Sdružení za čistou a bezpečnou energii je na světě

21. 2. 1995 se v Jihlavě konala ustavující schůze Sdružení za čistou a bezpečnou energii za účasti zástupců obcí a občanských iniciativ z oblastí postižených možnou výstavbou centrálního meziskladu vyhořelého paliva z našich jaderných elektráren.

Cílem sdružení je poskytovat podporu jednotlivým místním aktivitám proti meziskladu - sjednotit hlas vytipovaných lokalit, koordinovat alespoň hlavní kroky jejich činnosti, poskytovat jim odborné i základní materiální zázemí.

Své síly chceme spojit do jednoho hlasu, protože proti tak velké síle - průmyslovému gigantu ČEZ, a.s. a vládě, která mezisklad prohlašuje za veřejný zájem - nemá šanci jednotlivá lokalita uspět.

Sdružení je otevřené dalším obecním zastupitelstvům, občanským iniciativám i dalším právnickým osobám (např. organizacím nebo firmám), které souhlasí s jeho cíli a zaměřením. Společné vystupování při jednání s oficiálními představiteli by mělo významně posílit pozice všech zúčastněných. Myšlenka Sdružení vznikla nedlouho poté, co bylo vybráno 10 lokalit pro umístění meziskladu. Pak proběhla dvě přípravná setkání v Dukovanech a Jihlavě, kterých se zúčastnili zástupci všech deseti lokalit. Zakládající valná hromada měla původně proběhnout již v říjnu, ale protože se konaly volby, vzniká Sdružení až nyní.

Zakládající členové schválili stanovy, zvolili radu a dohodli se na aktivitách pro příští období. Mezi ně patří vydávání informačního bulletinu, jehož obsahem budou praktické informace pro členy, vydávání "Novin pro bezjaderný region" (měsíčník přinášející informace občanům ohrožených regionů) a účast v připomínkování a schvalování atomového zákona. Sdružení dále připraví seznam dostupné literatury na toto téma, bude shromažďovat a distribuovat informace o meziskladech a možnostech obrany proti nim, organizovat semináře pro zájemce o problematiku meziskladů a jaderné energetiky a podpoří Pochod za bezjadernou Evropu, který v květnu projde územím České republiky.

Úspěšnost Sdružení za čistou a bezpečnou energii závisí především na tom, kolik obcí, občanských sdružení a dalších spolků se k němu připojí. A v tomto ohledu je delší kus cesty ještě před námi.
Vlastimil Mrňák a Jan Beránek
zpět na obsah