Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Poslanci ODS chtějí usnadnit spekulace s pozemky v národních parcích i dalších chráněných územích

16.2.2021
PRAHA [Hnutí DUHA]
Autor: Aleš Miklík, tel: 604 131 131

V Zemědělském výboru a Výboru pro životní prostředí budou zítra poslanci projednávat návrh na zrušení předkupního práva státu k nezastavěným pozemkům v chráněných územích. Poslanci ODS Jan Zahradník a Petr Bendl jej navrhují připojit k takzvané invazní novele [1]. Případné přijetí pozměňovacího návrhu by znamenalo ohrožení cenné přírody spekulativním nakupováním pozemků a tlaku na rozšiřování zástavby v národních parcích, národních přírodních rezervacích, národních přírodních památkách a na pozemcích souvisejících s jeskyněmi.

Státní vlastnictví ekologicky nejcennějších území umožňuje nejúčinnější a nejlevnější ochranu těchto míst a zamezuje konfliktům ekonomických zájmů vlastníků a zájmů ochrany přírody. Všude ve světě se stát snaží pozemky v chráněných územích od soukromých vlastníků vykupovat pro zajištění ochrany přírody. Proto zákon o ochraně přírody již před téměř třiceti lety zakotvil předkupní právo státu na pozemky v dosud nezastavěných částech našich nejhodnotnějších přírodních lokalit. Poslanci Jan Zahradník a Petr Bendl (oba ODS) jej navrhují úplně zrušit. To by mimo zástavby některých určitých chráněných míst umožnilo spekulativní nákup půdy. V případě soukromých pozemků v chráněných územích totiž musí stát vyplácet vlastníkům kompenzace za regulaci jejich hospodaření. Hrozba zástavby cenných přírodních lokalit soukromými projekty lze ukázat například na ohrožení výjimečné lokality šumavského Zhůří výstavbou developera Romana Kreuzigera, který pozemky nakoupil od jiného soukromého vlastníka a obešel předkupní právo státu [2].

Poslanec Petr Kott (ANO) zase navrhuje zrušit ochranu silně ohrožených druhů živočichů při běžném zemědělském, lesnickém či vodním hospodaření. Znamenalo by to, že zemědělci, lesníci a vodohospodáři by nadále nemuseli brát ohledy na druhy jako je například čáp černý, ledňáček, křepelka, skřivan lesní, rosnička zelená, chřástal polní a mnoho dalších, a to ani při jejich hnízdění či vyvádění mláďat.

Naopak podané pozměňovací návrhy Jana Čižinského (KDU-ČSL) a Dany Balcarové (Piráti) se skutečně týkají problematiky invazních druhů. Jan Čižinský oponuje návrhu umožnit riskantní plošné vysazování nepůvodní douglasky tisolisté do našich lesů a požaduje nadále zachovat možnost orgánu státní ochrany přírody množství vysazovaných douglasek regulovat [3]. Rovněž navrhuje zákaz vypouštění a chovu exotických zvířat ve volné přírodě, která se mohou křížit s geograficky původními živočichy a narušovat jejich genofond. Přijetí pozměňovacího návrhu Dany Balcarové o vytvoření dosud chybějícího národního seznamu invazních nepůvodních druhů by přispělo k omezení negativních vlivů těchto organismů na naši přírodu a naplnilo by tak záměr evropské směrnice, kvůli které se novelizace provádí.

Také poslankyně Eva Fialová (ANO) navrhuje pro přírodu prospěšné změny - například možnost omezit ohňostroje a pyrotechniku v chráněných územích a posílit pravomoc strážců přírody zastavit vozidlo či motorku v chráněných územích při vjezdu mimo veřejné komunikace.

Jiří Beneš, koordinátor kampaně Zachraňme lesy z Hnutí DUHA, řekl:
„Invazní novelu, jež má za cíl implementaci právních předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů, využili poslanci ODS ke snaze o další oslabení státní ochrany přírody. Spekulanti by této změny využili k nákupům pozemků v národních parcích, na nichž by se snažili postavit tu penzion, tam obnovit zaniklou obec. Věříme, že při zítřejším projednávání tohoto bodu v poslaneckých výborech zvítězí zdravý rozum a odpovědná ochrana přírodně nejcennějších lokalit. ”


Kontakty:
Jiří Beneš, koordinátor kampaně Zachraňme lesy Hnutí DUHA, 606 078 021, jiri.benes@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] stav projednávání tzv. invazní novely v Parlamentu: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=731&o=8
[2] https://www.hnutiduha.cz/aktualne/unikatnim-opustenym-loukam-v-narodnim-parku-sumava-hrozi-vystavba
[3] https://www.hnutiduha.cz/aktualne/ceskym-lesum-hrozi-moznost-pestovani-monokultur-nepuvodni-douglasky-tisoliste

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz