DOPADY NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

Vzdušné proudy kontaminované výbuchem Černobylu zamířily následující dny po havárii nad Evropu. Největší škody způsobil radioaktivní mrak tam, kde z něj pršelo. Déšť totiž spláchl na místa, kam padal, radioaktivní látky ve velkých množství.

Nad územím Československa prolétl černobylský mrak celkem třikrát: 30. dubna, 3. až 4. května a 7. května 1986. První a třetí průchod zasáhl celé území Československa, druhý průchod jen jeho západní část, takže minul střední a východní Slovensko. Průběžná měření zahájila síť monitorovacích stanic dne 29. dubna, tedy 3 dny po havárii.

Největší zatížení obyvatel radioaktivními látkami nastalo ve dvou vlnách: jednak během prvních týdnů po havárii, jednak během zimy 1986/87, kdy byly konzumovány obiloviny ze sklizně roku 1986, stejně jako mléko a maso ze zvířat krmených senem sečeným během jara a léta 1986.

Průměrná hodnota zamoření půd radioaktivním césiem Cs-137 v Československu byla 4200 Bq/m2. Nadprůměrné zamoření bylo zaznamenáno v těchto okresech (v Bq/m2):
Benešov 19000
Opava 17550
Náchod 14610
Šumperk 10480
Žďár n. Sázavou 9450
Kutná Hora 8870
Bruntál 8820
Semily 8150
Nový Jičín 8120
Č. Krumlov 6890
Klatovy 5660
Jihlava 5650
Č. Budějovice 5470
Svitavy 5300


Na Slovensku byl průměr 4200 Bq/m2 překročen nejvíce v těchto dvou okresech:

Dunajská Streda 12200
Komárno 10510


Celkové zatížení obyvatel Československa, ke kterému studie po řadě výpočtů a matematických modelů dospívá oficální studie Institutu hygieny a epidemiologie-centra hygieny záření (zpracovaná pro potřeby OSN), představuje 11 310 Sv.

To znamená, že při velmi opatrných odhadech způsobí radiace z Černobylu na našem území celkem 450 až 1200 předčasných úmrtí, většinou v důsledku rakoviny vyvolané ozářením. Vzhledem k nepřesnostem ve výpočtech však může být počet obětí ještě vyšší.