Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Havlíčkovu Brodu se daří proměňovat odpadové hospodářství

13.5.2022
Havlíčkův Brod [meneodpadu.cz ]
Autor: Filip Poštulka , tel: 724104295

Okresní město na Vysočině zná výsledky první fáze proměny odpadového hospodářství. Tu spustilo v roce 2020. Cílem je snižovat množství skládkovaného odpadu a zvýšit efektivitu nakládání s odpady. To se podařilo. I když se náklady na uložení odpadu na skládku zvýšily o více než třetinu, částka, kterou město doplácí na obyvatele, je o téměř padesát korun nižší.


Lepší třídění, vyšší úspory
Po zavedení nových technologií do odpadového hospodářství v Havlíčkově Brodě vzrostlo množství tříděného plastu o 18 % a o více než půl milionu korun se zvýšil příspěvek od organizace EKO-KOM. Naopak objem směsného komunálního odpadu klesl o 13 % a náklady na sklo téměř o 25 %. A zatímco v roce 2020 město doplácelo na každého obyvatele 649 korun, o rok později to bylo už jen 607 korun. A to navzdory faktu, že náklady na uložení tuny odpadu vzrostly z 1012 na 1323 korun. „Nové technologie a řešení v odpadovém hospodářství se rychle promítly do výrazně vyšší efektivity nakládání s městskými odpady,“ uvádí místostarosta města Zbyněk Stejskal a dodává: „Podstatné jsou úspory, které to přináší – více odpadu se u nás vytřídí, a naopak komunálního odpadu svážíme méně.“

Co stojí za úspěchem proměny odpadového hospodářství v Havlíčkově Brodě?

- intenzivní komunikační kampaň – směrem k občanům. Město s realizátorem proměny, jímž se je společnosti JRK, spustilo silnou kampaň. Jejím prostřednictvím vysvětlovalo nutnost změn i jednotlivé kroky proměny odpadového hospodářství. Kromě jiného probíhá kampaň i prostřednictvím polepů na autobusech městské dopravy.

- evidence všech popelnic – v Havlíčkově Brodě. Ta bylo úvodním krokem proměny. Díky tomu získala samospráva dokonalý přehled o složení odpadu ve městě. Nyní jsou označeny všechny svážené nádoby, včetně těch, které patří podnikatelským subjektům a okolním obcím. V současnosti jde o přibližně 14 tisíc nádob, které jsou označeny QR kódem. S tím jak se zavádí adresné třídění, přibývají další. QR kód obsahuje informace o druhu sváženého odpadu, velikosti nádoby či číslu popisném.

- zavedení moderního evidenčního systému – ten umí, díky systému ECONIT, evidovat všechny druhy odpadu. V systému zástupci samosprávy vidí například to, kolik popelnic popeláři vysypali, jak byly naplněné a kolik vážily. Tím lze sledovat statistiku domácností i podnikatelských subjektů.

- spuštění adresné evidence třídění odpadu. Tímto způsobem zde třídí plast a papír. 1200 domácností dostalo loni ke své původní nádobě na směsný komunální odpad ještě další dvě nádoby o objemu 240 litrů. Letos probíhá intenzivní rozšiřování sběru od domu do dalších částí města. Lidem se tak zvýší komfort při třídění odpadu, protože s ním nemusí chodit do sběrného místa. A systém není anonymní, i proto se občané chovají se k odpadům zodpovědněji.

- frekvence svozů prošla optimalizací – díky zavedení sběru tříděného odpadu od domu a dodání nádob občanům, mohlo město přistoupit k optimalizaci svozů – směsné komunální odpady jsou ve velké části města sváženy jednou za čtrnáct dní. Dochází tak k dalším úsporám.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz