Prasklé potrubí JE Biblis

23. února unikla z primárního chladicího okruhu JE Biblis (1300 MW, Německo) radioaktivní kapalina. Příčinou byla prasklina v potrubí o rozměrech 2 x 5 cm. Protože potrubí prasklo mezi výstupem z reaktoru a prvním uzavírací armaturou, nebylo možné únik zastavit vyřazením chladící smyčky. Horká voda a pára tak unikala v množství 4 tuny za hodinu a shromažďovala se na dně kontejnmentu. Reaktor byl ihned odstaven.

Popraskání potrubí má významný dopad na celkový přístup k zajišťování bezpečnosti jaderných elektráren. Část, kde se prasklina objevila, byla totiž několik měsíců předtím podrobena zkouškám, které žádné nedostatky neodhalily. Němečtí experti na materiálovou odolnost dokonce věřili, že k něčemu takovému u použitého druhu oceli (austenitická ocel) vůbec nemůže dojít.

Ačkoliv vyšetřování nehody ještě nebylo uzavřeno a stále není jasné, co přesně prasknutí způsobilo, objevila se některá možná vysvětlení: působení nezjištěných vibrací či vada použité oceli. V obou případech může mít nehoda značný dopad na německý jaderný průmysl: může se stát, že i na ostatních reaktorech stejného typu - v Německu je jich 19 - bude třeba vyměnit ochranu potrubí proti vibracím, případně nahradit celé potrubí novým. Nehoda navíc zpochybnila celkovou spolehlivost použitého způsobu testování odolnosti materiálů.
Nerentabilní reaktory versus výnosné alternativy

Americká elektrárenská společnost Bonneville Power Administration (BPA) nyní uvažuje o zastavení svého programu na využití obnovitelných zdrojů. Vedení firmy se totiž rozhodlo ušetřit během příštích šesti roků 1,5 miliardy dolarů. Přitom obnovitelné zdroje představují v jejím rozpočtu méně než 2 %, zatímco ztrátové jaderné reaktory mnohem více. Úvaha o zastavení obnovitelných zdrojů se jeví jako zcela nesmyslná, protože společnost zároveň odmítá odstavit starý reaktor druhého bloku JE Washington. Náklady na výrobu elektřiny v něm přesahují prodejní cenu o 1 cent/kWh. Jaderná sekce firmy BPA je silně zadlužena a nadále trpí vysokými náklady. Každý rok si spolyká zhruba 700 milionů dolarů, tj. 25 % rozpočtu firmy, zatímco na ziscích se podílí pouhými 10 %. Více než polovina vynaložených nákladů jde na splátky dluhů tří odstavených reaktorů. Program na využití obnovitelných zdrojů má 4 části: 2 větrné farmy ve východním Washingtonu a Wyomingu a 2 geotermální elektrárny v Oregonu a Kalifornii. Všechny čtyři nové elektrárny by měly dodávat 75 MW elektřiny.
(EcoNet, 21.2.1995)
Únik radioaktivity v Dukovanech

Jaderná elektrárna Dukovany porušila předpis, když okamžitě nenahlásila Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) únik jednoho gramu radioaktivních látek do těch míst uvnitř elektrárny, kde žádná radioaktivita být nemá. Radioaktivní látky unikly do trubek parogenerátoru 2. února, zatímco elektrárna o nehodě vyrozuměla úřad až 21. února. Vedení elektrárny vysvětluje prodlevu tím, že událost muselo řádně vyšetřit. "Elektrárna musí ihned nahlásit všechny mimořádné události," řekl ředitel odboru hodnocení jaderné bezpečnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Petr Brandejs.

Mluvčí Dukovan Petr Spilka názor specialisty Brandejse odmítl a tvrdí, že elektrárna únik radioaktivity vůbec nemusela hlásit, ale stačilo událost pouze vyšetřit. "Únik jednoho gramu radioaktivních látek v jaderné elektrárně je něco podobného, jako když se v bance ztratí deset haléřů," řekl. Spilka tvrdí, že údržbu dělala firma Vítkovice a dukovanští zaměstnanci ze zařízení odstraňovali zbytky radioaktivity.

Ředitel firmy Vítkovice - servis jaderných elektráren Svatopluk Česla se k případu odmítl blíže vyjádřit. "Naši pracovníci únik radioaktivity nezavinili, nebyla to ani technická závada. Nevím, co bylo příčinou," řekl.

Petr Brandejs ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost nevylučuje, že únik radioaktivity mohl zavinit člověk. Mluvčí Dukovan Spilka to připouští, ale odmítá souvislost nehody s únavou zaměstnanců, kteří podle odborů musí kvůli nízkým mzdám pracovat i jinde. Odboráři totiž zjistili, že více než polovina ze šesti set pracovníků, kteří pracují na směny, si přivydělává a pak chodí do práce unaveni třeba z kopáčských prací. Vliv únavy lidí na jadernou bezpečnost přiznal i zástupce předsedy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Karel Böhm.

Úroveň radioaktivity v potrubí parogenerátoru je nyní třikrát vyšší, než je přirozená radioaktivita. Událost je zařazena do mezinárodního stupně hodnocení jedna - nepředstavuje riziko, ale odhaluje nedostatky bezpečnostních opatření.
MF Dnes, 28. března
Temelín roku 1995: překročený rozpočet, zpoždění, porušené sliby a stále bez půjčky

Právě před rokem uvolnila americká Export Import (ExIm) Banka 334 milionů dolarů jako garanci za půjčku na dostavbu JE Temelín. Pokračování ve výstavbě přineslo od té doby řadu problémů. Především však doposud nebyla podepsána konečná smlouva mezi ExIm Bankou a ČEZem. Potvrdili to v březnu ExIm Banka i Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. České ekologické organizace proto žádají vládu ČR i Kongres USA, aby využily této příležitosti a projekt zastavily.


Paxus Calta
Havárie a další nedostatky na kanadské JE Pickering

V sobotu 10. prosince 1994 odpoledne došlo na druhém bloku JE Pickering (Kanada) k závažné havárii se ztrátou chladiva. Ředitel elektrárny Pierre Charlebois popsal nehodu takto: "Jeden z ventilů chladicího okruhu se nečekaně otevřel. Únik chladiva způsobil rychlý pokles tlaku a vyvolal havarijní odstavení reaktoru. Vyskytly se ale problémy s turbogenerátorem. Nezpomaloval postupně, jak by měl, takže tlak páry poklesl hlouběji, než se čekalo. Když obsluha zastavila turbínu ručně, tlak se začal zvyšovat tak rychle, že brzy překročil provozní hodnotu - následkem toho se otevřely další dva ventily. Opětovný pokles tlaku spustil nouzový kondenzátor páry. Vznikly vibrace, které potrubí roztrhly. Následkem toho uniklo do reaktorovny 130 tun těžké vody."

Rozsah nehody dokonce způsobil, že bylo nutno poprvé v historii kanadských reaktorů typu CANDU (reaktor s ochuzeným uranem) použít havarijního chlazení aktivní zóny. Během nehody selhaly také přívod vzduchu ke třem zbývajícím tlakovým ventilům a elektronické ovládání turbíny.

Po této zkušenosti, zapříčiněné konstrukční závadou ventilů, budou muset být vyměněny všechny ventily i na ostatních blocích JE Pickering.

Je proto s podivem, že Kanadská komise pro atomovu energii (AECB) zamítla 22. prosince, tedy několik dní po nehodě, požadavek mnoha občanských iniciativ zahájit veřejné jednání o vlivech elektrárny na životní prostředí. Důvodem těchto požadavků jsou především obavy z vysokých výpustí radioaktivního tritia, chybějícího náhradního systému pro havarijní odstavení reaktoru a z rizika zemětřesné činnosti. Požadavky občanů podpořili i ti politici na místní i celostátní úrovni, kteří byli v okolí JE Pickering zvoleni.
Nucleonics Week, 22. 12. 1994 a WISE NC 425, 27. 1. 1995
Tritium v Praze překročí minimálně 4x přirozené pozadí

Charakteristické hodnoty objemové aktivity tritia pro kontinentální oblast střední Evropy se pohybují v rozsahu 1,5-3 Bq/l. Kolísání je způsobeno vlivem zvýšených srážek, které obsahují tritium, pocházející ze zkoušek jaderných zbraní padesátých letech. Část tohoto tritia koluje ve vodách dodnes. Průměrná koncentrace tritia v pražské pitné vodě v roce 1991 byla dle měření Centra hygieny záření SZÚ 2,8 Bq/l. I když je tato úroveň objemové aktivity zatížena tritiem ze zkoušek zbraní, můžeme s přivřením obou očí říci, že přibližně 2,5 Bq/l je přirozený stav.

Úrovně kontaminace tritiem vlivem vypouštění tritiových vod z JETE, vypočtené pro průměrný průtok, představují 27 Bq/l v profilu Hladná a 12 Bq/l v profilu Praha - Podolí. Pro extrémně nízký tzv. zabezpečovací průtok Q355 výpočty poskytují pro uvedené profily hodnoty 130 a 50 Bq/l.

Temelín tak v Praze vyvolá v průměru minimálně pětinásobné zvýšení objemové aktivity tritia nad přirozenou úroveň. V případech velmi nízkého průtoku vody ve Vltavě (parná léta nejsou dnes nijak ojedinělá) se objemová aktivita tritia může zvednout až 20-krát.

Děsivý je pohled na současnou legislativu. Bez mrknutí oka připouští ve vodárenských tocích až 280-krát vyšší objemovou aktivitu tritia, než je úroveň přirozené aktivity. V ostatních tocích může aktivita překročit přirozenou úroveň až 2000-krát (nejvyšší povolené koncentrace tritia podle platné vyhlášky 171/92 Sb. jsou 700 Bq/l pro vodárenské toky a 5000 Bq/l pro ostatní).

To se potom není co divit, že všechny studie o vlivu jaderných zařízení končí obvyklou frází "vyhovuje normě". To tak bude vždy, jen stačí upravit normy. Jde však o to, aby nás naše normy nepřežily.
Pavel Barták, Děti Země
zpět na obsah