Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ministr Richard Brabec (ANO): "Recyklaci prostě nechceme!"

9.10.2014
PRAHA [Hnutí DUHA]
Autor: Jan Piňos, tel: 731 465 279

Poslanci výboru pro životní prostředí sněmovny dnes projednají negativní pozici České republiky k návrhům Evropské komise na budoucí zvýšení recyklace. Pozici navrhuje ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Evropská komise navrhuje do roku 2030 [1]:
- omezit výrazně skládkování a až 70 % komunálních odpadů recyklovat a opakovaně používat,
- zvýšit recyklaci obalového odpadu na 80 %,
- snížit množství odpadků v moři o 30 %,
- snížit potravinové odpady do roku 2025 minimálně o 30 %,
- zakázat skládkování recyklovatelných materiálů a biologicky rozložitelných materiálů do roku 2025,
- spalovat ve spalovnách pouze nerecyklovatelné odpady.

Komise očekává, že evropský průmysl by dozažením těchto cílů mohl uspořit asi 630 miliard euro ročně, což by vedlo ke zvýšení HDP v Evropské unii až o 3,9 %.

Ministr životního prostředí Richard Brabec v navržené pozici České republiky však všechny výše uvedené cíle komise na zvýšení míry recyklace obalů a odpadů odmítá. ČR přitom v recyklaci komunálních odpadů dlouhodobě kulhá za vyspělou Evropou, když v roce 2012 recyklovala pouze 30 % komunálních odpadů, zatímco západní státy i dvojnásobek [2]. Naopak v recyklaci obalových odpadů je na tom naše země se 70 % sice dobře, ale míra recyklace obalů již tři roky stagnuje [3].

Veškeré výše uvedené návrhy komise na zlepšení životního prostředí tak ministr Brabec odmítá s výjimkou snížení množství odpadků v moři. Naopak ministr navrhl a prosadil nedávnou změnou odpadového zákona takovou formulaci odklonu od skládkování, která nutí doposud skládováné odpady spalovat. Odmítl přitom prorecyklační návrh Evropské komise, umožňující doposud skládkované odpady namísto spalování recyklovat [4].

Ministr Brabec tak pokračuje v okázalém ignorování programového prohlášení vlády, které požaduje: "snížit podíl skládkovaných odpadů a naopak zvýšit úroveň recyklace odpadů". O tom, že by se skládkování mělo nahradit spalováním, nestojí v programovém prohlášení naprosto nic.

Hlavní problémové body novely zákona o odpadech lze napravit dobrými vyhláškami ministerstva životního prostředí. MŽP však odmítá vydat vyhlášku, kterou by zbytkové směsné komunální odpady nesměrovalo pouze do drahých spalovacích provozů, ale umožnilo využít široké portfolio technologií, které umožní i dotřídění a recyklaci odpadů [5].

Pozici ČR již dříve schválil poslanecký výbor pro evropské záležitosti. Výbor pro životní prostředí sněmovny dostane dnes pozici České republiky k návrhům Evropské komise pouze pro informaci. Ministr Brabec bude pozici České republiky následně v říjnu nebo prosinci tlumočit na jednání ministrů životního prostředí členských států EU - Rady pro životní prostředí. Konečné znění evropské legislativy vzejde z následujících jednání mezi novou Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou pro životní prostředí.

Ivo Kropáček, odpadový expert z Hnutí DUHA, řekl:
"Ministr životního prostředí Richard Brabec říká před volbami: Recyklaci prostě nechceme. Odmítá za Českou republiku návrhy Evropské komise na výrazné zvýšení recyklace odpadů. Nechce dokonce ani zvýšit recyklaci obalových odpadů o pouhých deset procentních bodů během následujících šestnácti let."

"Naopak navrhl a prosadil zákonem takovou formulaci odklonu od skládkování, která nutí doposud skládováné odpady spalovat, na rozdíl od Evropskou komisí navržené zvýšené recyklace. Tím otevřeně hraje do karet spalovací lobby, která prosadila nedávno přijatý prospalovnový odpadový zákon. Hrozí tak, že statisíce tun cených recyklovatelných surovin proletí komínem drahých a veřejností odmítaných spaloven odpadků, za kterými zůstávají toxické odpady."


Kontakty:
Ivo Kropáček, Hnutí DUHA, telefon 604 207 302, email ivo.kropacek@hnutiduha.cz


Poznámky:
[1] Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu KOM(2014) 398 v konečném znění. Viz http://bit.ly/1xg026A
[2] Viz Zpráva o životním prostředí za rok 2013
[3] Viz www.mzp.cz/cz/souhrnne_udaje_obaly
[4] Viz informační list Brabcova volba: bit.ly/1xd1yJ7
[5] Viz http://bit.ly/1vOu2pE

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz