Rozhovor s dr. Kailashem Beyerem

Meditace nám umožní vzít život do vlastních rukou

Meditace, tisíce let stará metoda, zvyšující schopnost koncentrace a tvořivosti, byla znovu objevena západním světem. V USA se již stala podobnou módní vlnou, jakou byl svého času jogging. Koncem loňského roku navštívil naši zemi dr. Kailash Beyer, psycholog z Curichu, který se meditaci věnuje 25 let a přednáší o ní v celé Evropě. Jeho pražskou přednášku vyslechlo několik set zájemců. Využili jsme tohoto setkání, abychom zaznamenali jeho myšlenky a položili mu několik otázek.

POZNAT SVOU DUŠI

Co je podle vás meditace, pane doktore?
"Meditovat znamená zklidnit se. Jak vnitřně, tak navenek. Prostě se snažit nehýbat svým tělem, klidně dýchat a vědomě si nastolit vnitřní klid a ticho."
Co tímto klidem dosáhneme?
"Celý život se učíme jak jednat s jinými lidmi, ale nikdo nás neučí, jak zacházet sami se sebou. Při meditaci se díváme do sebe a snažíme se pozorovat, co se v nás děje. Zpočátku jde o hledání způsobu, jak se dostat do svého nitra. Jakmile si však ten správný postup osvojíte, najdete v sobě nový svět - vnitřní realitu. Když meditujete, odhalíte v sobě vnitřní radost. Je to radost, která nepřichází a neodchází, prostě zůstává. Je mnohem intenzivnější než radost nám známá jako výsledek šťastných okolností. Když meditujete, je váš život barevnější, pocity hlubší a intenzivnější. Objevíte, že je toho ve vás více, než jste tušili."
Jak se vnitřní radost projeví?
"Dostaví se, když projevíte, co ve vás je. Když můžete plnit úlohu, pro kterou jste byli stvořeni. Většina lidí využívá jenom velmi málo svých schopností a potenciálu. Vybereme si například povolání a zároveň touto volbou zrušíme dalších sto možností, které nebudeme dělat. Žijeme svůj život většinou pasivně. Jdeme do práce, dostaneme mzdu, koupíme si auto, všechno je jakoby předurčené. Ten, kdo medituje, objeví v sobě tvůrčí schopnost. Projeví se to například tím, že začne psát básně či skládat hudbu - ale nejdůležitější je, že dokáže vzít svůj život do vlastních rukou. Všichni hledáme v životě štěstí a radost. Můžete objet celý svět hledáním tohoto štěstí, abyste nakonec zjistili, že opravdové štěstí je žít tak, jak žít chcete. Meditace vám nejprve pomůže zjistit kdo jste a pak vám dá sílu být sami sebou."
Cílem meditace je tedy dosažení této radosti, pocitu štěstí či seberalizace?
"Meditace jako taková je cestou, ne cílem. S její pomocí můžeme poznat odkud přicházíme, kdo jsme a kam jdeme. Můžeme to také nazvat odhalováním své duše. Někdo v existenci duše věří, jiný ne. Když však meditujete, můžete se své duše jakoby dotknout. Potom už nebudete cítit potřebu diskutovat o tom, zda ve vás je něco vyššího či ne. Budete to prostě vědět. Meditace začíná jednoduše, ztišením se a nahlížením do vlastního nitra. Ale později cítíte, že váš život nabírá určitý směr. Začnete si uvědomovat své schopnosti a chápat, kam byste mohli dojít. Konečný cíl nejvyšších stupňů meditace je dosažení osvícení a splynutí s Univerzálním vědomím. Tohoto cíle ale dosáhnou jen vyvolení jedinci. Ale již vykročení na tuto cestu je pro každého člověka velkým přínosem."
Proč meditujeme? Protože tento svět nás nemůže naplnit. Takzvaný mír, který cítíme v denním životě, je pět minut klidu po deseti hodinách úzkosti, starostí a frustrace. Jsme stále dáni na milost negativním silám, které jsou kolem nás: žárlivosti, strachu, pochybám. Tyto síly jsou jako opice. Když se unaví kousáním a několik minut odpočívají, říkáme, že se radujeme z míru. Ale to není skutečný mír, protože v příštím okamžiku nás opět napadají. Pouze prostřednictvím meditace můžeme získat trvalý, božský mír. Když ráno meditujeme z plné duše a dosáhneme míru na jedinou minutu, pak tato minuta míru prostoupí celý náš den.

BOJÍME SE SAMI SEBE?

Je tato cesta vhodná pro každého?
"Není možné někoho přesvědčovat, aby meditoval, že to bude pro něj dobré. Pokud sám necítí tuto potřebu, nebude to pro něj přínosem. Kdo chce začít meditovat, musí být vnitřně připraven. Zájem nesmí vycházet z mysli, ale ze srdce, z vnitřní potřeby. Pokud cítíte, že vnější realita, která nás obklopuje, vás nemůže natrvalo uspokojit a máte touhu poznat něco vyššího, dokazuje to vaši připravenost."
Je nějaká vlastnost, kterou musí člověk mít, když se chce věnovat meditaci?
"Musí mít odvahu. Při meditaci budete totiž stát tváří v tvář sami sobě a pochopíte, kdo jste. Uvidíte se jako v zrcadle. Toho se většina lidí bojí. Každý psycholog ví, že nejvíc se bojíme sami sebe, bojíme se poznat, co je v nás. Často ukazujeme světu jen svou lepší stránku. Velmi dobře přitom víme, že nejsme tak dobří, jak bychom si přáli, aby nás druzí viděli. Uvnitř jsme všichni směsí dobrého i špatného. Když meditujeme, hledáme to pozitivní, hledáme vnitřní světlo. Současně však se před námi zjevují i stinné stránky naší osobnosti a jsme s nimi konfrontováni. Potřebujeme odvahu k přijetí vlastní nedokonalosti. Jakmile ji však přijmeme, můžeme na sobě začít pracovat. Zkuste se podívat na sebe zatím bez meditace. Postavte se před zrcadlo a podívejte se sami sobě do očí. Velice upřeně se dívejte na toho člověka přes sebou několik minut. Zjistíte, že není tak snadné dívat se na sebe a skutečně se vidět."
Meditace není únik. Vstupujeme-li do ní proto, abychom utekli ze světa a zapomněli na své trápení, činíme tak ze špatného důvodu. Jestliže vstoupíme do duchovního života kvůli svému vnějšímu zklamání či nespokojenosti, pak v něm nejspíš nesetrváme. Dnes nebyly uspokojeny mé tužby, jsem tedy nespokojený se světem. Zítra řeknu: "Pokusím se znovu. Nyní snad budu spokojen." Nakonec ucítíme, že život plný tužeb nás nikdy neuspokojí. Pocítíme potřebu vstoupit do vnitřního života. To je správná motivace.

PRVNÍ STUPEŇ MEDITACE: KONCENTRACE

V přednášce jste hovořil o různých úrovních meditace. Můžete je čtenářům přiblížit?
"Prvním stupněm k meditaci je koncentrace. Učíme se soustředit všechnu svou pozornost na jednu jedinou věc. Koncentraci a jednoduchá cvičení, kterými se na ni připravujeme, známe z jógy. Pravidlem je při ní sedět s rovnými zády, aby páteř byla zcela vzpřímená. Když se naučíme být opravdu koncentrovaní, neexistuje pro nás v určitém okamžiku nic jiného, než předmět našeho zájmu. Když se soustředíme na květinu, existuje pro vás jen ta květina. Pokud je naše koncentrace dokonalá, zmizí i vzdálenost mezi námi a květinou. Sami se v duchu staneme květinou a cítíme se čistí a krásní jako ona. Ale umění koncentrace vyžaduje čas a učení. Uvědomíme si, jak nerada se naše mysl koncentruje. Chce těkat všemi směry a odmítá se ustálit. Musíte se naučit jednat se svou myslí. V psychologii existuje metoda, kdy jednáte s různými částmi své psychiky jako se svébytnými osobnostmi. I vaše mysl má svou osobnost. Nejednejte s ní tedy jako sami se sebou, ale jako se zvláštní osobností. Když už se naučíte, jak s ní jednat a budete v "dobrých vztazích", pak jí můžete říct: "Promiň, pracovalas celý den, ale teď se utiš, já budu meditovat." Zacházení se svou myslí je ten největší problém, který musíte vyřešit na začátku. Mysl chce stále do všeho mluvit."
Síla koncentrace. Koncentrace znamená vnitřní bdělost a ostražitost. Zloději jsou všude kolem nás, i uvnitř nás. Strach, pochybnost, starost a úzkost jsou vnitřní zloději, kteří se snaží uloupit naši vnitřní vyrovnanost a klid mysli. Když se naučíme, jak se koncentrovat, bude pro tyto síly velmi obtížné do nás vstoupit. Když se koncentrujeme, snažíme se cítit, že světlo duše přichází ze srdce a prochází skrze třetí oko. Pak tímto světlem vstoupíme do předmětu naší koncentrace a ztotožníme se s ním.

DRUHÝ STUPEŇ MEDITACE: PŘEDSTAVIVOST

Koncentrační cvičení jsou tedy prvním stupněm meditace. A co stupeň druhý?
"Na druhém stupni již provádíme koncentračně meditační cvičení. Ta nám pomáhají otevírat se něčemu vyššímu, než jsme sami. Začíná se s představivostí. Na tomto stupni je už dobré mít učitele. Může poradit, vysvětlit, co děláte špatně, nebo doporučit další cvičení. Může to být učitel jógy nebo někdo, kdo už meditaci alespoň trochu zná. Pro tento stupeň je potřebná pravidelnost cvičení a odborné vedení."
Kde najdeme učitele?
"I ve vaší zemi už existuje řada jógových škol a kurzů. Musíte hledat a doufat, že budete mít štěstí. Je dobré začít se skupinou, musíte však cítit, že to jsou pro vás ti praví lidé. Jestliže najdete skupinu, ve které se cítíte dobře, bude váš pokrok daleko rychlejší. Můžete čerpat z dobré atmosféry ve skupině, naučíte se řadu cvičení, z nichž si vyberete ta, která jsou pro vás nejvhodnější. Základní kurz obvykle trvá tři až čtyři týdny, pak záleží jen na vás, zda budete pokračovat. Buďte si však stále vědomi, že neexistuje jenom jedna cesta. Dokonce i když své cestě věříte na sto procent, nikdy si nemyslete, že je ta jediná správná. Pro duchovní lidi je důležité být tolerantní, nechat druhé jít svou vlastní cestou."
Jak dlouho je třeba setrvat na druhém stupni?
"I když meditujete pravidelně, teprve po týdnech a měsících zažijete první zkušenost. Devadesát procent lidí, s nimiž jsem pracoval, přestalo po pár týdnech meditovat jen proto, že se nedostavil žádný mimořádný zážitek. V tomto období je nejdůležitější trpělivost. Jestliže chcete aspoň něco z meditace pochopit, musíte vytrvat alespoň čtyři měsíce. Pokud se ani potom žádný výsledek neprojeví, máte právo přestat a hledat jinou cestu. Mohu vám však zaručit, že ke změně vašeho myšlení a cítění dojde v každém případě. Meditace se stane součástí vašeho života. Je to stejné, jako když se učíte hrát na hudební nástroj, nebo děláte nějaký sport. Musíte cvičit denně a být vděčni i za malé úspěchy. Když jsem začínal, přál jsem si také mít ihned mimořádné zážitky. Četl jsem knihy o jógínech, kteří měli vize a já je chtěl také. To byl důvod, proč jsem začal. Když jsem poprvé usedl a meditoval, očekával jsem daleko víc, než se stalo. Byl jsem samozřejmě zklamaný, vůbec jsem si neuvědomoval, co se ve skutečnosti v mém vědomí odehrává. Důležité tedy je nic neočekávat a být vděčný za cokoliv, co zevnitř přijde."
Moře klidu. Meditace je jako ponoření se na dno moře, kde je vše tiché a klidné. Na povrchu může být spousta vln, ale moře pod nimi není ovlivněno. Ve hlubinách je moře samé ticho. Když začínáme meditovat, nejdříve se snažíme dosáhnout naší vlastní vnitřní existence, pravé existence - což je, řekneme, dno moře. Přijdou-li poté vlny z vnějšího světa, nejsme ovlivněni. Strach, pochybnosti, starosti a všechny pozemské zmatky budou prostě odplaveny, protože uvnitř nás je pevný mír.

TŘETÍ STUPEŇ: SPONTÁNNÍ MEDITACE

Co se odehrává na třetím stupni meditace? Projevují se již výsledky?
"Dokud si něco představujete a ztotožňujete se s tou představou, je to stále ještě cvičení. Jakmile cítíte, že se ve vás děje něco, co už nedokážete ovlivnit, začínáte prožívat pravou meditaci. Je to jako proud, který plyne z vašeho srdce. Přichází jako milost, jako dar. Není to něco, co byste si mohli vynutit. Jediné, co můžete dělat, je otevřít se a být maximálně vnímavý. Na třetím stupni se dostaví spontánní meditace. Pokud pokračujete dobře, začnou se ve vašem životě dít zvláštní věci. Uvědomíte si, že se meditace stala nejen součástí vašeho života, ale i vaší nejniternější potřebou. Od ní se odvíjejí všechny ostatní potřeby, kroky a rozhodnutí. Otevíráte se pro úžasnou energii a tato energie vás posiluje. Dostáváte odpovědi na otázky a nabízí se vám řešení problémů. Rozvíjí se vaše intuice. Od tohoto okamžiku vás meditace povede. Bude vám ukazovat, co je ve vás a zároveň měnit váš život, váš charakter, vaši osobnost. Každý duchovní růst znamená být otevřený světlu, všemu pozitivnímu. Toto světlo bude viditelné ve vašich očích, ve tváři, v celé bytosti. Bude pro vás také snadné vidět, kdo toto vnitřní světlo má a kdo ne. Začnete vnímat lidi jinak. Nebudete sice chápat, jak je to možné, ale budete vědět, jací jsou doopravdy. Sám jsem tomu nevěřil. V jakékoliv psychologické terapii strávíte mnoho měsíců, než pochopíte svého pacienta. Potom jsem byl svědkem toho, jak duchovní mistr poznal během několika sekund člověka. Řekl nám odkud přichází, kam jde, co má za sebou, jaké jsou jeho problémy. Z mistra, který je zcela dokonalý v meditaci, vychází ohromná energie. Podle ní například poznáte, i když ho nevidíte, zda je či není v místnosti. Můžete to samozřejmě cítit jen tehdy, jste-li sami schopni tento druh čisté energie přijímat."
Je na třetím stupni nezbytné mít učitele?
"Ano, dobrého učitele. Někoho, kdo je jakoby přesně stvořen pro vás. Není už nejdůležitější provádět koncentrační a meditační cvičení, důležitý je vztah k učiteli. Nejlepším učitelem je člověk, který prošel celým svým vývojem, je si vědom své vnitřní bytosti a pravdy. Budete-li mít takového učitele, nebude vás učit slovy. Může vám sice říct: "Sedněte si a buďte tišší," ale pak dochází mezi vámi a jím ke komunikaci na vnitřní úrovni. Je to jako vztah s někým, kdo je vám velmi blízký. Můžete se domluvit beze slov. Učitel se soustředí na svého žáka a přitom vstupuje do jeho nejhlubšího nitra. A žák se zase snaží identifikovat s učitelem. Je to vztah, který je vám velmi drahý. Učitel je zároveň vaším přítelem."
Srdce a duše. Jestliže meditujete v srdci, meditujete tam, kde je duše. Je pravda, že světlo a vědomí duše prostupují celé tělo, ale je tu zvláštní místo, kde duše většinu času sídlí, a to je srdce. Chcete-li osvícení, musíte je dostat od duše, která je uvnitř srdce. Je nesmírný rozdíl mezi tím, co můžete získat z mysli a co ze srdce. Mysl je omezená, srdce je neomezené. Hluboko uvnitř vás je nekonečný mír, světlo a blaženost. Získat omezené množství je snadná věc. Meditace v mysli vám je může dát. Ale můžete získat nekonečně více, meditujete-li v srdci. Dejme tomu, že máte možnost pracovat na dvou místech. Na jednom si vyděláte dvě stě dolarů a na jiném pět set. Pokud jste moudří, nebudete marnit čas na prvním místě.

ČTVRTÝ STUPEŇ: UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ

Jak vypadá meditace na čtvrtém stupni?
"Je to nejvyšší úroveň, kterou můžeme pozorovat u velkých mistrů. Na tomto stupni není meditace otázkou pěti nebo deseti minut, ani deseti hodin denně. Je stálá. Když pozorujete velké mistry, všimnete si, že se životem pohybují naprosto intuitivně. Nerozhodují se pomocí mysli. Jejich životní kroky vypadají někdy zdánlivě nelogicky, ale výsledek je vždy nakonec překvapivý. Je to zákon: jakmile jednáte podle pocitu vnitřní harmonie, pak všechno, co z toho vychází, bude správné. Velcí mistři ovládají umění vnitřní harmonie a žijí v souladu s ní. O této nejvyšší úrovni meditace vám ale nemohu říci žádné podrobnosti, neboť se v ní ještě nenacházím.
Pokud máte duchovního Mistra, není pro vás idolem, který vás tvaruje, ale příkladem toho, čeho jednou můžete dosáhnout. Samozřejmě, každý jde svou cestou. Opravdový Mistr vede každého ze svých žáků jeho vlastním způsobem, jeho vlastní cestou. Čím déle meditujete, tím více se rozšiřuje vaše vědomí. Čím více se rozšiřuje vaše vědomí, tím méně je osobní a více univerzální. Existuje stupeň, na němž mizí osobní vědomí úplně a je již jen Univerzální vědomí. Tento stupeň se nazývá nirvikalpa samádhi. Jsou známy fotografie a obrazy Mistrů v tomto stavu. Není důležité, kdo je na obraze. Zobrazená tvář zachycuje jeden a tentýž stav nejvyššího vědomí. Pomůcka, používaná žáky, je obraz či fotografie Mistra, na níž je v tomto stavu. Koncentrací na obraz se ztotožňují s vědomím, které představuje. Obraz pro ně není předmětem zbožňování, ale nástrojem, s jehož pomocí se lze co nejrychleji naladit do vyššího stavu vědomí."
Co pro vás osobně meditace znamená?
"Cítím, jak jsem se díky ní změnil. Nevím, kolik toho mám ještě před sebou. Uvědomuji si však, čeho jsem už dosáhl a byl bych hloupý, kdybych teď přestal. Výsledky meditace se dříve či později projeví u každého. Pro mne je nejdůležitější vědět, že zítra budu o krok dál, budu se vyvíjet, nebudu stejný jako dnes. Meditace je jako cesta vstříc nám samým. Důležité je, aby lidé vůbec začali meditovat, protože meditace skutečně pomáhá člověku měnit sama sebe. A když se změní lidé, změní se i svět, ve kterém žijeme."

Tamara ČECHOVÁ

Texty vysazené kurzívou jsme převzali z knihy Sri Chinmoye Meditace - Lidské zdokonalení v Božím uspokojení, vydané poprvé v roce l978 v USA. Stala se učebnicí meditace pro zájemce o vlastní duchovní rozvoj na celém světě.

Dr. Kailash A. Bayer je žákem indického mistra Sri Chinmoye, žijícího v New Yorku. Rozhovor s touto světoznámou duchovní osobností jsme uvedli v REGENERACI 10/95 u příležitosti jeho pobytu v naší zemi. V č. 11/96 jsme představili kolekci pěti miliónů kreseb jeho mírových ptáčků. Meditační kurzy školy Sri Chinmoye probíhají po celém světě, včetně ČR.