Rádi bychom, aby tyto noviny sloužily především Vám, čtenářům. Proto s potěšením uvítáme jakékoliv náměty a připomínky, které k jejich obsahu či podobě máte. Z příspěvků od čtenářů bychom rádi sestavili pravidelné rubriky: výběr z dopisů, odpovědi na dotazy apod.

Je zřejmé, že z finančních důvodů se nemůžeme vyrovnat počtu výtisků ani technické úrovni (papír, barevné fotografie apod.) materiálů, které s vynaložením mnoha milionů korun vydává ČEZ, a.s. To, do jaké míry budeme mít úspěch, záleží do velké míry na Vás, čtenářích. Prosíme Vás proto o pomoc při distribuci našich Novin i při dalším předávání informací, které jsou v nich otiskovány. Protože množství výtisků našich Novin je z finančních důvodů omezeno, nesmírně nám pomůže, když naše texty přetisknou i místní/obecní zpravodaje, když naleznou využití na nástěnkách apod. Všem, kteří nám takto vyjádří podporu, předem velice děkujeme.

Věříme, že Vás naše informace zaujmou a že získáme Vaši přízeň - a i když s námi nebudete ve všem souhlasit, přečtete si nás alespoň jako protiváhu k oficiální propagaci.
zpět na obsah