Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Názory, komentáře, publicistika

Vybrat8. 1. 2015 - Prohlášení protikorupčních iniciativ Vraťte nám stát! a Veřejnost proti korupci ke kauze „kancléře“ prezidenta republiky V. Mynáře

Václav Němec, Vraťte nám stát! & Veřejnost proti korupci
Vratislav Mynář je vysoce postavený státní úředník, vedoucí kanceláře prezidenta republiky, placený z daní občanů. Takovýto státní úředník by měl být příkladným veřejným činitelem. Skutečnost je však zcela jiná: Pan Mynář si aktuálně koupil vilu v Praze ve Strašnicích za cenu 5, 5 miliónu korun, dle vyjádření znalců v oboru realit výrazně pod cenou. Tuto vilu koupil od Víta Širokého, advokáta kontroverzního lobbisty Romana Janouška. Nemovitost byla v roce 2005 prodána podnikateli Radku Luňákovi s vazbami na dalšího kontroverzního lobbistu Tomáše Hrdličku, jak je možné se dočíst se v médiích. Nehledě na podivný prodej vily je existence spojovací linie Janoušek – advokát Janouška – Mynář – Hrad již sama o sobě důvodem ke značnému znepokojení.
 

Vybrat21. 12. 2010 - Vláda v kauze Drobil: Jen amatérismus a zlehčování

Petr Štěpán, Inventura demokracie
Jsme velmi znepokojeni tím, co se v posledních týdnech odehrává na Ministerstvu životního prostředí i na úrovni vlády České republiky. Informace, které vycházejí najevo, jsou závažné a svědčí přinejmenším o dvou věcech, na které chceme upozornit.
 

Vybrat15. 12. 2010 - Premiér Nečas má jedinečnou příležitost dokázat, že jeho vláda je vláda protikorupční

David Ondráčka, Transparency International ČR
TIC sleduje pozorně kauzu spojenou se SFŽP. Tato kauza velmi připomíná klasický korupční vzorec spojený s velkými zakázkami a s financováním politických stran, ke kterému se obvykle obtížně shání vyjádření přímých účastníků. Zveřejněné materiály a výpovědi dokazují, minimálně politické selhání ministra Drobila, a mělo by znamenat jeho okamžitý konec v politice.
 

Vybrat20. 9. 2010 - Zelený kruh protestuji proti snahám omezit možnost občanů vyjádřit se ke stavebním projektům

Petra Humlíčková, Zelený kruh
Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, již po pár týdnech působení nové Poslanecké sněmovny bude mít veřejnost možnost přesvědčit se, zda noví poslanci a poslankyně opravdu stojí za zájmy veřejnosti a nejsou pod tlakem průmyslu. Novela rozšiřující působnost zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury se dostává na pořad jednání s řadou pozměňovacích návrhů z dílny ČEZu. Má významně omezit evropským právem zaručenou možnost občanů vyjádřit se ke stavebním projektům, které se jich přímo dotýkají. Vaše politická strana slíbila voličům před volbami boj s korupcí a klientelismem. Schválení dotyčné novely by bylo z řady důvodů zcela v rozporu s tímto vaším předvolebním slibem.
 

Vybrat15. 9. 2010 - Otevřený dopis účastníkům konference o statutu veřejné prospěšnosti

Petr Bergmann
Otevřený dopis účastnicím a účastníkům Mezinárodní odborné konference o statutu veřejné prospěšnosti, konané ve dnech 9. a 10. září 2010 v Poslanecké sněmovně a v budově Úřadu vlády ve Strakově akademii.
 

Vybrat28. 10. 2009 - Otevřený dopis prezidentu republiky ve věci oddalování podpisu Lisabonské smlouvy

Václav Němec
Přední čeští akademici a umělci podepisují otevřený dopis kritizující obstrukční postup Václava Klause při ratifikaci Lisabonské smlouvy. Považují jeho obstrukce v závěrečné fázi ratifikačního procesu Lisabonské smlouvy za nepřijatelné, ústavně nekonformní a nesolidní vůči partnerským zemím EU.
 

Vybrat13. 10. 2009 - Protikorupční výzva vládě ČR

Tomáš Kramár & David Ondráčka
Vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, dovolte, abychom se na Vás obrátili jménem Oživení, o.s. a Transparency International – Česká republika, o.p.s. s návrhem několika protikorupčních opatření, která by vláda mohla realizovat do předpokládaného ukončení svého mandátu v roce 2010. Tento společný návrh nevládních organizací, které se dlouhodobě zabývají potíráním korupce ve veřejné správě, obsahuje šest vybraných prioritních bodů protikorupční politiky.
 

Vybrat20. 7. 2009 - Výzva politickým stranám kandidujícím do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Štěpán Rattay, Oživení
Vážené vedení strany, věříme, že stejně jako většina české veřejnosti považujete i Vy korupci v naší zemi za závažný společenský problém, který destabilizuje demokratický chod našeho státu a významně snižuje efektivitu hospodaření s veřejnými prostředky.
 

Vybrat28. 5. 2009 - Vajíčkový názor

Stanislav Penc, Spolek přátel koz
Docela mě pobavilo, že se již na několika místech naší republiky dostal jeden z nejarogantnějších pohrobků minulého režimu dále škodící České republice do kontaktu s někým, kdo nesouhlasí s jeho pojetím politiky a dává mu to jasně najevo. Jde o Jiřího Paroubka, toho, kdo bez jakýchkoliv problémů a obav o zdraví nebo slušné chování zřejmě nařídil
a poté schvaloval zásah proti účastníkům tanečního setkání Czechtek 2005. Při tomto nesmyslném zásahu bylo zraněno několik desítek osob a nemístným obhajováním oprávněnosti a přiměřenosti zásahu změnila dost velká část mladé generace názor na právní stát a fungování demokracie jako celku.
 

Vybrat30. 1. 2008 - Radar a česká občanská společnost – aneb Účet bez hostinského

-foto-Karel Dolejší
Odpor proti plánovanému umístění amerického radaru v Brdech je ze strany propagátorů vládního stanoviska standardně očerňován. Nejenže padají slova o komunistech, trockistech atp.; jen co došlo k ustavení brdské Ligy starostů, objevilo se obvinění, že odpor je organizován ze zahraničí. Rekapitulace postupného vzniku či zapojování různých subjektů, které teprve ve svém souhrnu a vzájemných – často komplikovaných - vztazích reprezentují odpor proti radaru, ovšem podobný výklad činí nevěrohodným. Právě tomu věnuji následující text, psaný nejvýše tři měsíce před parlamentním hlasováním o smlouvě s USA.
 

Vybrat21. 9. 2007 - Má český skauting dalším generacím co nabídnout?

Katka Wechová, Econnect
Skauti byli v tomto roce vidět víc než jindy. Nemalé oslavy stoletého výročí světového skautingu připomínaly, že skauti o sobě navzájem ví a že stejně tak dobře ví o svých kořenech. Skautské hnutí, zdá se, má z čeho čerpat. Ale má i co předávat dále? Potažmo, má komu?
 

Vybrat30. 4. 2007 - Český skauting jde s dobou, ale tradic se nevzdává

-foto-Peter Gabaľ, Radio Praha
V srpnu uplyne 100 let od chvíle, co se dvacet chlapců sešlo na prvním skautském táboře na britském ostrově Brownsea. V českých zemích se skauting usadil o necelých pět let později. Kam za tu dobu doputoval a jak hledí do budoucnosti?
 

stránka   1 | 2 | 3 | 4 | .. | 7 | Další

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Press servis

Snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií.
Využijte internetovou službu Econnectu pro Vás.
http://press-servis.ecn.cz/

Press Service - snadné zasílání tiskových zpráv

Nabídka Econnectu pro nevládní neziskové organizace

Nabízíme vám možnost zveřejnit:

ve Zpravodajství, Kalendáři akcí nebo Informačním servisu pro NNO.
Použijte prosím na stránkách připravené formuláře.

Kontakt na redakci Econnectu: redakce@ecn.cz

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz