Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Dosavadní průběh příprav zemědělských dotací nebyl transparentní, shodují se ekologické i zemědělské organizace

20.11.2020
PRAHA [Hnutí DUHA, Česká společnost ornitologická a Zelený kruh]
Autor: Aleš Miklík, tel: 604 131 131

Ekologické organizace se ohrazují proti reakci Ministerstva zemědělství, které v reakci na jejich tiskovou zprávu a otevřený dopis [1] k nedostatečnému procesu rozdělování dvou set miliard z evropských fondů obvinilo Hnutí DUHA z šíření dezinformací. Ministerstvo zcela opomíjí, že obdobné výhrady mají i zemědělské organizace, což jen dokládá, že proces přípravy budoucí Společné zemědělské politiky nebyl dosud dostatečně transparentní.

Ministerstvo zemědělství se ve své tiskové reakci [2] zaměřuje především na Hnutí DUHA a zcela přitom vynechává zemědělské nevládní organizace, které se ve svém otevřeném dopisu vyjádřily velmi podobně. [3]

Dovolujeme si proto upozornit na zavádějící informace ve vyjádření Ministerstva:

Pokud ministerstvo "usiluje o transparentní přístup a vše projednává s nevládními organizacemi", proč některé zemědělské organizace ministru Tomanovi píšou, že "zapojení podstatné části zemědělské veřejnosti do přípravy Strategického plánu SZP a jednotlivých intervencí vnímáme jako zcela netransparentní a nedostatečné?" Proč ministra žádají, aby "změnil přístup k jednání o přípravě reformy SZP a zahájil transparentní "finalizaci" Strategického plánu SZP?" Zeptalo se Ministerstvo oněch "60 nevládních organizací", které se dle něj do procesu zapojily, na názor, zda jsou s procesem příprav spokojeny?
Ministerstvo také tvrdí, že "na webových stránkách jsou veřejnosti zpřístupněny základní dokumenty a hlavní prezentace". Opomíjí však dodat, že verze Strategického plánu z března byla zveřejněna až na začátku července po urgencích nevládních organizací. Podobně další verze byla zveřejněna po měsících mlčení až nyní a to, jak upozorňují zemědělské organizace, "po mnoha urgencích". Samotná stránka, [4] kde jsou některé dokumenty zveřejňovány, je pak nepřehledná a veřejnost nemá příležitost se jednoduše dozvědět, jak proces probíhá.
Od roku 2018 se vskutku konalo mnoho setkání pracovních skupin, které například pracovaly na SWOT analýzách. Nicméně kromě ledna 2020 proběhla v tomto roce už jen dvě setkání a ta byla převážně informativního charakteru. K připomínkám byla předložena jen dílčí témata (ekoschéma) a nebylo zřejmé, jak se ministerstvo s připomínkami vypořádalo. Nevládní organizace tak nebyly zapojeny ani do finalizace SWOT analýz, ani do tvorby tzv. Intervenční strategie, která je hlavní částí Strategického plánu.
Ministerstvo nyní tvrdí, že 16denní termín pro připomínkování čtyřsetstránkového dokumentu "je pouze orientační" a že "jasně vysvětlilo", že "bude zahájeno další kolo činnosti pracovních skupin" s možností pro odbornou veřejnost se vyjádřit. Tato informace se nicméně v průvodní zprávě neobjevila a ani z textu na webu nic takového nevyplývá. [5]
České přípravy jsou oproti jiným zemím časově výrazně napřed. U nás však, jak upozorňují zemědělské organizace, "je … evidentní, že intervence … jsou již ve své finální podobě a dosavadní způsob (ne)zveřejňování informací ... vzbuzuje dojem účelové nevůle k jakýmkoliv výrazným změnám." Evropská komise bude členským státům také teprve posílat individuální doporučení pro jejich Strategické plány a sama přitom zdůrazňuje, že "přikládá velký význam … požadavku na široké zapojení stakeholderů v přípravě Strategického plánu SZP v každém členském státě." [6]

Ministr Toman byl o netransparentnosti procesu informován už ve výzvě ekologických organizací v červnu, [7] ale k potřebné změně nedošlo. Pro některé zemědělské a environmentální organizace proto zůstaly přípravy Strategického plánu nekoncepční, netransparentní a bez odpovídající dostupnosti informací. Mohou se pak pouze domýšlet, jak přípravy zásadního dokumentu skutečně probíhají.

Nevládní organizace věří, že pro spokojenost všech stran a předejití dalším nedorozuměním je zapotřebí, aby vznikl informační portál, kde bude zveřejněn jasný plán s informacemi o dalším průběhu přípravy Strategického plánu. Očekávají, že budou plnohodnotně do následujícího procesu zapojeny. Je potřeba obnovit práci pracovních skupin se zapojením všech zainteresovaných aktérů, kteří posoudí, zda na sebe jednotlivé dokumenty Strategického plánu logicky navazují a zda reagují na další evropské i národní strategie. Zásadní je také zapojení orgánů ochrany přírody, které by měly mít v celém procesu významné slovo.

Kontakty:
Martin Rexa, koordinátor kampaně Zasaďme se Hnutí DUHA, 775 894 642, martin.rexa@hnutiduha.cz
Václav Zámečník, zemědělský specialista České společnosti ornitologické, 776 368 360, zamecnik@birdlife.cz
Aleš Miklík, tiskový mluvčí Hnutí DUHA, 604 131 131, ales.miklik@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] Tisková zpráva Hnutí DUHA a České společnosti ornitologické z 16. listopadu: https://hnutiduha.cz/aktualne/ministr-zemedelstvi-chce-rozdat-zemedelske-dotace-bez-diskuse. Otevřený dopis 5 ekologických organizací z 13. listopadu: https://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2020/11/otevreny_dopis_transparentnost_sp.pdf
[2] http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/reakce-na-nepresnosti-v-mediich/nebranime-se-ferove-diskusi-k-dotacim.html
[3] https://pro-bio.cz/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-13-Otev%C5%99en%C3%BD-dopis-SZP-logo.pdf
[4] http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/
[5] http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/navrh-strategickeho-planu-szp-2021-2027-1.html
[6] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-cap-reform-to-fit-european-green-deal_en.pdf
[7] https://hnutiduha.cz/aktualne/expertni-organizace-vyzyvaji-ministra-tomana-aby-zajistil-zdravou-krajinu-diky-vyrazne

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz