ČESKÁ PRAVICE (ČP)

Politická strana Česká pravice (ČP) patří k nejmladším subjektům na české politické scéně, byla zaregistrována 7. ledna 1994. Je to organizace, jež poskytuje alternativu pravicovým voličům, kteří nechtějí dát hlas Občanské demokratické straně (ODS). Deklaruje se jako pojistka demokratického vývoje v ČR.

Česká pravice nevznikla štěpením a nehlásí se k žádné konkrétní straně. Její ustavující sněm proběhl 7. července 1994 v Praze a zvolil členy Výkonného výboru - Milana Němečka, Michala Simkaniče a Karla Fuchse.

Nejvyšším orgánem strany je Sněm strany ČP. Poradní sbor radí v politické práci a připravuje informace pro Výkonný sbor, který je výkonným článkem strany. Nejvyšším orgánem strany v území je Územní sněm. Rada Územního sboru má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi Územními sněmy. Republiková rada je článek, který reprezentuje členskou základnu strany. Nejníže ve struktuře stany stojí Územní sbory.

Současným předsedou strany je Karel Fuchs, místopředsedou Michal Simkanič. ČP má okolo 300 členů. Její politické cíle vycházejí z tradičních hodnot, jako jsou morálka, láska k vlasti, právo, vzájemná úcta. ČP se zúčastní parlamentních voleb v tomto roce poprvé. O vytvoření koalice zatím neuvažuje.

Hlavními body volebního programu ČP jsou vlast, rodina a spravedlnost. Velká pozornost je věnována také bezpečnostní situaci v zemi.

Základní myšlenky a cíle strany jsou závazné pro všechny členy strany. Každý příslušník ČP by se měl řídit jejím desaterem: sloužit České republice, respektovat ústavu a zákony státu, nepřipouštět nekontrolovatelnou a nevyváženou moc, bránit všemi způsoby demokracii a spravedlnost, uznávat legitimní práva menšin a zájmových skupin, dbát na čest, etiku a kulturu v politice i společnosti, prosazovat myšlenky konservatismu, které naléhavě potřebujeme, dbát na dobré jméno České pravice, nezneužívat svého postavení a nežvanit.

ČP se dosud neobjevila v žádném průzkumu preferencí.

PRAHA (ČTA)Profily politickych stran