Prameny

1 usnesení vlády č. 109/93

2 Jihočeská pravda, 17.12.1981

3 J. Šturman: Problémy při financování jaderných elektráren s výrobními bloky o vyšším výkonu z pohledu banky, in: Finance a úvěr roč. 36, č. 9, Praha 1986

4 MF DNES, 15.2.1995 (od té doby nebyl stav zveřejněn)

5 Jihočeská pravda, 11.9.1982

6 rozhodnutí vlády č. 109/1993; Temelínské noviny, září/1993 (archiv Hnutí DUHA); Zpráva MPO a MF o způsobu dofinancování JE Temelín, MPO a MF ČR, Praha, září 1993

7 SMOR JETE, dopis ministru hospodářství ing. Dybovi, Týn nad Vltavou, 1. března 1993 (archiv HnutíDUHA); SMOR JETE „Stanovisko k dostavbě JE Temelín", Týn nad Vltavou, 30.10.1992

8 ing. Vladimír Halama, místopředseda SMOR, osobní jednání dne 17.1.1996

9 návštěva Jakuba Patočky (Hnutí DUHA) a poslance Pavla Seiferta u premiéra Václava Klause, únor 1993

9a korespondence a jednání OkÚ s organizací Jihočeské matky; JUDr. Petr Kužvart, osobní jednání dne 7.12.1996

10 ing. Jiří Marek et al: Position Paper on the Temelin Nuclear Power Plant, Washington, D.C., březen 1994

11 následná korespondence Hnutí DUHA s a.s. ČEZ, příslušnými Ministerstvy a Státním úřadem pro jadernou

bezpečnost v průběhu roku 1994 (archiv Hnutí DUHA)

12 dopisy Kongresmanů bance Ex-Im, Washington 1994 (archiv Hnutí DUHA)

13 ing. Ivan Dejmal: Poznámky o moderní energetické koncepci, jaderné energetice a některých souvislostech výstavby Temelín, Praha, 6.1.1993

14 Koncepce zacházení s vyhořelým jaderným palivem a centrální mezisklad vyhořelého paliva (základní informace), sekce komunikace, a.s. ČEZ, Praha 1994

14a MF DNES 30.4.1996, 9.5.1996, 10.5.1996, 11.5.1996, 14.5.1996, 15.5.1996, 17.5.1996, 20.5.1996, 24.5.1996, 29.5.1996, 15.7.1996, 16.7.1996, 17.7.1996, 18.7.1996, 26.7.1996, 29.7.1996, 14.8.1996, 15.8.1996, 17.9.1996

15 Vladimír Dlouhý v Senátu, 24.1.1997

16 JUDr. Petr Kužvart, osobní konzultace, 18.1.1996

17 Společné prohlášení zástupců samospráv ze severozápadních a jihočeských měst, České Budějovice 2.11.1992

18 Informace o postupu výstavby JE Temelín pro jednání vlády, MPO ČR, Praha březen 1995

19 Power International: Stanovisko ke komentáři ředitele ČEZ-JETE a ředitele Škody Praha z 26.5.1992 (vypracováno na žádost mluvčího vlády ČR), Praha, 31. května 1992

20 J. Tůma, J. Čermák: Elektroenergetika a životní prostředí, ČVUT, Praha, prosinec 1993

21 privatizační projekt severočeských elektráren

22 ing. René Pisinger: Stanovisko zmocněnce předsedy vlády ČR pro otázky životního prostředí severních Čech, Praha 15. června 1992

23 Na cestě k rovnováze, Výsledky hospodaření v roce 1994 a záměry společnosti do roku 2000, a.s. ČEZ, 1995

24 projev Václava Klause na setkání Bretton Woods Committee („Remarks of Czech republic Prime Minister Vaclav Klaus to the Bretton Woods Committee"), Washington, 15. října 1993 (archiv Hnutí DUHA)

25 Zpravodaj ČEZ č. 9, Praha, září 1995

26 V.Dlouhý: Zpráva pro poradu ekonomických ministrů, leden 1993

27 Analýza využívání vybraných nerostných surovin v ČR z hlediska ochrany životního prostředí, MŽP ČR, Praha, 30.10.1995

28 Zpráva o výsledcích činnosti ČSKAE při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení v roce 1990

29 L. Hahn et al: Kritische Bestandsaufnahme und Bewertung der derzeitigen Konzepte zur Endlagerung radioaktiver Abfäle, Öko-Institut, Darmstadt (SRN), listopad 1991

30 Dlouhý V.: Nakládání s vyhořelým jaderným palivem v ČR, MPO, Praha 11. října 1995

31 Výroční zpráva jaderné elektrárny Dukovany - rok 1993, a.s. ČEZ, Dukovany, 1994

32 ing. Stráský Dalibor: Ekobilance energetických zařízení ČEZ a.s., Dětí Země, České Budějovice 1995

33 Diehl Peter: Uranium Mining Wastes - An Overview (archiv Hnutí DUHA)

34 Analýza využívání vybraných nerostných surovin v ČR z hlediska ochrany životního prostředí, MŽP ČR, Praha, 30.10.1995

35 ing. Robert Laža: Jaderná energie a náš svět, EkoWatt, Praha 1993

36 RNDr. Miloš Kužvart, býv. náměstek MŽP ČR, beseda STUŽ, Praha 6.2.1996; Diehl P.: Environmental Impact of Uranium Mining in the Black Triangle Region, University of Cambridge, květen 1995

37 Filip J. et al: K vlivu odkaliště MAPE Mydlovary na hydrosféru, in: Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hoposdářství, Dům techniky ČSVTS, Ústí nad Labem, 1990

38 OkÚ Třebíč, zápisy z jednání roku 1994 a 1995 (archiv Hnutí DUHA)

39 OkÚ Třebíč, dokumentace, Třebíč 1995

40 Roční zpráva o provozu JE Dukovany, Dukovany 1993

41 Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami dle § 8 zákona č. 138/1973 Sb. o vodách pro jadernou elektrárnu Temelín,

č.j. Vod.6804(93)Si, Okresní úřad České Budějovice, referát ŽP, 15.12.1993

42 prof. Klener: Hygiena záření, Academia, Praha 1987

43 RDNr. Jiří Förchtgott: Znalecký posudek č. 16/2/1994 o meteorologických změnách po uvedení jaderné elektrárny Temelín do provozu, Příbor, květen 1994; Znalecký posudek č. 11/2/1992 „O znečištění ovzduší v obci Mošnov", Příbor, 1992; Znalecký posudek č. 12/1993 „O deformacích počasí v prostoru Rožná účinkem místních i vzdálených zdrojů škodlivin", Příbor, 1993.

44 RNDr. Milada Horáková, Horácké noviny, Třebíč 1995

45 ČEZ: Hlavní směry rozvoje do r. ;2000 s výhledem do r. 2005, Praha, červenec 1991

46 Druhý otevřený dopis premiéru Václavu Klausovi, Tušimice, 4. 11. 1992 (archiv Hnutí DUHA)

47 Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení v roce 1994, SÚJB, Praha 1995

48 Erzänzende Fakten zur Presseinformation vom 20.3.1991 über die Ergebnisse der Aufsichtstratssitzung am 19.3.1991, KKW Stendal GmbH, Geschäftsführung, březen 1991

49 Zpráva MPO a MF o způsobu dofinancování JE Temelín, MPO a MF ČR, Praha, září 1993

50 ing.Robert Laža: Analýza argumentů oponentů dostavby JE Temelín, MPO ČR, Praha, červen 1993

51 Nectoux Francoias: Krize francouzské jaderné energetiky, Greenpeace, Praha 1991

52 V.Dlouhý: Zpráva pro poradu ekonomických ministrů, leden 1993

53 Charles Komanoff: Fiscal Fission: The Ecnomicla Failure of Nuclear Power, Komanoff Energy Associates, New York, prosinec 1992 (p. 8 in Summary)

53 Daniel Borson, Public Citizen Critical Mass Energy Project, Payment Due: A Reactor-by-Reactor Assessment of the Nuclear Industry’s $25+ Billion Decommissioning Bill,

(Washington, D.C.: Public Citizen, October 11, 1990), pp.47-48.

54 State of New Hampshire, Nuclear Decommissioning Finance Committee, Docket No. 93-001, Seabrook Nuclear Facility Decommissioning, Testimony of Bruce Biewald and William W. Dougherty on Behalf of the Office of Consumer Advocate, Tellus Institute, Boston, Mass, září 1994, Exhibit (TEL-5).

55 col.: The World Nuclear Industry Status Report 1992, Greenpeace/WISE Paris/Worldwatch Institute, květen 1992

56 Jim Donahue: The Westinghouse Web, Multinational Monitor, březen 1992; Blueprint for Disaster:

Westinghouse Brings Nukes to Philippines, Science for People, leden/únor 1980; The 2.2 Billion Nuclear Fiasco, Fortune, 1. září 1986

57 Jaderná elektrárna Temelín - materiál k dostavbě jaderné elektrárny, Public relations a.s. ČEZ, listopad 1992

58 MF DNES, 15.2.1995

59 Zpráva MPO a MF o způsobu dofinancování JE Temelín, MPO a MF ČR, Praha, září 1993

60 MF DNES, 20.4.1995

61 Světová banka, Problémy energetiky ve střední a východní Evropě, březen 1992

62 Nucleonics Week, Vol. 10, Nr. 35, 10.III.1994

63 Atomwirschaft, listopad 1994 (Loviisa-1 objednána 1969, do provozu uvedena 1977; Loviisa-2 1971 a 1981)

64 LN, 15.10.1993

65 Safe Energy, duben/květen 1992, SCRAM, Edinburgh 1992 (viz též poznámka pod čarou)

67 ing. Robert Laža: Analýza argumentů oponentů dostavby JE Temelín, MPO ČR, Praha, červen 1993

68 Nathaniel D. Woodson, tisková konference v Praze, 6.11.1992

69 Zápis z jednání Rady SMOR-JETE a vedení ČEZ, a.s.-ETE ze 17.9.1993

70 Tanguy P.: Výroční zpráva o jaderné bezpečnosti v EdF za rok 1989, in: col.: The World Nuclear Industry Status Report 1992,

Greenpeace/WISE Paris/Worldwatch Institute, květen 1992

71 The European, 7.-10.1.1993; Mycle Schneider et al: Vessel Head Penetration Cracking in Nuclear Reactors, Greenpeace, Švédsko, březen 1993

72 IAEA: Temelín Design Review Mission Report, 25th June-6th July 1990, MAAE, srpen 1990 (archiv)

73 IAEA: Czechoslovakia - PRE-OSART Mission, Follow Up Visit, Temelín Nuclear Power Plant Construction Site, 17-21 February 1992, MAAE, červenec 1992 (archiv)

74 Prof. Ju Korjakin: SG Cracks, NI, červenec 1993; Zápis z jednání Rady SMOR-JETE a vedení ČEZ, a.s.-ETE ze 23.6.1994

75 Progress Report on the Audit of the Temelín Nuclear Power Plant, Halliburton NUS, srpen-říjen 1992

76 Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení v roce 1993, SÚJB, Praha 1994

77 Zpráva o výsledcích činnosti ČSKAE při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení v roce 1991, ČSKAE, Praha 1992

80 Tractebel - Least Cost Development Planning for the Power sector in the CSFR, PHARE-Energy 1991

81 Světová banka - Czechoslovakia: Transition to a Market Economy; 1991

82 kol.: Možnosti zvýšení energetické účinnosti v České republice, E.V.A., Vídeň 1995

83 Atomwirtschaft, listopad 1994

84 Studie rozvoje energetického hospodářství do roku 2010, Energetický komitét ČR, Světová energetická rada, Praha červen 1995

85 seminář k energetické politice ČR, Praha, 28.9.1995

86 ing. Robert Laža: Jaderná energie a náš svět, EkoWatt, Praha 1993

87 M. Kučera et J. Škarda: Vývoj a prognóza spotřeby elektřiny v ČR, in: Energetika č. 10, Praha, 1994

88 Možnosti zvýšení energetické účinnosti v České republice, Energie Verwertungsagentur, Wien, červen 1994

89 Legett J.: Nebezpečí oteplování Země, Academia, Praha 1992

90 Keepin B., Kats G: Greenhouse Warming - Comparative Analysis of Nuclear and Efficiency Abatement strategies, Rocky Mountain Institute, Snowmass (CO), 1989