vstupov a vďaka ziskom zo špekulácií s pôdou. Ako odhaľuje táto správa, nadnárodné spoločnosti sú stále viac a viac zainteresované do agro–biznsu v krajinách Južnej a Strednej Ameriky.


Paul de Clerck, koordinátor kampane, pokračuje: “ Produkcia biopalív narastá najmä vďaka nezdravému dopytu po plodinách pre automobilové palivá v Európe a Severnej Amerike. Biopalivá nie sú riešením našich klimatických alebo energetických problémov, ale ako vychádza z výsledkov správy „Skaza biopalív v Latinskej Amerike“, ešte viac zvyšujú už existujúce sociálne, environmentálne problémy ako aj problémy dodržiavania ľudských práv v rozvojových krajinách.

„Sociálne a environmentálne problémy by sa po odsúhlasení záväzných cieľov pre biopalivá v EÚ zhoršili. Expanzia veľkoplošného pestovania biopalív nie je trvalo udržateľná. Vzrastajúci dopyt EÚ po biopalivách nie je pre klímu a energetickú krízu riešením: riešením je klesajúca spotreba a úspory energie,“ povedal Lucia Ortiz, koordinátor Friends of the Earth, Brazília.

Andrej Devečka, Koordinátor kampane ohľadom Biopalív,
tel: 0905 973 650, devecka@cepta.sk,
Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy (CEPTA), Slovensko,
adresa: CEPTA, Nográdyho 39, 96001 Zvolen


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz