POZVÁNKA NA TÁBOR

LÉTO 1997

JE Temelín je nikde na světě nevyzkoušeným experimentem, kombinující ruské a americké technologie. Ani modernizace prováděná firmou Westinghouse nezaručí takovou úroveň bezpečnosti, jaká se dnes vyžaduje ve vyspělých zemích.

Rozpočet, který vláda stanovila v roce 1993, byl překročen již o nejméně 10 miliard korun. Lze přitom čekat další prodražování (u svých reaktorů Westinghouse překročil rozpočet průměrně o 420 %!).

Řada studií ukazuje na jiné, levnější způsoby, jak v České republice zajistit dostatek energie. Vinou Temelína, kde se bez výsledku utápějí desítky miliard korun, však na jejich rozvoj chybí prostředky.

Velice důležité je i to, že stavba JE Temelín nerespektuje platné zákony. Podle nich by totiž občané měli mít přístup ke studiím o vlivech JE Temelín na životní prostředí tak, aby s k nim mohli veřejně vyjádřit. Tyto studie, stejně jako dokumentace o bezpečnosti, jsou dodnes přísně utajovány dokonce i před starosty obcí z okolí.

Jaderná elektrárna Temelín je nebezpečná, drahá a zbytečná. Rozhoduje se o ní v rozporu s platnými zákony a zásadami demokracie.

Z těchto důvodů považujeme za oprávněné protestovat proti její výstavbě. Podle našeho názoru je třeba výstavbu co nejdříve ukončit a ušetřené desítky miliard korun věnovat na rozvoj jiných zdrojů energie.

Úspory energie v jižních Čechách (23.6.-3.7.1997)

Tábor u Temelína (30.6.-6.7.1997)

Nenásilná blokáda staveniště JE Temelín (týden od 6.7.1997)

Další informace

Na táboře u Temelína, stejně jako na všech akcích pořádaných Hnutím DUHA, je třeba vystupovat zásadně nenásilně. Odmítání veškerého násilí je také základní zásadou tzv. akcí občanské neposlušnosti, jakou je i blokáda JE Temelín. Všichni účastníci tábora a blokády budou proto požádáni, aby se písemně zavázali dodržovat tyto zásady nenásilí:

1. K lidem, se kterými se setkáme, budeme otevření.
2. Proti nikomu nepoužijeme násilí, a to ani slovní, ani fyzické.
3. Nebudeme ničit cizí majetek.
4. Na táboře a během blokády platí striktní zákaz požívání drog,
kouřit lze jen mimo společné prostory.
5. Na akci u sebe nebudeme mít žádné zbraně.

Kontakt
Občané proti Temelínu, Jakubské nám. 7, 602 00 Brno, tel. 05-42212847

za Občany proti Temelínu Jan Beránek, Tereza Boučková, Ivan Dejmal, Táňa Fischerová, Jaroslav Hutka, Věnceslava Skřivánková.