Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Česká firma SWECO Hydroprojekt připravuje s podporou ČRA koncepční řešení nakládání s odpadními vodami v oblasti černohorské Budvy

22.9.2021
Praha [Česká rozvojová agentura]
Autor: Filip Šebek

Čistění odpadních vod není v Černé Hoře dostatečně rozšířeno, v oblasti turisty hojně vyhledávané oblasti Budvy se místní obyvatelé v současnosti potýkají se silnou kontaminací podzemních a povrchových pitných vod. S podporou dotačního Programu B2B České rozvojové agentury se proto česká firma SWECO Hydroprojekt rozhodla zpracovat studii proveditelnosti cílící na pokrytí potřeb několika tisíc místních obyvatel silně ohrožených nedostatečným nakládáním s odpadními vodami a současně na významné snížení ekologické zátěže v daném regionu.

Projektový záměr řeší konkrétní rozvojový problém v Černé Hoře, kterým je nedostatečná sanitace oblastí černohorského pobřeží. Hlavním cílem projektu je posoudit a navrhnout koncepční řešení nakládání s odpadními vodami v oblasti, která je v současné době dlouhodobě ekologicky ohrožena jejím nedostatečným zajištěním. „Podpora soukromého sektoru a udržitelného rozvoje v zemích jako je Černá Hora je jednou ze základních podmínek pro odstranění ekologické zátěže v pobřežních městech a osadách zájmového regionu. Zájmová lokalita bude detailněji vymezena za asistence místního obchodního partnera, se kterým bude identifikováno místo s nejvyšší potřebností rozvojové pomoci tak, aby zvažovaný projektový záměr a jeho realizace přispěly k rozvoji regionu a nabídly kvalifikovaná pracovní místa v sektoru vodního hospodářství. Naše řešení povede ke zlepšení socio-ekonomických možností obyvatel regionu, a především přispěje ke zlepšení kvality života a optimalizaci sociálního a hospodářského rozvoje zvolené oblasti. Samotná realizace projektového záměru zajistí zvýšení účinnosti nakládání s odpadními vodami a ochrany životního prostředí a současně plán rozvoje regionu Budva v souladu s místní samosprávou,“ říká manažer projektu Jaroslav Fiala ze společnosti SWECO Hydroprojekt a.s..

Studie proveditelnosti se zaměřuje na problematiku nakládání s odpadními vodami a rozvinutí podnikatelského potenciálu černohorského pobřeží. Za asistence místního obchodního partnera bude vytipována lokalita s nejvyšší potřebností rozvojové pomoci v přilehlých oblastech regionu Budva, které jsou značně využívané k turistice, avšak s mnohem nižší úrovní sanitace než v samotné Budvě.

Technické řešení se zaměřuje na posouzení stávajícího stavu odvádění a čištění odpadních vod a následně navržení řešení současného stavu a reálného vývoje v zájmové lokalitě. Samozřejmostí je řešení jak letního, tak i zimního provozu, který je prakticky bez turistů. „Budeme posuzovat jak klasické technologie čištění odpadních vod, tak i inovativní technologie, jenž přispějí k transferu know-how v tomto sektoru a zvýšení kvalifikace zaměstnanců našeho místního partnera, firmy E3 Consulting, která se dobře orientuje v místní byrokracii a legislativě. Podmínkou návrhu technického řešení je odstraňování nutrientů z odpadních vod, čímž se minimalizuje negativní dopad vypouštěných vod do moře z hlediska eutrofizace. Vhodně zvolená technologie čištění odpadních vod zabrání kontaminaci pobřeží nejen nutrienty, ale rovněž i mikrobiálním znečištěním,“ dodává Jaroslav Fiala.

Hygienické hledisko je při vysoké koncentraci obyvatelstva, a to především turistů, nezanedbatelným faktorem pro komerční rozvoj regionu. Jedním z důvodu volby regionu Budva byla pro firmu SWECO Hydroprojekt a.s. skutečnost, že se jedná o oblast hojně navštěvovanou turisty z České republiky.

S pomocí projektu dojde k navázání kontaktů s rozhodujícími zástupci municipality Budva jako je např. Sekretariát pro investice municipality Budva, VaK Budva, nebo Regionální vodárenská společnost černohorského pobřeží.

Studie bude formulovat investiční záměr pro možnosti detailnějšího rozpracování a následné realizace. Cíle studie proveditelnosti bude v souladu s cíli rozvojové spolupráce a udržitelného rozvoje v oblasti životního prostředí, společenského rozvoje a ekonomického rozvoje. Efektivní řešení projektu bude mít široký pozitivní dopad na zdejší obyvatele a úspěšné řešení projektu bude vzorem i pro další oblasti s udržitelným rozvojovým dopadem.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz