CELOSTÁTNÍ AKTIV OBČANŮ (CAO)

Hnutí Celostátní aktiv občanů vzniklo v roce 1988. Jako sdružení občanů však začalo působit již v šedesátých letech. V únoru 1990 se zaregistrovalo jako politické hnutí. V roce 1990 se CAO zúčastnil voleb v rámci koalice Spojenectví zemědělců a venkova.

V roce 1995 byla struktura CAO upravena. V rámci hnutí existují samostatné odborné či regionální útvary, které respektují základní požadavky organizace.

V čele hnutí je předsednictvo, které se skládá z předsedy Milana Žežuly, místopředsedy Jána Liguše, jednatele Julia Kolína a čtvrtého člena předsednictva Františka Marečka.

Původní požadavek CAO - zavedení referenda, byl ve volbách 1990 rozšířen o řadu dalších bodů. Jejich důležitost je vyjádřena v pořadí Etika - Ekologie - Ekonomika.

Základem hnutí je snaha o zvýšení pravomoci prostého občana bez ohledu na politické strany či jiné společnosti a spolky. Jedná se o modifikaci švýcarského systému demokracie a správy státu. CAO považuje poctivost a nezištnost za předpoklad nejen politické, ale i hospodářské činnosti. Prosazuje aktivní přístup k jednotlivcům i společnosti, který souvisí i s potřebnou mírou ochoty odpustit.

CAO má přibližně 1630 členů.

Dubnové výzkumy volebních preferencí agentur STEM, FACTUM ani IVVM procenta možných voličů CAO nezaznamenaly.

PRAHA (ČTA) Kateřina MikšováProfily politickych stran