Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Abeceda spouští granty na rok 2013

11. 1. 2013 - PRAHA [Abeceda rodinných financí ]

Závěrem roku 2012 byl vyhlášen nový ročník projektu Abeceda rodinných financí pro rok 2013. Až do 8. února 2013 můžete zasílat žádosti o přidělení grantu na pořádání vlastních kurzů zvyšujících finanční gramotnost obyvatel a stát se lektorem. Vzdělávání se zaměřuje na problematiku hospodaření s rodinným rozpočtem, prevenci nezodpovědného zadlužování nebo otázku financí v pracovně právních vztazích.

Abeceda rodinných financí je projekt finančního vzdělávání dospělých, který probíhá přímo v komunitách. Pomáhá zvyšovat finanční gramotnost obyvatel a současně podporuje komunitní život v ČR. Pokud vidíte ve svém blízkém okolí, klubu nebo organizaci potřebu finančního vzdělání, vyškolíme lektora z vašich řad a poskytneme mu odbornou přípravu v oblasti finančního vzdělávání. Na svůj vzdělávací projekt pak obdržíte grant. Tématy vzdělávacích kurzů jsou rodinný rozpočet, finanční produkty a pojištění, práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele, výpověď, pravidla závazkových vztahů, doporučené postupy při uzavírání smluv a zodpovědné zadlužování.

Jak se do projektu zapojit?

• Na webu projektu www.abecedarodinnychfinaci.cz si pozorně pročtěte záložku: Chci se zapojit
• V průběhu měsíce ledna a února můžete konzultovat možnosti zapojení do projektu
• Zašlete jednoduchou žádost o grant na předepsaném formuláři nejpozději do 8. 2. 2013
• Hodnotící komise složená z nezávislých členů vyhodnotí žádosti nejpozději do 28. 2. 2013 a bude vás informovat o výsledku
• Váš vybraný zástupce úspěšně projde vzděláváním lektorů
• Za podpory grantu a vzdělávacích materiálů uskuteční váš vyškolený lektor vzdělávání

Kdo může žádat o grant?

• české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby,
• rozpočtové nebo příspěvkové organizace s právní subjektivitou působící v ČR,
• školy a školská zařízení.

Kdo se může stát lektorem?

• absolvent/ka vzdělávacího programu Finanční kompas,
• učitel/ka vyučující předměty s ekonomickým zaměřením,
• absolvent/ka střední, vyšší odborné nebo vysoké školy s ekonomickým zaměřením a s nejméně dvouletou praxí ve finančním sektoru,
• absolvent/ka kurzu finančního poradenství nebo jiného kurzu s finančním nebo ekonomickým zaměřením s nejméně dvouletou praxí v oboru.

Pokud vás finanční vzdělávání zajímá, zapojte se také do projektu. Žádosti o finanční příspěvek můžete zasílat průběžně až do 8. února 2013. Další informace a podrobné podmínky pro získání grantu naleznete na www.abecedarodinnychfinanci.cz.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz