Praha, 6. září 1995

Vážený pane předsedo,

Celostátní výbor Strany demokratické levice na svém zasedání 2.září t.r. diskutoval o vnitropolitické situaci v České republice přibližně 300 dnů před parlamentními volbami. Zvláštní pozornost věnoval vyhlídkám, jaké v nich mají levicové strany. CV SDL přitom vycházel z toho, že již příští volby by měly vést k vystřídání současné pravicové vlády vládou levého středu. Podle našeho hodnocení a celkem jednoduchého propočtu tohoto cíle nemůže dosáhnout žádná z levicových stran samostatně. Půjdou-li levicové strany do voleb jednotlivě, je reálné nebezpečí, že se nepodaří soustředit takový počet hlasů, aby se kterákoli z nich mohla o sestavení nové vlády ucházet. Roztříštěnost levicových stran bude pokračovat a povolební jednání tento stav již nemohou napravit. V hodnocení této situace, včetně jejích příčin, se můžeme samozřejmě v některých momentech rozcházet, ale její negativní důsledky jsou nesporné. Veden těmito úvahami, CV SDL opět připomněl potřebu spolupráce některých levicových stran a navrhl vytvoření předvolební Socialistické koalice. Přitom si uvědomil zvláštní roli a odpovědnost velkých politických stran, ale i zájem většiny levicově orientovaných voličů na spolupráci, která je politicky účinná a současně respektuje názorové rozdíly. Byl bych rád, vážený pane předsedo, kdybych Vás mohl v neformálním rozhovoru blíže s usnesením CV SDL seznámit.

	S pozdravem prof. Josef Mečl předseda SDL

Odesláno předsedům:ČSSD, KSČM, LB,Křesťanskosociální unie, strany Důchodci za životní jistoty a Čs. strany socialistické