SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČESKOSLOVENSKA (SPR-RSČ)

Sdružení pro republiku-Republikánská strana Československa (SPR-RSČ) byla založena 26.12.1989 jako strana navazující na prvorepublikovou Republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu Antonína Švehly. Během posledních čtyř let odešla část členské základny SPR-RSČ do nově založené strany Národní demokratická jednota (NDJ), která byla následně přejmenována na Vlasteneckou republikánskou stranu (VRS). Důvodem založení nové strany nebyl nesouhlas s programem SPR-RSČ, ale se způsobem jeho naplňování.

První, ustavující sjezd strany se konal 24. 2. 1990. SPR-RSČ požadovala připojení Podkarpatské Rusi k Československu a přetvoření československé federace na spolkovou republiku. Druhý řádný sjezd se konal 18. 7. 1992 v Brně. Po zániku společného československého státu si SPR-RSČ vytýčila požadavek jeho obnovení. Na III.sjezdu, který se konal 24. 9. 1994, byl projednán program strany do parlamentních voleb a vyhlášen začátek předvolební kampaně.

V čele SPR-RSČ stojí mezi jednotlivými sjezdy zvolené orgány strany, řízené předsednictvem strany. Předsednictvo tvoří předseda strany, místopředseda, tajemník, vedoucí sekretariátu. Všichni jsou voleni sjezdem strany, a to nadpoloviční většinou přítomných delegátů. Pro zajištění chodu ústředních orgánů je zřízen Ústřední sekretariát SPR-RSČ. Současným předsedou strany je PhDr. Miroslav Sládek, místopředsedou Pavel Mozga, tajemníkem a zároveň mluvčím Jan Vik.

V parlamentních volbách 1992 získali republikáni 14 křesel. Postupně však z poslaneckého klubu SPR-RSČ, jehož předsedou je J. Vik, odešlo devět poslanců.

SPR-RSČ je radikálně pravicová opoziční parlamentní politická strana. Podle vlastních údajů má v současné době přibližně 50 000 členů.

Ve svém volebním programu strana prosazuje, že přechod od plánovitého řízení k tržní ekonomice nemůže být chápán jako cíl - cílem je zajistit nejvyšší možnou životní úroveň občanů a spokojený život. Řizení společnosti musí být komplexní po stránce ekonomické, sociální, politické, kulturní i ekologické. Republikání odmítají vstup ČR do NATO i do EU. Požadují znovuzavedení trestu smrti.

Podle výzkumů březnových volebních preferencí by SPR-RSČ volilo podle STEM 5,6 % voličů, podle FACTUM 7,2 % voličů a podle výsledků IVVM 5 % voličů.

PRAHA (ČTA) Miroslava ZaisováProfily politickych stran