MAAE ZASTÍRÁ NÁSLEDKY ČERNOBYLU

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) podléhá OSN a má na starosti jadernou energetiku. Téměř každý si myslí, že MAAE je nezávislá a dbá především na bezpečnost elektráren a ochranu obyvatel.

Není to pravda. MAAE má ve svých stanovách jako první a hlavní cíl své činnosti podporu rozvoje jaderné energetiky.
Z tohoto důvodu se nemůžeme divit, že jadernou energetiku všemožně podporuje.

Když havárie v Černobylu otřásla důvěrou veřejnosti celého světa v jaderné elektrárny, snažila se MAAE tuto důvěru obnovit ze všech sil. Využívala k tomu i manipulace s fakty a nejednou uváděla zjevné nepravdy.

Odborníci z MAAE se tak již od počátku snažili bagatelizovat také následky Černobylu pro okolní země. Vedoucí oddělení MAAE pro bezpečnost Morris Rossen v roce 1986 prohlásil, že lidé v okolních zemích nepocítí po katastrofě významnější následky.

21. května 1991 dokončila MAAE konečnou verzi své studie „Assessment of Radiological Consequences and Evaluation of Protective Measures" (Odhad radiologických následků a vyhodnocení ochranných opatření), podle níž nebyl v důsledku havárie zjištěn vyšší výskyt leukémie ani rakoviny štítné žlázy.

Co je na studii MAAE špatného?

Studie vychází pouze z údajů oficiálně poskytnutých sovětskou vládou. Údaje o zdravotním stavu obyvatel si nijak neověřovala. Ministr zdravotnictví Ukrajiny Romaněnko přitom vydal příkaz, aby nemoci způsobené ozářením byly vedeny pod jinými jmény.

Studie nezahrnuje 600 000 likvidátorů a 140 000 lidí evakuovaných v první vlně po havárii. Studie ani nezjistila, jaké dávky obdrželi likvidátoři.

Jediným vlastním průzkumem studie bylo srovnání zdravotního stavu 853 lidí v zamořených vesnicích s 803 lidmi odjinud. Byl zjištěn vyšší výskyt potíží očí, uší, srdce a plic mezi lidmi žijícími v kontaminované oblasti, to ale podle studie mohlo
být způsobeno náhodnou chybou. V době sběru dat byla navíc většina dětí na prázdninách, takže nebyly přítomny při zdravotních prohlídkách.

Nejvyšší výskyt rakoviny lze očekávat po uplynutí 10 až 20 let po havárii. Studie však vychází ze stavu již 4 roky po nehodě, takže nemůže zaznamenat nejhorší následky - ty se teprve projeví v budoucnu.

Sama studie MAAE přiznává, že má „mnoho slabých míst a omezení". Také Morris Rosen, vedoucí oddělení pro jadernou bezpečnost, potvrdil, že studie se neustále potýkala s problémy: ne nedostatkem, ale příliš mnoha a protichůdnými údaji, které navíc měly pochybnou spolehlivost.

Přesto se její výsledky dodnes používají jako argument o tom, že následky Černobylu jsou zanedbatelné.

Dva týdny po havárii navštívila místo neštěstí delegace MAAE vedená generálním ředitelem Hansem Blixem
a vedoucím oddělení pro jadernou bezpečnost Morrisem Rossenem. Oba pánové podnikli vyhlídkový let nad troskami čtvrtého bloku a okolím. Blix litoval pohledu na zřícený reaktor a prohlásil, že má raději pracující a fungující reaktory než zničené. Pak prohlásil, že nejsou žádné důvody k panice. Doslova tehdy řekl: „Mohli jsme vidět lidi na polích, dobytek na loukách, auta na silnicích." Tím byl pro ně problém na dlouhou dobu vyřízen. Vybuchl reaktor, ale zase tak mnoho se nestalo.