KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ (KDU-ČSL)

Československá strana lidová (ČSL) byla ustavena 5. - 6. ledna 1919 v Čechách a 26. ledna 1919 na Moravě. Vznikla spojením tehdejších nejsilnějších křesťanských politických proudů, reprezentovaných Křesťanskosociální a Katolickonárodní stranou. Od roku 1921 až do roku 1938 byla nepřetržitě členem všech koaličních vlád kromě úřednických. Po svém obnovení v roce 1945 se ČSL stala jedinou stranou v českých zemích, která prosazovala nesocialistickou orientaci vládní politiky. V letech 1968 - 69 došlo k výrazné aktivizaci činnosti strany a vzrůstu členské základny.

V listopadu 1989 obnovila ČSL svoji politickou identitu a ztrojnásobila členskou základnu. V dubnu 1990 se v Praze konal první posttotalitní sjezd ČSL, na kterém byla ustavena volební koalice s názvem Křesťanská a demokratická unie, která zahrnovala ČSL, Křesťanskodemokratickou stranu, Svobodnou rolnickou stranu a několik dalších menších subjektů.

Předvolební sjezd v dubnu 1992 schválil volební program strany a došlo ke sloučení ČSL s hnutím Křesťanská a demokratická unie pod společným názvem KDU-ČSL. Předsedou strany byl zvolen ing. Josef Lux, prvním místopředsedou se stal ing. Jan Kasal. Sjezd rovněž schválil nové stanovy.

Nejvyšším stranickým orgánem KDU-ČSL je celostátní sjezd, který se schází jednou za dva roky, aby zvolil vedoucí orgány strany: celostátní konferenci, celostátní výbor a předsednictvo strany. KDU-ČSL má v současné době kolem 65 000 členů.

Současným předsedou strany je ing. Josef Lux, prvním místopředsedou ing. Jan Kasal, místopředsedy JUDr. Miloslav Výborný, ing. Stanislav Bělehrádek, PhDr. Vilém Holáň. Ve volbách v roce 1992 kandidovala KDU-ČSL v parlamentních volbách do Federálního shromáždění (FS) a České národní rady (ČNR). Do Sněmovny národů FS získala 6,08%, do Sněmovny lidu 5,98% a do ČNR 6,27% hlasů. Za KDU-ČSL bylo do FS zvoleno 13 poslanců a 15 do CNR.

KDU-CSL je stranou koaliční a parlamentní. Programovým zaměřením se řadí k pravému politickému středu a upřednostňuje spolupráci s demokratickými pravicovými stranami. Opírá svoji politiku o zásady parlamentní demokracie, křesťanské morálky a křesťanského humanismu. Hospodářský program charakterizuje jako program ekosociální - zohledňuje zásady sociálního smíru ve společnosti a respektování lidské důstojnosti. Ministry za KDU-ČSL v české vládě jsou Josef Lux (ministerstvo zemědělství), Vilém Holáň (ministerstvo obrany), Stanislav Bělehrádek (ministerstvo pro hospodářskou soutěž) a Pavel Tigrid (ministerstvo kultury).

Poslední sjezd KDU-ČSL, který se konal na podzim roku 1995, potvrdil dosavadní politiku strany, opětovně zvolil předsedou strany Josefa Luxe, odsouhlasil nové stanovy, organizační strukturu strany a schválil dokument "Východiska politiky KDU-ČSL".

Podle výzkumů březnových volebních preferencí by KDU-ČSL volilo podle STEM 8,9%, podle FACTUM 5,8% a podle IVVM 7%.

PRAHA (ČTA) Kateřina MikšováProfily politickych stran