Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Na pohlaví záleží: Zpráva odhalila ve střední a východní Evropě značnou nerovnost pohlaví

12. 5. 2005
-red- [Nadace Open Society Fund Praha] -


Rovnost pohlaví ještě zdaleka není ve střední a východní Evropě realitou, tvrdí nová zpráva organizace Open Society Institute, zveřejněná dnes. Celá řada zemí střední a východní Evropy si připomíná první výročí vstupu do Evropské unie, a právě při této příležitosti dnes byla v Evropském parlamentu v Bruselu zveřejněna zpráva s názvem Rovné příležitosti pro ženy i muže: sledování zákonů a praxe v nových členských státech a kandidátských zemích Evropské unie.

Zpráva upozorňuje na nerovnosti, jež na ženy čekají v oblasti pracovních příležitostí, mezd a politického zastoupení. V Bulharsku, Estonsku a Slovensku jsou platy žen o 25 až 30 procent nižší než u mužů. Tak podstatné rozdíly v platech mužů a žen jsou běžnou záležitostí v celé střední a východní Evropě a navíc se neustále zvětšují.

Ženy jsou také výrazně málo zastoupeny v politice. Přestože je v Maďarsku podíl žen na celkovém počtu obyvatel mírně nadpoloviční, a tak je tomu ve všech sledovaných zemích, v maďarském parlamentu tvoří ženy pouhých devět procent poslanců. V Litvě řídí ministerstvo pouze dvě ženy. V Polsku jedna a na Slovensku není ve vládě žena ani jedna.

„Tyto výsledky nám ukazují, že je potřeba mnohem více usilovat o vytvoření právně závazných nástrojů EU, které by zajistily rovnost pohlaví ve státní správě,“ prohlásila Zita Gurmaiová, maďarská europoslankyně a místopředsedkyně Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, která zprávu představila. „Výsledky rovněž naznačují, že musíme odvést ještě hodně práce, pokud se závazky EU ve věci rovnosti pohlaví mají přeměnit ve skutečnost“, dodala Gurmaiová.

Zpráva vznikla z podnětu programu Network Women´s Program organizace Open Society Institute a jejími autory jsou odborníci a zástupci místních nevládních organizací. Ti vyzvali vlády jednotlivých členských zemí i Evropskou unii jako celek k okamžitému řešení problému nerovnosti pohlaví ve střední a východní Evropě.

Roxana Tesiu, výkonná ředitelka bukurešťského Centra pro partnerství a rovnost a spoluautorka zprávy, vybízí vládu Rumunska, které je kandidátem na vstup do EU, „aby ženám nabízela skutečnou možnost přispět k hospodářským a společenským změnám v zemi“.

Výsledky a doporučení, jež zpráva Rovné příležitosti pro ženy i muže obsahuje, vycházejí z pozorování, které odborníci na rovnost pohlaví a zástupci místních nevládních organizací provedli v Bulharsku, České republice, Estonsku, Maďarsku, Litvě, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Turecku.

Zpráva popisuje stávající mechanismy, zásady a programy v oblasti rovnosti pohlaví v jednotlivých zemích a upozorňuje na několik nedostatků. Ukázalo se, že muži ani ženy nemají příliš dobré povědomí o tom, jaký vliv má nerovnost pohlaví na jejich každodenní život, a že existuje také nedostatek politické vůle prosazovat stávající politiku rovnosti pohlaví, ať už domácí nebo tu, kterou nabízí Evropská unie.

Zpráva především doporučuje, aby vlády zavedly průběžné sledování toho, jak se zásady rovného odměňování uplatňují ve státním i soukromém sektoru, a aby výsledky tohoto pozorování byly zveřejňovány; nabádá vlády Bulharska, Maďarska a Polska k přijetí oficiální politiky rovnosti pohlaví; a vyzývá vlády všech států, aby shromažďovaly statistické údaje v dílčí podobě – bez toho nemůže mít politika rovnosti pohlaví úspěch.

Zprávu lze najít na internetové adrese: www.soros.org/women. Zprávu týkající-se ČR a zkrácenou anglickou verzi naleznete na adrese: osf.cz

Posláním Open Society Institute (OSI) je spoluúčastí na politickém životě prosazovat demokratický systém vládnutí, lidská práva a hospodářské, právní a společenské reformy. Na úrovni států provádí OSI řadu opatření s cílem podporovat prostředí, kde přední místa zaujímají právo, vzdělání, veřejné zdraví a nezávislé sdělovací prostředky. Současně s tím se OSI snaží budovat mezinárodní i mezikontinentální spolupráci v oblastech potírání korupce nebo porušování lidských práv.

OSI je soukromou nadací poskytující granty, má sídlo v New Yorku a v roce 1993 ji založil investor a filantrop George Soros, aby mohl financovat své nadace ve střední a východní Evropě a bývalém Sovětském svazu. Tyto nadace měly od roku 1984 přispět k přechodu zemí od komunistického k demokratickému systému. OSI rozšířila činnost sítě Sorosových nadací i na další oblasti světa, kde je přechod k demokracii také aktuální. Síť Sorosových nadací zahrnuje přes 60 zemí včetně Spojených států amerických.

Network Women´s Program se orientuje na obhajování, upevňování a rozvoj práv žen a rovnosti pohlaví a podporuje zastoupení žen na vedoucích pozicích, což jsou první kroky k vytvoření otevřené společnosti. Program chce zvýšit informovanost veřejnosti o otázkách rovnosti pohlaví, vyvíjet vliv na politiky, aby vytvářeli genderově citlivé zákony, a klade si za cíl zcela zastavit porušování práv žen. Zřizováním a podporou ženských nevládních organizací přispívá k utváření ženských hnutí.

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Kalendář akcí občanské společnosti
Vložte vaši akci!

kalendar.ecn.cz
Související odkazy
 • Nadace Open Society Fund Praha
 • Související články

  O Autorech

  -red-

  (Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

  -

  Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
  Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
  Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz