NEZÁVISLÍ

Politické hnutí Nezávislí vzniklo jako politický subjekt s celorepublikovou působností v září 1994 pod názvem Sdružení pražských nezávislých. Reagovalo tak na diskriminující zákon o volbách do obecních zastupitelstev, který vyžadoval pro nezávislé kandidáty v Praze více než 87 000 podpisů, zatímco na vznik politického hnutí stačilo pouze 1 000 podpisů sympatizantů.

Tradice, na něž hnutí navazuje, jsou západní demokracie a Masarykův humanismus. Vychází z americké deklarace nezávislosti a hlásí se k ideálu odpovědné občanské společnosti.

Nejvyšším orgánem hnutí je Republikový sněm. V době mezi sněmy řídí hnutí Republiková rada. 3. června 1995 proběhl první Republikový sněm. Schválil změnu názvu na Nezávislí, základní cíle hnutí a zvolil Republikovou radu, předsedu, místopředsedu a kontrolní komisi.

V současné době je předsedou hnutí Jiří Mrázek, místopředsedou Petr Pajas.

Nezávislí se nezúčastnili parlamentních voleb v roce 1992. Největší část členů pochází z bývalého Občanského fóra (OF), ať již přes ODS, OH nebo i přímo. Hnutí je ochotno spolupracovat se všemi subjekty na pozitivním proreformně orintovaném programu s výjimkou kumunistických a postkomunistických stran a pravicových extremistů jako SPR-RSČ.

4. listopadu 1995 se konal zatím poslední Republikový sněm. Zvolil devítičlennou Republikovou rady a schválil zásady volebního programu. Ten klade velký důraz na bezpečnostní situaci v zemi. Nezávislí považují za jednu z priorit ochranu těch, kdo zákony dodržují před těmi, kdo je porušují, ať jsou na jakékoli společenské úrovni. Prosazují větší podporu střednímu a drobnému podnikání. Usilují o nápravu nedostatků v oblasti lidských práv a práv menšin. V zemědělství prosazují cestu všestraného rozvoje venkova jako jediného dlouhodobě perspektivního programu. Ve statistikách volebních preferencí agentur, které se touto problematikou zabývají, hnutí Nezávislí nefiguruje.

PRAHA (ČTA) Miroslava ZaisováProfily politickych stran