Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nové co-workingové centrum pro podnikavé ženy vznikne na Kladně

19. 12. 2012 - PRAHA [Econnect/CPPP o.s.]

Občanské sdružení Centrum podpory podnikání Praha, o. s. (CPPP) rozjíždí mezinárodní projekt „Nové vize co-workingu jako cesta k posílení pracovních příležitostí žen“. Ambice tohoto projektu jsou nemalé. Je to dáno již samotnou originální podstatou projektu, jelikož myšlenka co-workingu vznikla v zahraničí teprve nedávno a do České republiky dorazila pochopitelně ještě o něco později. Navíc vize budoucího co-workingového centra na Kladně v pojetí CPPP je díky cílení na ženy unikátní i na světové poměry.

Co je to vlastně ten co-working?

V doslovném překladu z angličtiny znamená „spolu-práci“, jenže tím není vystižena podstata věci. Co-working totiž představuje pracovně-sociální koncept sdílených pracovních prostor, kde pracuje komunita na sobě nezávislých lidí, kteří mají podobné hodnoty. Tyto společné prostory (jedná se zpravidla o kanceláře) jsou určeny především lidem s povoláním na volné noze, jako je například překladatel, korektor nebo grafik. Výhodou je, že si v kancelářích pronajmete stůl s tiskárnou, počítačem a vysokorychlostním připojením na internet na určitou dobu a platíte pouze za čas, který jste prací skutečně strávili. Druhou variantou je členství v klubu s pravidelným měsíčním poplatkem, ale neomezeným přístupem. K dispozici bývá i zasedací místnost, poštovní schránka a možnost registrace místa podnikání.

Jaký ale má takovéto komunitní podnikání, kromě ušetření nákladů za kancelář, smysl?

Mnozí sociologové a další odborníci zabývající se pracovními procesy došli k závěru, že práce z domova představuje určitá zdravotní rizika. Tím hlavním je izolovanost člověka od pracovního kolektivu a tím pádem jeho malá míra socializace. Dalším typickým problémem, spojeným se samotářskou prací, je workoholismus, jelikož takový člověk těžko odděluje pracovní dobu od doby popracovní. „Typickým povoláním dnešní městské, mladé společnosti jsou tak zvaní freelanceři, tedy lidé pracující na volné noze. Co-workingové centrum pomáhá těmto lidem zpříjemnit si jinak dost samotářskou práci,“ řekl k tomu člen realizačního týmu projektu, Marek Bartoš. Výše zmíněné neduhy se snaží myšlenka co-workingu řešit tím, že vlastně donutí takového člověka pracovat v kolektivu (přestože prakticky zůstane nezávislý), umožní mu navázat kolegiální vztahy a usnadní mu získat si nové klienty. S psychickou pohodou je spojena také zvýšená pracovní produktivita.

Kladenská specialita

CPPP otevírá další takové centrum na Kladně. Jedná se však o jeden z prvních konceptů svého druhu u nás. Kanceláře totiž budou primárně určeny pro ženy a matky na mateřské dovolené, které nechtějí ztratit pracovní návyky nebo chtějí začít podnikat. „ Zatím jsme zjišťovali reakci na budoucí pracovní zázemí u místních žen a matek na mateřské a odezva byla více než kladná,“ řekla projektová manažerka PhDr. Zuzana Andělová. Přímo v kladenském centru totiž bude možnost svěřit děti na hlídání do rukou profesionálů a mezitím si vyřídit svojí práci. Ženy se zde na chvíli zbaví svých mateřských povinností a budou se tedy moci plně koncentrovat na práci v ženském kolektivu s podobnými zájmy. Vzhledem k minimálním zkušenostem s podobným projektem v ČR bude konečný plán centra s jeho službami konzultován s kolegy ze Švédska a z Polska, kde něco podobného již funguje. „Oba naši partneři mají s centry uzpůsobené specifickým potřebám žen dlouholeté zkušenosti, zvláště pak sdružení Fundacja Mama z Polska má se službami pro ženy bohaté zkušenosti,“ dodává místopředseda CPPP Ing. David Janata. Služba bude ve svých počátcích nabízena jako sociální pomoc zdarma a zpoplatní se až po určité době.

V budoucnu je v plánu výstavba dalších podobných center přímo na půdě mateřských center tak, aby byla pro cílovou skupinu maminek co nejdostupnější. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a z peněz v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz