Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Výzva zastupitelům hlavního města Prahy

14.9.2004
PRAHA [Centrum SOS Praha / Pražské matky / Klub za starou Prahu]
Autor: Petra Kolínská, tel: 776 55 20 22

Zastupitelstvo města Prahy bude na svém jednání ve čtvrtek 16. 9. schvalovat změny územního plánu 04. Mezi změny, které jsou Útvarem rozvoje hl. města doporučeny ke schválení, byl zařazen také návrh na vypuštění ustanovení o závazném minimálním podílu bydlení v centrální části města.

Tato změna je podle našeho názoru v přímém rozporu s koncepcí zdravého rozvoje města a moderními urbanistickými trendy. Vypuštěním minimálního podílu bydlení ze závazné části ÚP město ztratí jeden z mála účinných nástrojů pro udržení obytné funkce v centru Prahy.

Výzvu zastupitelům, aby uvedenou změnu neschválili, najdete v příloze.

Návrh změny č. 0645/04 ÚP najdete na oficiálních internetových stránkách hl. města - http://www.praha-mesto.cz/uzplan/Uzemni_plan_HMP/Zmeny_04_UPHMP_navrh/Zmeny_04_navrh.htm

===========================
Výzva zastupitelům:

My, níže jmenovaní, Vás vyzýváme, abyste neschválili změnu územního plánu č. 0645/04, podle níž se ruší závaznost minimálního podílu bydlení v centrální části města.

Jedná se o návrh vypustit z vyhlášky č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy – přílohy č.1, oddíl 6 /Prostorové uspořádání/ odst. (8) a (9), které zní
(8) Pro centrální část města je stanoven minimální podíl bydlení. U nových staveb neklesne podíl bytových ploch pod předepsaný limit. U nových staveb vzniklých po demolicích objektů, u stavebních úprav, nástaveb a přístaveb bude zachován původní nebo stávající rozsah bytových ploch, případně bude navýšen tak, aby neklesl pod předepsaný limit.
(9) Stanovené minimální podíly bydlení v centrální části města jsou zobrazeny ve výkresu č. 36 schváleného plánu.

Tato změna je podle našeho názoru v přímém rozporu s koncepcí zdravého rozvoje města a moderními urbanistickými trendy. Vypuštěním minimálního podílu bydlení ze závazné části ÚP město ztratí jeden z mála účinných nástrojů pro udržení obytné funkce v centru Prahy. Také právě aktualizovaný strategický plán hl. m. Prahy považuje za jednu ze svých priorit zachování pestrého funkčního využití historického jádra jako celku.

Vylidňování centra velkoměsta s sebou nese mj. tyto negativní dopady:
· nevratné poškození jedinečného charakteru centrální části Prahy, zejména Pražské památkové rezervace
· úbytek malých obchodů a služeb
· nárůst kriminality
· nárůst individuální automobilové dopravy a zvýšená potřeba parkovacích míst (viz požadavky vyhlášky hl. m. Prahy č. 26/1999).

Ivan Dejmal, ekolog

Petra Kolínská, Centrum SOS Praha

Ing.arch. Martin Krise, místopředseda Klubu za starou Prahu, Společnost pro trvale udržitelný život

Michaela Valentová, Pražské matky

V Praze dne 14. 9. 2004

Kontakt: P. Kolínská
tel.: 776 55 20 22
e-mail: sospraha@ecn.cz


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz