Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Jak spolu souvisí participace a bioekonomika v komunální sféře?

7.12.2021
PRAHA [NCA]
Autor: Jiří Herinek

NCA je již podruhé za poslední čtyři roky partnerem v projektu zaměřeném na bioekonomiku zemí Dunajského regionu pod vedením státní agentury Bádenska-Württemberska – BIOPRO. Ta se snaží cestou projektových aktivit a výstupů v projektu GoDanuBio přenést vlastní zkušenosti a metody, jak napomáhat municipalitám a regionům ve zúročení místních OBZ. Jednou z nich je podpora nových bioekonomických inovativních projektů, spolupráce s malými a středními podniky a výzkumem. Klíčovým impulsem pro tuto cestu je však skutečnost, že Bádensko-Württembersko má vlastní bioekonomickou strategii, která tvoří jednu z významných složek politiky tohoto státu v oblasti udržitelného rozvoje a snižování závislosti na fosilních zdrojích. Po úvodním vystoupení prezidenta NCA, Jiřího Herinka, a Petra Švece, ředitele Národní sítě Zdravých měst, asociovaného partnera projektu GoDanuBio, představila projekt jeho manažerka Lenka Podjuklová. Hlavním výstupem projektu bude společná bioekonomická strategie zemí Dunajského regionu.
V první části semináře otevřela problematiku participativní governance Dana Diváková, ředitelka Institutu komunitního rozvoje. Přínosy tohoto přístupu vtahujícího do rozhodování politických zástupců obcí, měst a krajů všechny další složky, jako je veřejnost, úředníci a experti, představili pomocí názorných příkladů ze své praxe Iva Hájková z Městské části Praha 10, Irena Vodičková za Zdravé město Litoměřice a Petr Holý z oddělní regionálního rozvoje Kraj Vysočina.
Zatímco participativní governance má v prostředí komunální sféry již své pevné místo a řadu úspěšných výsledků, téma bioekonomiky je stále poměrně nové a v podmínkách ČR téměř neznámé. Tento fakt konstatovala i Pavla Břusková, konzultantka NCA pro projekt GoDanuBio, ve své prezentaci v rámci druhé části semináře zaměřené na bioekonomiku. Podle Bioekonomické strategie Evropské komise z r. 2018 se bioekonomika chápe jako ekonomika založená na produkci OBZ a konverzi těchto zdrojů a bioodpadů na produkty s přidanou hodnotou, jako jsou potraviny, krmiva, nejrůznější výrobky z biologických materiálů a bioenergie. Bioekonomika tak svým hodnotovým řetězcem přesahuje záběr jednoho resortu a vyžaduje koordinaci všech zúčastněných a zainteresovaných sektorů, jako je zemědělství, průmysl, místní rozvoj, vzdělávání a životní prostředí. Takovým koordinačním orgánem pro bioekonomiku zatím Česká republika nedisponuje a veřejnost ani státní a veřejná správa o důležité roli bioekonomiky a jejím potenciálu prakticky neví.
Přitom Evropská komise vkládá do bioekonomiky velká očekávání a investuje do projektů pro její rozvoj miliardové prostředky ve finančních programech Horizon, Interreg Central Europe a dalších. Důkazem toho je projekt POWER4BIO, kde byla českým partnerem Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, a jehož výstupem je Jihočeský spolek pro bioekonomiku, zatím jediná regionální instituce tohoto typu v ČR. Tento praktický příklad propojení participativní governance a bioekonomiky na semináři představila doc. Eva Cudlínová. Velkým úspěchem bylo pověření Spolku vykonávat funkci Krajské inovační platformy pro bioekonomiku a zařazení inteligentní specializace „bioekonomika“ do krajské i národní Strategie RIS3.
Bioekonomickou část národního semináře projektu GoDanuBio završil Petr Novotný z Institutu cirkulární ekonomiky – INCIEN ve své prezentaci Bioodpady jako zdroj. Jistě stojí za následování úspěch obce Veselíčko oceněné v soutěži Obec 2030 s jejím uzavřeným cyklem bioodpadu, kdy kompost vyrobený na základě sběru bioodpadu od svých obyvatel a z okolních obcí je následně zdarma rozdán občanům pro jejich zahrady a pole a také využit na veřejnou zeleň. Velkou naději na zhodnocení bioodpadů (kaly ČOV a biologicky rozložitelné opady od obyvatel a z průmyslu) vyvolal úspěch města Brna s pilotním projektem využití energie z odpadu k pohonu městské dopravy „BioCNG pro Brno“.
V projektu GoDanuBio jsou pro první pololetí roku 2022 plánovány další “co-creation“ workshopy k tvorbě společných postupů pro inovativní pilotní projekty v oblasti cirkulární bioekonomiky s cílem ekonomického oživení venkova. Těšíme se na vaši kreativní účast!


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz