Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Obnova vodních ploch v Lomnici nad Popelkou

20.9.2023
Liberec [Institut pro udržitelný rozvoj o. p. s.]
Autor: Jiří Římánek

V okolí Lomnice nad Popelkou získaly podporu Libereckého kraje dva projekty, jejichž cílem je zvýšit retenční kapacitu zdejší krajiny, posílit biologickou rozmanitost území a zvýšit kvalitu životního prostředí ve městě. Na jejich přípravě spolupracují ekologové ze spolku Čmelák a IPUR o. p. s. s městem Lomnice nad Popelkou, které je vlastníkem pozemků a které připravuje komplexní obnovu místního rybníka Matouš.
V lokalitě Nad Zámečkem, v blízkosti oblíbené odpočinkové zóny města Lomnice nad Popelkou u bývalého loveckého zámečku Obora vznikne soustava 10 tůní o celkové rozloze cca 1 200 m2, různých tvarů, hloubek a stupně oslunění, která zadrží vodu v krajině a zároveň vytvoří pestrou nabídku biotopů nejen pro obojživelníky. Vedle toho jsou plánovány i úpravy zdejších uměle zahloubených vodních příkopů.
Obyvatelé Lomnice nad Popelkou tuto oblast hojně využívají k rekreačnímu i sportovnímu vyžití. Přerod rákosím zarostlé louky v biologicky hodnotnou, esteticky příjemnou soustavu tůní s pozitivním vlivem na zadržování vody v krajině povede ke zlepšení informovanosti obyvatel o funkci vody v krajině a jejího pozitivního vlivu na biologickou rozmanitost území.
Druhým projektem je obnova dlouhodobě nefunkčního historického rybníku Matouš v Lomnici nad Popelkou a obnovení jeho vodohospodářských, ekologických a rekreačních funkcí. Projekt připravilo město Lomnice a chce na něj navíc získat i evropské dotace. Rybník, který město získalo od soukromého majitele již v havarijním stavu, je zanesený sedimenty, hráz i výpustní objekt jsou zásadně poškozeny, jeho retenční schopnost je prakticky nulová.
V rámci projektu dojde k celkové rekonstrukci hráze tak, aby mohla plnit svou funkci další desítky let a byl zajištěn bezpečný odtok vody pomocí nového bezpečnostního přelivu. Okolí rybníka bude doplněno o zázemí pro návštěvníky, aby byl po rekonstrukci rybníka využit rekreační potenciál celého území.
Ekolog Jan Korytář k tomu říká: „Vážíme si aktivního přístupu města Lomnice k vytváření nových míst pro přírodu na jeho pozemcích a věříme, že v dalších letech budeme pokračovat s obnovou dalších lokalit.“
Oba projekty mohou být inspirací pro další města a obce, jak ve prospěch svých občanů i přírody spolupracovat s ekologickými organizacemi.

Bližší informace:
Jan Korytář, tel. 776 561 736, www.cmelak.cz
Jiří Římánek, tel. 777 124 879, e-mail: rimanek@ipur.cz, www.ipur.cz

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz