SVOBODNÍ DEMOKRATÉ - LIBERÁLNÍ STRANA NÁRODNĚ SOCIÁLNÍ (SD-LSNS)

Politická strana Svobodní demokraté - Liberální strana národně sociální vznikla 3. prosince 1995 sloučením Svobodných demokratů (SD) a Liberální strany národně sociální (LSNS). Předchůdce LSNS, k jehož odkazu se tato strana hlásí, Česká strana národně sociální, stál u vzniku samostatného státu v roce 1918. Naopak strana Svobodní demokraté vznikla přetvořením Občanského hnutí (OH) v liberálně - demokratickou stranu západoevropského typu teprve nedávno - současný název přijala v říjnu 1993. SD navazují na liberální tradice Občanského fóra.

V čele SD-LSNS stojí předsedové obou sloučených stran, Jiří Dienstbier a Vavřinec Bodenlos. Prvním místopředsedou je Josef Lesák. Místopředsedy strany jsou dále Václav Žák, Jiří Mller, Vladimír Mikyska, Zdeněk Slunský, Pravoslav Svoboda, TomᚠSokol a Zdeněk Otruba. SD-LSNS má přibližně 10 000 členů. Je liberální stranou středu.

Nejvyšším orgánem strany je Celostátní sjezd. V období mezi sjezdy je nejvyšším orgánem Ústřední rada. Předsednictvo Ústřední rady působí v době mezi jejími zasedáními jako nejvyšší výkonný orgán strany.

Ve volbách v roce 1992 Svobodní demokraté, tehdy ještě jako Občanské hnutí neuspěli a skončili těsně pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do ČNR. Liberální strana národně sociální byla členem unie politických stran, která se pod názvem LSU stala parlamentní stranou. V současnosti má strana v Poslanecké sněmovně dva poslance a nemá poslanecký klub.

Poslední zasedání Ústřední rady proběhlo 22. března 1996 a schválilo kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny a volební program. Program klade důraz na podporu a rozvoj českých zájmů. Je tvořen třemi prioritními volebními okruhy: strategií trvale udržitelného rozvoje, tak jak byla přijata na Konferenci OSN o životním prostředí v roce 1992, větší podporou živnostenského stavu a podporou investic do zdraví, vzdělání, životního prostředí a vědeckého pokroku.

Podle výzkumů dubnových volebních preferencí by SD-LSNS volilo podle STEM 2,4 %, podle FACTUM 2,0 %, podle IVVM 2,0 %.

PRAHA (ČTA) Kateřina MikšováProfily politickych stran