Technické problémy

Přes všechny změny v projektu elektrárny má JE Temelín používat reaktory sovětského typu. Řada expertů (např. hlavní inspektor CEA, francouzské agentury pro atomovou bezpečnost) pochybuje o tom, že lze provést taková opatření, která by zlepšila bezpečnost Temelína na úroveň západních standardů62.

Ačkoliv zastánci elektrárny často odkazují na příznivé posudky Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), vedoucí představitel této instituce Hans Meyer v březnu 1994 oficiálně popřel, že by MAAE někdy potvrdila možnost reaktorů VVER-1000 získat licenci podle západních požadavků62.

V případě JE Temelín se jedná o experimentální systém, kdy budou poprvé spojeny sovětské a americké technologie. Jedinou další jadernou elektrárnou, která kombinuje ruské a západní technologie, je JE Loviisa ve Finsku, kde se ale jednalo o menší typ reaktorů (VVER-440) a o bezpečnostní systém firmy Siemens a kde realizace projektu trvala přes 11 let (u nás, kde je situace složitější kvůli rozestavěnosti elektrárny, měl projekt hotov za necelé 2 roky!)63. Není bez zajímavosti, že Finové začátkem 80. let zvažovali nákup reaktorů temelínského typu (VVER-1000), avšak z bezpečnostních a technických důvodů se rozhodli od záměru ustoupit64.

Bezpečnostní zařízení, které nám Westinghouse nabízí, je nový a ve světě nevyzkoušený systém. Jedinou elektrárnou, kde byl uplatněn, je Sizewell-B ve Velké Británii. Britští experti však o spolehlivosti systému vyjádřili pochybnosti. Softwarový program, který je dlouhý přes 200 000 řádek a provádí jej 300 mikroprocesorů, totiž prakticky nelze vyzkoušet. Vždy hrozí nebezpečí, že v programu je ukrytá chyba, která se projeví teprve za určitých okolností. I mnohem kratší programy, používané v Kanadě, již způsobily vážné nehody (například roztržení potrubí reaktoru Bruce-A v lednu 1990)65. Pochyby britských expertů potvrdily simulace a testy vykonané firmou Rolls-Royce v roce 1993, během kterých systém selhal v 52 % případů.

Proto bude automatizovaný systém řízení Westinghouse ve Velké Británii instalován spolu s klasickými zařízeními. U nás má ale fungovat sám o sobě, protože v rozestavěné elektrárně již není pro oba systémy prostor††.

JETE tak představuje zkušební prototyp, jediný svého druhu na světě. Jeho úspěch má podle slov ředitele Westinghouse zajistit jeho firmě další zakázky ve východní Evropě68. Neúspěch (selhání) zařízení by firmu nestálo téměř nic (snad jen to, že by přestala podnikat v jaderném průmyslu - ten jí přináší méně než 10 % zisků), pro nás by však mohl znamenat kromě utrpení a smrti mnoha lidí také neobyvatelnost střední Evropy po dobu mnoha staletí. Firma Westinghouse již předem odmítá zodpovědnost za jakékoliv škody způsobené havárií68.

Doposud nebyla zpracována pravděpodobnostní bezpečnostní analýza projektu (PSA), která je na Západě nutnou podmínkou pro schválení elektrárny69.

I kdyby se však podařilo dosáhnout západního standardu, neznamená to vítězství. Každé zařízení může selhat, zejména když je ovládá člověk. I západní elektrárny mají s bezpečností velké potíže, například ve Francii kde je pravděpodobnost vážné havárie několik procent (toto varování je ve zprávě Pierra Tanguyho, vrchního inspektora pro jadernou bezpečnost ve Francii70).

Jedním z největších problémů, se kterým se západní jaderné elektrárny potýkají, jsou drobné praskliny v reaktorech - byly objeveny teprve v roce 1995, avšak již předběžné prohlídky zjistily, že jsou jimi zasaženy desítky reaktorů ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Švédsku a USA. Kromě rizika havárie představuje tento nečekaný problém i značnou finanční zátěž - odhaduje se, že náklady na opravy budou jen ve Francii stát několik miliard dolarů71.

Dalšími technickými nedostatky projektu JE Temelín, na které upozorňují mezinárodní odborné týmy (MAAE - Mezinárodní agentura pro atomovou energii - PRE-OSART 1990 a 1992; Halliburton NUS 1992), jsou mj. (následující body jsou převzaty z72,73,49):

Vedle technických nedostatků kritizuje audit Halliburton NUS ze srpna 199275 také řízení celé stavby: špatné vedení, nedostatečná dokumentace, nedostatečný program pro zajištění jakosti a spolehlivosti dodávek†††. Ačkoliv v březnu 1994 a.s. ČEZ v Kongresu USA tvrdí, že veškeré nedostatky byly odstraněny, zpráva Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ve stejném období konstatuje opak. Za špatnou kvalitu stavebních prací udělil SÚJB nejméně dvě pokuty. (Pro opakované nedodržování nařízení a požadavků na čistotu prací přerušil SÚJB montáž jednoho zařízení. Protože bylo později zjištěno pokračování ve výstavbě, aniž došlo k nápravě chyb, udělil SÚJB a.s. ČEZ pokutu 500 000 korun. Ve druhém případě se ztratily dokumenty o zárukách kvality, které měli vlastnit inženýři a architekti pracující na stavbě.76)

O kvalitě stavby vypovídá i příhoda z 10. října 1991. Při betonáži šachty reaktoru bylo použito 15 m3 betonové směsi, do které nebyl přidán cement! Pro její odstranění bylo nutno vypálit 5 otvorů do bazénu na vyhořelé palivo, které tak narušily jeho spolehlivost. Příčinou byla chyba v programu řídícího počítače a to, že nikdo ze zodpovědných pracovníků nezkontroloval dodací list před použitím betonu77. Podobných příkladů laxního přístupu k bezpečnosti a kvalitě stavby byly zaznamenány desítky a otázkou zůstává, kolik jich zůstalo neodhaleno...

Na základě uvedených skutečností považujeme JE Temelín za zbytečnou, drahou a nebezpečnou. Její výstavba by se proto měla co nejdříve zastavit.