OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA (ODS)

Občanská demokratická strana (ODS) je nejsilnější stranou naší politické scény, která vznikla z pravicově zaměřeného křídla Občanského fóra (OF). Ustavující kongres ODS se konal v Olomouci ve dnech 20. - 21. dubna 1991. Přijal stanovy, programové prohlášení s názvem "Cesta k prosperitě" a zvolil všechny orgány strany. Předsedou se stal Václav Klaus, místopředsedy Petr Čermák a Miroslav Macek.

První řádný kongres, který se konal ve dnech 22. - 23. listopadu 1991 v Plzni, potvrdil ve funkcích předsedu V. Klause a místopředsedy P. Čermáka a M. Macka. Dalšími místopředsedy zvolil Josefa Zieleniece a Jiřího Kováře. Na třetím kongresu, jenž proběhl 7. listopadu 1992 v Praze, byl předsedou opětovně zvolen V. Klaus, P. Čermák se stal výkonným místopředsedou, dalšími místopředsedy byli zvoleni J. Zieleniec, Jan Stráský a Jiří Vlach. V souvislosti s očekávanými změnami ve státoprávním uspořádání rozhodl kongres o konstituování ODS na Slovensku. Schválil nové znění stanov, do kterých byla mimo jiné zařazena funkce výkonného místopředsedy, pověřeného hlavním řízením kanceláře a manažerské sítě.

ODS se od počátku profiluje jako pravicová, konzervativně liberální strana, jejíž ideologií je realismus a pragmatismus, představovaný zejména osobností Václava Klause. Od svého vzniku je parlamentní a vládní stranou. V parlamentních volbách 1992 se v koalici s KDS stala nejsilnější politickou stanou v České republice.

Ve volbách v roce 1992 získala koalice ODS-KDS ve Sněmovně národů FS v ČR 33,43 %, v SR koalice ODS-DS (Demokratická strana) 3,66 %. Do Sněmovny lidu FS získala v ČR koalice ODS-KDS 33,90 %, v SR koalice ODS-DS 3,95 %. Do ČNR získala koalice ODS-KDS 29,72 % hlasů. Za ODS bylo do FS zvoleno 76 poslanců a do ČNR 66 poslanců.

V devatenáctičlenné koaliční české vládě obsadila ODS deset křesel.

Předsedou vlády je Václav Klaus, jednotlivá ministerstva řídí Josef Zieleniec (ministerstvo zahraničních věcí), Ivan Kočárník (ministerstvo financí), Karel Dyba (ministerstvo hospodářství), Jan Ruml (ministerstvo vnitra), Jiří Novák (ministerstvo spravedlnosti), Jindřich Vodička (ministerstvo práce a sociálních věcí), Jan Stráský (ministerstvo zdravotnictví), Vladimír Budinský (ministerstvo dopravy), ministrem vlády je Igor Němec. Za KDS (nyní již ODS) jsou členy vlády ČR ještě Ivan Pilip (ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) a František Benda (ministerstvo životního prostředí).

Současným výkonným místopředsedou ODS je Libor Novák, předsedou poslaneckého klubu v parlamentu Jiří Honajzer.

22. června 1995 podepsala vedení ODS, KDS a Klubu angažovaných nestraníků (KAN) smlouvu o integraci. Ve dnech 18. a 19. listopadu 1995 se konaly sjezdy ODS, KDS a Klubu angažovaných nestraníků (KAN), které měly definitivně rozhodnout o integraci těchto tří pravicových stran. Zatímco 5. sjezd KDS schválil integrační smlouvu s ODS s tím, že KDS zanikne 1. dubna 1996, v den podání kandidátních listin pro parlamentní volby, sjezd KAN rozhodl o svém dalším samostatném působení.

VI. kongres ODS schválil politický program ODS, ze kterého bude vycházet volební program letošních voleb. Program potvrzuje kontinuitu dosavadní politiky. Soukromé vlastnictví představuje považuje ODS za nedotknutelné právo, které je předpokladem k tomu, aby byli lidé motivováni v péči o majetek. V bezpečnostní politice ODS podporuje členství ČR v NATO a odmítá statut neutrální země. V oblasti politické a hospodářské považuje ODS za klíčové členství ČR v Evropské unii a hlásí se k jejímu rozšiřování. Oddělení moci soudní, zákonodárné a výkonné včetně nezávislé kontroly a nezávislé centrální banky představuje podle ODS základní rozdělení odpovědnosti ve státě. Prosazuje centralizovanou a zároveň omezenou moc státu, samosprávu obcí a rozvoj místních společenství. Klíčovým úkolem státu je podle ODS zajištění podmínek pro bezpečný život občanů.

Podle výzkumů dubnových volebních preferencí by ODS volilo podle STEM 26,7 % voličů, podle FACTUM 26,0 % voličů, podle IVVM 25,5 %.

PRAHA (ČTA) Kateřina MikšováProfily politickych stran