KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY (KSČM)

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) vznikla z bývalé Komunistické strany Československa (KSČ) a je jejím legitimním nástupcem. Ve dnech 20. - 21. prosince 1989 se konal mimořádný sjezd KSČ, který rozhodl o vytvoření územní organizace komunistů v Čechách a na Moravě v rámci jednotné KSČ (od r. 1990 KSČS). K tomu došlo na ustavujícím sjezdu KSČM 31. března 1990 v Praze. I. řádný sjezd KSČM v Olomouci se konal v říjnu 1990 a přijal první samostatný program strany.

Pro volební kampaň v roce 1992 vytvořila KSČM společně s Demokratickou levicí (DL) volební koalici Levý blok (LB). Ve dnech 12.-13. prosince 1992 se konal v Kladně II. sjezd KSČM, který přijal Program KSČM. Ten se na rozdíl od olomouckého programu snažil výrazně vyjádřit komunistickou orientaci strany v nových podmínkách a dosud je základním dlouhodobým programovým dokumentem KSČM. III. sjezd KSČM byl svolán do Prostějova na 26. června 1993, aby vyřešil rozpory, které začaly vznikat uvnitř strany. Sjezd rozhodl o zachování názvu a přihlásil se ke kladenskému programu. Předsedou strany byl zvolen doc. PhDr. Miroslav Grebeníček.

Od KSČM se postupně oddělily menší skupiny, které nebyly s výsledky sjezdu spokojeny a založily vlastní strany. Tak vznikly Strana demokratické levice (SDL), Levý blok (LB), později i Strana československých komunistů (SČK). Poté, co byl založen LB a převzal tak název původní volební koalice KSČM a DL, došlo k ukončení činnosti této koalice a KSČM musela v parlamentu založit vlastní poslanecký klub.

Poslední, IV. sjezd KSČM, proběhl 2. prosince 1995 v Liberci. Výsledkem bylo konstatování, že KSČM překonala období závažných vnitřních sporů, stabilizovala se a plně se soustřeďuje na praktickou politickou práci a přípravy k volbám.

Vrcholným orgánem strany je Ústřední výbor (ÚV) KSČM - jsou v něm zastoupeny všechny okresní organizace. Dalšími členy ÚV jsou zvolení funkcionáři: předseda, místopředsedové, tajemník a zástupce poslaneckého klubu KSČM. Členové ÚV KSČM navrhují za jednotlivé kraje po dvou zástupcích do výkonného výboru KSČM, ti jsou následně voleni Ústředním výborem. Předseda ÚV KSČM a předsedové Ústřední rozhodčí a revizní komise jsou voleni sjezdem, ostatní vedoucí funkcionáři zasedáním ÚV KSČM.

Předsedou strany je v současné době stále Miroslav Grebeníček, místopředsedy jsou Zdeněk Klanica, Václav Exner a Miloslav Ransdorf.

KSČM je opoziční parlamentní levicová socialistická strana. V parlamentních volbách v roce 1992 získala koalice Levý blok 34 křesel, v současné době má poslanecký klub KSČM 10 členů, předsedou je Václav Exner. Podle vlastních údajů má KSČM v současné době přibližně 200 000 členů.

Ve svých tezích volebního programu KSČM nabízí: demokracii, lidská a občanská práva pro všechny; skutečnou územní samosprávu; rozvoj hospodářství; rozkvět českého venkova a zemědělství; zdravé životní prostředí; životní a sociální jistoty; právo na bydlení pro všechny; právo na spokojený a bezpečný život; zdraví - největší majetek národa; vzdělanost národa jako bohatství společnosti a podmínka pro svobodný rozvoj osobnosti; rovnoprávné postavení ženy.

Podle výzkumů dubnových volebních preferencí by KSČM volilo podle STEM 7,8 % voličů, podle agentury FACTUM 5,2 % voličů a podle IVVM 6,2 % voličů.

PRAHA (ČTA) Miroslava Zaisová



Profily politickych stran