Světovou energetiku čekají velké změny

"V příštích letech otřesou nové technologie a otevření trhu světovým elektrárenským průmyslem, jehož zisky dnes činí 800 miliard dolarů. V důsledku silné konkurence může dojít ke zhroucení některých elektrárenských gigantů, které jsou často vysoce zadluženy. To se týká i nákladných jaderných a uhelných elektráren, které mohou být nakonec odstaveny."
Tyto předpovědi jsou obsaženy v závěru studie renomované organizace Worldwatch Institute (USA), kterou pod názvem "Powering the Future: Blueprint for Sustainable Electric Industry" (Energetika budoucnosti - návod pro udržitelný elektrárenský průmysl) vypracovali Christopher Flavin a Nicholas Lenssen, hlavní experti Worldwatch Institute na otázky energetiky.

Předpovězené změny nezasáhnou, ale jen výrobce, nýbrž i investory a spotřebitele elektřiny. Mezi ohroženými společnostmi jmenují mj. státní podnik Electricité de France (EdF) či kanadskou Ontario Hydro, na jejichž adresu říkají: "Tradiční giganti jsou svázáni vlastnictvím velkých centralizovaných zdrojů a zaostalým plánováním, a budou proto ohroženy spoustou malých společností, nezávislými výrobci energie a sdruženími vyrábějícími elektřinu na lokální úrovni."

Ačkoliv je elektrárenství druhým největším znečišťovatelem ze všech odvětví průmyslu, vhodně regulovaný a konkurenceschopný průmysl může přechod k efektivním a čistějším způsobům výroby elektřiny urychlit.

Autoři dále konstatují, že i v oblasti výroby elektřiny se začíná prosazovat konkurenční prostředí. Neregulovaní, nezávislí výrobci od roku 1992 vybudovali v USA větší výrobní kapacity než zavedené podniky, a jejich role významně vzrostla i v několika dalších zemích.

Nástup nezávislých výrobců doprovází řada nových technologií, které vedou k rychlému poklesu cen a umožňují decentralizovat výrobu. Plynové turbíny s kombinovanou výrobou jsou například o 50% efektivnější než průměrná dnešní elektrárna a jejich efektivita stále roste. Výsledkem je to, že je rychle budována řada malých a ekonomicky výhodných elektráren, z nichž mnohé mohou využít i stávající komerční budovy.

Ekonomicky výhodné začínají být i elektrárny využívající větrnou, sluneční a geotermální energii či energii biomasy. V posledním roce klesly její výrobní náklady tak, že se např. v Kalifornii a Texasu již těsně přiblížily ceně plynových elektráren. Navíc se již nyní objevuje nová generace malých zdrojů, jako jsou palivové či sluneční články.

Podle obou expertů by společnost, která dnes provozuje například 50 velkých elektráren, mohla mít v roce 2010 třeba 5 000 nebo i 50 000 malých zdrojů. Porovnávají to s vývojem na trhu osobních počítačů, kdy roku 1980 jich existovaly pouze 3 typy, zatímco dnes jich lze nalézt desítky tisíců různých typů. Tvrdí přitom, že decentralizovaná energetika bude oproti dnešní mnohem účinnější, levnější a příznivější pro životní prostředí.
Nový typ solárních panelů - konkurence klasickým zdrojům

Oddělení obnovitelných zdrojů amerického Ministerstvo energetiky uzavřelo kontrakt v hodnotě 2,8 milionu dolarů s firmou AstroPower Inc. Smlouva se týká výzkumu nového typu solárních článků, jehož cílem je snížit náklady a zvýšit spolehlivost fotovoltaických panelů.

Firma AstroPower nyní vyvíjí sluneční článek s výrazně tenčí křemíkovou vrstvu a vyšším využitím dopadajícího světla. Na rozdíl od dnešních článků, kde jsou křemíkové destičky získány řezáním ingotů, nová technologie spočívá v pěstování tenkého krystalu na přímo keramické podložce. Takto získaná křemíková vrstva je asi 30-krát tenčí, než bylo doposud běžné. Tenké vrstvy křemíku lze vyrábět i ve velkých plátech a poté je kombinovat s podložkou z levného materiálu (sklo, hliník).

Podle expertů by právě tato technologie mohla být jedním ze způsobů, jak výrazně snížit výrobní náklady na solární články. Cílem zmíněného projektu je snížit výrobní cenu z dnešních 4 dolarů/Watt na méně než 1 dolar/Watt. To je již cenová hladina běžná pro elektřinu z klasických fosilních paliv.

Kromě firmy AstroPower uzavřelo ministerstvo podobné smlouvy s dalšími partnery z řad průmyslu i univerzit.
(EcoNet, 25.2.1995)
Koalice pro ekologickou energetiku slaví úspěchy

Celostátní americká koalice ekologických sdružení, obchodníků, spotřebitelů a místních zastupitelstev žádá na Kongresu, aby během jarních zasedání provedl významné přesuny v těch částech rozpočtu, které se týkají energetiky.

Koalice funguje od roku 1991 a jejím cílem je změnit prioritu výdajů Ministerstva energetiky. Jejím prvním velkým úspěchem je rozpočet na rok 1995. V porovnání s předchozím se přímé výdaje do výzkumu v energetice zvýšily o 15 % na 1,13 miliardy dolarů. Jedná se o nejvyšší meziroční přírůstek od roku 1981 a je o to významnější, že k němu došlo za situace, kdy se celkový federální rozpočet snížil a mnoho položek bylo seškrtáno (rozpočet Ministerstva energetiky se celkově snížil o 6 % na 17,5 miliardy).

Nejvyšší nárůst investic do výzkumu se týkal energetické účinnosti (113 milionů = o 15 % více) a obnovitelných zdrojů (50 milionů = o 17 % více). Zároveň se o 17 % snížily výdaje na výzkum a vývoj jaderných technologií (nyní 163 milionů), přičemž Kongres dokonce zcela odmítl financovat program vývoje reaktoru ALMR (reaktor chlazený roztaveným kovem).

Pokud jde o další zdroje energie, pro fosilní paliva zůstal rozpočet v porovnání s loňskem nezměněn, výjimkou je vyšší příděl peněz pro výzkum využití zemního plynu.

Koalice nyní získává členy Kongresu pod svůj návrh, který pro rok 1996 požaduje zvýšit rozpočet na ekologické zdroje energie až na 1 miliardu dolarů. Pod rezoluci, kterou Koalice iniciovala, se zatím podepsalo 124 členů Kongresu.
zpět na obsah