POUŽITÁ LITERATURA

- Ph.D. Ernest J. Sternglass: The Implications of Chernobyl for Human Health, International Journal of Biosocial Research Vol. 8(1):7-36, Tacoma (WA), USA 1986

- Herman Damveld: Neštěstí bez konce, WISE Amsterdam, překlad RNDr. Zdeněk Doležal, EkoWatt, Praha 1992

- Antony Froggatt et John Willis: Five Years After Chernobyl: A Conspiracy of Silence, Greenpeace USA, Washington, 1991

- Milan Kruml: Pravda o Černobylu - všichni lhali!, Mladý svět č. 9/92, Praha 1992

- kol.: The Chernobyl Legacy - A Report from Byelorussia, Friends of the Earth UK, London 1991

- The Ecologist Vol. 16 No 4/5, Wadebridge (UK), 1986

- Msc. Patrick Green et Paul Watts: Chernobyl Contamination in North Wales - 1989, Friends of the Earth UK, London, 1989

- Msc. Patrick Green: Chernobyl Controversy, SCRAM Journal No. 60, Edinburgh, 1987

- MVDr. Štefan Šimko: Radioaktivita mlieka na Slovensku

po havárii jadrovej elektrárne v Černobyle, Veterinářství 1992/42

- MSc. Patrick Green et Dr. Barrie Lambert: FoE Comments on the Draft 1990 ICRP Recommendations, Friends of the Earth UK, London 1990

- referáty Dr. Miroslava Ruska a Dr. Emila Bédiho, konference „Jadrová energetika a jej vplyv na životné prostredie", Modra, 17.-18. XII. 1990

- Robert Gale: Chernobyl - Answers Slipping Away, The Bulletin of the Atomic Scientists Vol. 46 No. 7, Chicago 1990

- kol.: 137-Cs Body Burden in Norwegian Laps, National Institute of Radiation Hygiene, Osteras (Norsko)

- Marko Bojcum: The legacy of Chernobyl, New Scientist, 20.IV.1991

- What Chernobyl did, The Economist 27.IV.1991

- Havárie v jaderné elektrárně Černobyl, ČEZ, Praha

- Jaderné reaktory, ČEZ, Praha

- Herman Damveld: Chernobyl 10 Years After - The Consequences, Greenpeace, 1996

- Ulrike Fink et Antonia Wenish: The Role of IAEA After the Chernobyl Disaster, Greenpeace, 1991

- IAEA: One year after Chernobyl, MAAE, Wien 1987

- kol.: Zpráva o radiační situaci na území Československa po havárii JE Černobyl, Institut hygieny a epidemiologie - Centrum hygieny záření, Praha 1990

- doc. Klener: Hygiena záření, Academia, Praha 1987

- John May: The Greenpeace Book of the Nuclear Age, Greenpeace, London 1989

- Peter Bunyard: Nuclear Energy After Chernobyl, Earth Report No. 1, London 1988

- kol.: Chernobyl, Becquerels and British Agriculture, Farmers for a Nuclear Free Future, London 1986

- International Environment Reporter, Washington, prosinec 1988

- World Status - Chernobyl Revisited, Energy Economist No. 103, květen 1990

- Zhores Medvedev: The Legacy of Chernobyl, Basil Blackwell, Oxford 1990

- Paul Brown: Three Million More May Flee Chernobyl, The Guardian, 21. května 1990

- ing. Robert Laža: Jaderná energie a náš svět, EkoWatt, Praha 1993

- Herman Damveld: Chernobyl 10 Years After - The Consequences, Greenpeace, Amsterdam, březen 1996