Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Petr Martan: NE - NOVÉMU PLÁNU na 75 % divočiny v NP Šumava

28.9.2020
Čkyně [Komunita pro duchovní rozvoj, o.p.s.]
Autor: Petr Martan, tel: 732 373 448

Upozorňuji veřejnost, že právě byl předložen návrh "Zásad péče o Národní park Šumava". Jde o nebezpečný dokument, který by umožnil uschnutí lesů kůrovcovým žírem na dalších 23 % území parku.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje s hejtmanem Jiřím Zimolou se po celou dobu stavělo proti několika návrhům novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které by umožňovaly zvyšovat rozlohu bezzásahových území. Petr Martan se stal iniciátorem tří petic za záchranu zelených a vzrostlých lesů Šumavy. Petice vznikaly v letech 2013 až 2019 (měly 14, 13, a 12 tisíc podpisů) a byly projednávány v Parlamentu ČR a ve Vládě ČR.
Aktivity hejtmana Zimoly a petic se staly výraznou brzdou proti dosažení ideologického cíle - 75 % bezzásahového území v NP Šumava. V důsledku tohoto a dalšího občanského odporu nezačala platit nová zonace již po orkánu r. 2007; ale až od března r. 2020 vyhláškou se stanovením 52 % území v bezzásahovém režimu.
Během dvouletého vzniku této vyhlášky ochrana přírody a ideologie nepožadovala vyšší procento bezzásahovosti, neboť to nebylo politicky průchodné. Proto MŽP a Správa NP Šumava počkali, až se občanský odpor uklidní. Nyní předložili "Zásady péče o NP Šumava" (dále jen "Zásady"), jako koncepční dokument s platností v letech 2021 až 2040. Ty jsou ze zákona rozsáhlým prováděcím předpisem, který zpřesňuje péči o přírodu. Tedy i to, zda se v území bude zasahovat proti kůrovci, nebo ne a tím se tak legalizuje uschnutí dalších až cca 20 000 ha doposud zelených a vzrostlých lesů.

Co je v "Zásadách" špatné a nebezpečné?
- Chybí garance ochrany přirozeného podílu vzrostlých lesů (věková biodiverzita) před kůrovcem pro zachování klimatické a vodohospodářské funkce lesů.
- Umožňují již v minulosti prováděné úmyslné extrémní prořeďování lesních porostů pod sedm desetin % plného zakmenění; a tím snižovat jejich schopnost akumulovat vodu.
- Dlouhodobý cíl: "na většině území uvolnit přírodní procesy" a to až na 75 % rozlohy NP. Správa NP Šumava, dle hazardní péče o lesy v minulých letech, nemá důvěru v tom, že by dostatečně ochraňovala lesy před kůrovcem na rozloze od 52 % do 75 % území parku. Je předpoklad, že se zachová stejně, jako v předchozí obdobné situaci: Tam, kde připravuje budoucí vyhlášení bezzásahového území, tak tam se již dnes nesmí kácet stromy napadené kůrovcem. To z důvodu, že pařez je považován za nepřípustnou trvalou změnu ekosystému.

"Zásady", jako prostředek ke zrychlenému dosažení cíle 75 % divočiny
Současná rozloha 52 % bezzásahových území v NP Šumava je zákonem garantována na 15 let. Na základě platnosti "Zásad" je zřejmé, že se za 15 let stane toto: S podporou výzkumů ideologicky nadšených vědců bude oznámeno, že šumavské lesy zdivočely "ve zrychleném řízení žírem kůrovce" a že stav ekosystémů odpovídá na vyhlášení 75 % bezzásahových zón.

Zdravé klima a voda jsou větší hodnoty, než biodiverzita a nerušené přírodní děje
Lesy na Šumavě mají být zásobárnou vody pro využití v jihočeském vnitrozemí. Tuto blahodárnou funkci na 58 % území NP zcela neplní, protože tam nejsou vrostlé lesy. Jsou známy výstupy vědců (Gorškov, Makarieva, Pokorný, Čermák a další), které dokazují, že jen souvislé a vzrostlé lesy (vysoké +15 m) plní klimatickou funkci - tj. ochlazují krajinu a přitahují oblaky srážek tvořících se nad oceánem, které spadnou na pevninu.

Volební téma: NE - Zásadám péče
Většina z kandidátek do Jihočeského zastupitelstva mají ve svých programech to, že chtějí něco dělat proti suchu a pro vytváření akumulace vod v krajině; že chtějí podporovat rychlou obnovu smíšených lesů. Právě aktuální "Zásady" a jejich odmítnutí jde tímto směrem. Správa NP Šumava lesy ve velkém množství kácí, ale nesází žádné a to ani pro biodiverzitu nutné buky a jedle.
Proto je racionální a ve veřejném zájmu Jihočeského kraje odmítnout "Zásady", které umožní na 75 % území NP nefunkční lesy, z nichž se budou šířit kůrovci; a následně uschnou a budou nuceně vykácené lesy na zbytku území. To zvláště v současné době, kdy ve vnitrozemí Jihočeského kraje nastala obrovská kalamita sucha a kůrovce; přičemž došlo k vynucenému vykácení tisíců hektarů smrkových lesů a ke zhoršení schopnosti krajiny zadržovat vodu. Proto nelze připustit nechat uschnout další tisíce hektarů lesů, a to ani dle předložených ideologických "Zásad péče o NP Šumava".
Zda takový fanatický plán nevejde v platnost - o tom mohou rozhodnout i voliči v nadcházejících volbách. A jak vybírat kandidáty? Volbou těch, kteří se v "šumavském odboji" dlouhodobě angažují.

Úkol pro nové zastupitelstvo kraje
Zastupitelé zvolení v Jihočeském kraji by neměli souhlasit s návrhem "Zásad" a měli by iniciovat vypracování připomínek. Termín na předložení připomínek je do 22. listopadu 2020. Potom při projednání v Radě NP Šumava bude mít možnost odmítnout také zástupce Jč. kraje v tomto orgánu.
Kraj by neměl souhlasit se "Zásadami", které mají za cíl 75 % rozlohy NP Šumava a tedy lesů, které budou mít omezenou nebo žádnou klimatickou a vodohospodářskou funkci. Kraj by měl napadnout dokument, který nadřazuje zachování a rozšíření biodiverzity nad zachováním celospolečensky přímo prospěšných funkcí lesů.

Petr Martan
poradce v lesnictví a životním prostředí

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz