Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Výsledky projektu „Quo vadis, femina?“ jsou předloženy veřejnosti k diskusi

27.11.2007
PRAHA [Agentura GAIA o.s.]
Autor: Adéla Purschová, koordinátorka public relations Agentury GAIA, o.s., tel: 774 946 517

První etapa projektu Quo vadis, femina? - vize žen o trvale udržitelném životě se chýlí ke svému závěru. Agentura GAIA o.s., která projekt realizuje, předkládá jeho výsledky k veřejné diskusi. Představuje návrh vize žen o trvale udržitelném životě ve stejnojmenné publikaci popisující průběh a závěry projektu.

První etapa projektu Quo vadis, femina? - vize žen o trvale udržitelném životě se chýlí ke svému závěru. Agentura GAIA o.s., která projekt realizuje, předkládá jeho výsledky k veřejné diskusi. Představuje návrh vize žen o trvale udržitelném životě ve stejnojmenné publikaci popisující průběh a závěry projektu.

Cílem dvouletého projektu „Quo vadis, femina?“ bylo naformulovat vizi českých žen o trvale udržitelném životě; především však bylo třeba probudit povědomí o potřebě osobní a společenské vize. Projekt byl podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR z opatření 2.2. JPD 3. „Osobní zkušenosti a dlouholetá manažerská praxe mě dovedly k závěru, že příčinu celé řady společenských problémů je třeba hledat v řízení společnosti a jejím strategickém rozhodování, které je po staletí v rukou mužů. Převažují ve vládách, byznysu, církvích, médiích a obecně přijímané myšlení vychází z mužské zkušenosti a jejich hodnotového systému. Co by ženy chtěly, kdyby mohly? Co by prosazovaly, kdyby měly více času, moci, peněz? Jako ženy nemáme svoji herstorii, filosofii, myšlenkově uchopené ideály“ vysvětluje motivy vytvoření a realizace projektu jeho autorka a vedoucí Marie Haisová.

Návrh vize byl zpracováván na základě analýzy strukturované do kategorií: Domov – domácí práce, Ekonomická nezávislost, Společenská závislost, Kdo vládne světu? a Východiska v průběhu dvanácti kulatých stolů se ženami různých věkových a profesních skupin. Kulatých stolů se zúčastnilo 268 žen převážně z Prahy, projekt byl průběžně diskutován s přibližně stejným počtem lidí na přednáškách, výstavách a veřejných prezentacích. Návrh vize je publikován v české a anglické verzi knihy „Quo vadis, femina?“ distribuované do veřejných knihoven a knihoven státních institucí, vyjde na DVD. Hlavní myšlenky se věnují harmonii mezi muži a ženami na všech úrovních rodinného a veřejného života. Značný důraz je kladen na mezilidské vztahy, výchovu, vzdělání, kvalitu životního prostředí a sociální sféru. „S vizí chceme seznámit odbornou i širokou veřejnost, zjistit její názory a případně nabídnout ostatním jako inspiraci pro další projekty. Důležité bude i srovnání s jinými regiony, neboť co řeší ženy v Praze, nemusí platit pár kilometrů za městem. Věříme, že jsme dobrou prací přispěli k narovnání vztahů mužů a žen, které prognóza OSN odhaduje - při dobré vůli a tvrdé práci nás všech na rok 2500.“ říká Haisová.

V rámci projektu proběhlo vedle zmíněných dvanácti kulatých stolů i šestnáct přednášek pro veřejnost. Bylo vydáno sedmnáct tiskových zpráv a během dvou let se projekt objevil více než třicetkrát v médiích. V říjnu 2007 se konala mezinárodní konference za účasti sta lidí. Publikace „Quo vadis, femina?“ vyšla v nákladu 1000 ks v české a 1000 ks v anglické verzi. Obsahuje deníkové záznamy z řízení projektu publikované v měsíčníku Dotace, výstupy z kulatých stolů včetně navržené vize, statistická data týkající se rovných příležitostí mužů a žen v České republice, případové studie ze života žen s krátkým komentářem umožňujícím analogii na obecnější úroveň. Navržená východiska jsou popsána formou zážitků z různých studijních pobytů a cest. Umožňují veřejnosti pochopit i smysl horizontálních témat, jejichž dodržování je požadavkem strukturálních fondů EU a týkají se dodržování zásad trvale udržitelného života, rovných příležitostí, komunitní a informační společnosti.

Díky podpoře ESF a státního rozpočtu ČR distribuuje Agentura GAIA o.s. publikaci Quo vadis, femina? do vyčerpání zásob zdarma. Objednat si ji lze přes www.quovadisfemina.cz.

Kontakt: Adéla Purschová, koordinátorka public relations Agentury GAIA, o.s.
info@quovadisfemina.cz, tel: 774 946 517

Přílohy: životopis autorky a vedoucí projektu Marie HaisovéMarie Haisová, MBA
Autorka a vedoucí projektu


Je spoluzakladatelkou Agentury GAIA o.s. (1997), kterou navázala na činnost ekologické organizace Zelený kruh, kde byla ředitelkou v letech 1993 – 1996. Za dobu svého působení si uvědomila, že nemá smysl řešit následky ekologické krize, pakliže se nenajde a nepojmenuje příčina vzniku krizových situací.

Aby se dozvěděla více o strategickém rozhodování a řízení společnosti, zorganizovala mezinárodní konferenci na téma žen v politice a veřejném životě – Růže mezi trním (1995). Zde se objevil názor, že žen musí být v politice minimálně 30 %, aby se dostaly ke slovu a jejich hlas byl vůbec slyšen. Pak by měly šanci vnést na společenskou rovinu i hodnoty ze svých domovů, o které pečují s láskou, nezištně a s osobním nasazením. V roce 1996 kandidovala jako nezávislá do Senátu, aby dokázala, že je ochotná své myšlenky prosazovat i v praxi. Oslovila tehdy pět protikandidátů, aby ji gentlemansky dali přednost se zdůvodněním, že mužů je – na rozdíl od žen - v politice dost. Obdržela odpověď, že v politice jde především o peníze, vyhrává ten, kdo investuje víc, není možné svoji stranu o investované finance připravit. V dalších volbách kandidovala do Parlamentu a do komunální politiky.

Jako reakce na společenské skandály, korupce, tunelování a účelové politikaření zorganizovala Marie Haisová mezinárodní konferenci na téma hledání alternativ ke konzumnímu způsobu života – Peníze nebo život (1998). V rámci Agentury GAIA o.s. se poté vytvořil program LETS – vzájemné výměnné služby a svépomoc lidí, kteří nedisponují penězi, musí však umět komunikovat, mít čas a dobrou vůli k vzájemnému setkávání a spolupráci.

V roce 2000 zorganizovala s Diverse Women for Diversity setkání na téma: Ženy, děti, příroda, jako alternativa k politice Světové banky a Mezinárodního měnového fondu – Život není na prodej, kde společně upozornily na hrozbu moci soustředěné do hrstky nadnárodních korporací, které dnes rozhodují o běhu světa a jsou dominantně v mužských rukou. Zároveň vytvořila projekt Čas je život – harmonie mezi mužským a ženským principem jako reakci na společnost, jejímž srdcem jsou banky a tepnami peněžní toky a jejíž dominantní filosofii provází motto, že čas jsou peníze. Následovala řada vzdělávacích programů Myšlenka–slovo–čin s důrazem na rozpoznávání lidí podle toho, jak se chovají a co dělají ve vztahu k tomu, co říkají.

Během své práce se Marie Haisová setkávala s arogancí vůči ženám, vnímala i poměrně nízké sebevědomí žen i nízkou vzájemnou solidaritu, a tak vytvořila projekt Quo vadis, femina? – vize žen o trvale udržitelném životě, kde se všichni vzájemně učili toleranci, respektu, time managementu, prezentaci, zvyšování sebevědomí, demokratickému dialogu, konsensu, analyzovali stav společnosti i své osobní situace a společně formulovali návrh ženské vize. Jazyk reflektuje realitu, kterou následně ovlivňuje, což vedlo k iniciování aktivity s požadavkem na genderově korektní Ústavu ČR.

Pod hlavičkou Agentury GAIA o.s., jejíž vizí je hledání nových forem mezilidské komunikace vytvořila programy: Zeleň je život, Ženy a životní prostředí, Alternativy ke konzumnímu způsoby života a Semináře a přednášky. V rámci těchto programů řídila kolem dvaceti projektů, napsala asi sto padesát článků, byla poradkyní strategického plánování řady organizací. Již více než deset let naplňuje ideu dodržování zásad horizontálního myšlení, plánování a jednání, jejichž dodržování požaduje Evropská unie u všech strukturálních fondů.

V roce 1998 ukončila studium managementu na Sheffield Hallam University a Masarykově ústavu vyšších studií, získala stipendium Ashoka pro sociální podnikatelství a řadu domácích i zahraničních ocenění. Více informací najdete je www.mariehaisova.cz.

Je matkou dvou dospělých synů: studenta Právnické fakulty UK a absolventa mass médií na New York University of Prague.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz