ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ (ČSSD)

ČSSD je nejstarší českou politickou stranou. Byla založena roku 1878 jako Československá sociálně demokratická strana dělnická. Účastnila se boje za všeobecné a rovné hlasovací právo, zlepšení sociálních podmínek i za odstranění diskriminace žen. Jejím kandidátem byl ještě před první světovou válkou i T. G. Masaryk. Za první republiky se strana významně podílela na většině vlád.

Po druhé světové válce se sociální demokraté účastnili na práci vlády až do komunistického puče v únoru 1948. Násilné sloučení s KSČ odmítly dvě třetiny členské základny, mnoho sociálních demokratů bylo zasaženo politickými procesy v padesátých letech. Vedení ČSSD tehdy odešlo do exilu, kde činnost strany pokračovala - probíhaly řádné sjezdy, vycházelo exilové Právo lidu. Po sametové revoluci byla činnost Čs. sociální demokracie obnovena 19. listopadu 1989. Obnovovací sjezd se konal v březnu 1990, předsedou strany byl zvolen Jiří Horák.

Ve volbách 1992 získala ČSSD 16 poslaneckých křesel, stala se jednou z opozičních parlamentních stran. Současným předsedou politického klubu ČSSD v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR je Stanislav Gross. ČSSD je představitelkou levého středu.

Název Česká strana sociálně demokratická byl přijat na 26. sjezdu strany v únoru 1993, předsedou strany se stal Miloš Zeman, který je ve své funkci dodnes. Místopředsedy stran jsou Petra Buzková, Karel Machovec, Petr Morávek.

Podle vlastních údajů má ČSSD přibližně 12 500 členů.

Poslední celostátní konference se konala 20. ledna 1996 a byla na ní schválena definitivní verze volebního programu strany. Jako základ posloužil program, který byl již předložen na 27. sjezdu ČSSD v dubnu 1995. Jednou ze změn oproti původnímu návrhu je referendum jako podmínka vstupu ČR do NATO. Mezi hlavní body volebního programu, který byl na konferenci přijat pod názvem "Lidskost proti sobectví", jsou sociálně a ekologicky orientovaná tržní ekonomika, respektování demokracie a lidských práv, svobodné odbory a zaměstnanecká účast na řízení podniků, pojetí trvale udržitelného rozvoje při ochraně životního prostředí jako podmínky ekonomické prosperity. ČSSD je pro omezení vlivu státní byrokracie a pro přijetí odpovědnosti státu za zajišťování vzdělávacích, zdravotních, sociálních a dalších služeb a prosazuje vstup ČR do EU.

Podle výzkumů dubnových volebních preferencí by ČSSD volilo podle STEM 20,5 % voličů, podle FACTUM 19,5 % voličů a podle IVVM 15,5 % voličů.

PRAHA (ČTA) Miroslava Zaisová



Profily politickych stran