Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Magistrát se bojí street party, ale nezná zákon

7. 10. 2008 - PRAHA [Econnect/FnF]

DIY karneval/Freedom not Fear se objevil v neděli v hlavním večerním zpravodajství na ČT. Reportérka Veronika Švihelová o něm informovala v rámci přímého vstupu z festivalu Freeze Fest. Reportérka mimo jiné shrnuje spor DIY karnevalu s pražským magistrátem. Ten nejprve zakázal první trasu, ale druhou již vzal na vědomí. K vysvětlení, proč tomu tak bylo, si Švihelová přizvala mluvčího magistrátu Daniela Častvaje.

Mluvčí se vyjádřil v tom smyslu, že magistrát náhradní trasu nezakázal proto, že byl "organizátory ubezpečen, že nepůjde o street party" a že pokud se "odchýlí od toho, co bylo schváleno", je magistrát připraven akci zrušit.

S ohledem na mylná tvrzení představitele Magistrátu hlavního města Prahy v uvedené reportáži považují organizátoři Freedom not Fear karnevalu za potřebné připomenout některé základní zákonné rysy shromažďovacího práva:

1. Shromáždění se nepovolují ani neschvalují, ale pouze ohlašují, úřady je pouze berou na vědomí. Je to výrazem jasného požadavku v Listině základních práva a svobod a koneckonců logiky věci -- o výkon svých přirozených práv lidé úřady žádat nemusí. Pouze ve výjimečných případech, kdy shromažďovací právo jedněch natolik silně koliduje s právy jiných, že by to bylo skutečně enormně neproporcionální, může úřad shromáždění zakázat. Zákon, Listina i štrasburský soud však požadují, aby toto byl až skutečně výjimečný poslední prostředek v případě, kdy je kolize s právy jiných skutečně velká a nepodařilo se dohodnout například alternativní místo nebo termín. Toto právě magistrát opakovaně porušuje - zakazuje akce pouze na základě pohodlnosti či zjevné diskriminace za
názory účastníky shromáždění zastávané.

2. Magistrát může shromáždění rozpustit pouze v případě stanoveném zákonem. Tedy pokud se shromáždění koná bez ohlášení, pokud se koná navzdory zákazu, pokračuje v nočních hodinách anebo pokud se odchýlí od účelu a zároveň přitom dojde k násilí, porušování zákonů nebo šíření diskriminace či nenávisti. Nic z toho organizátoři pochopitelně neplánují a jsou připraveni provokacím v podobném stylu zabránit. Rozpustit průvod skutečně nelze jen učinit v případě, že magistrát usoudí, že jde o "street party", poněvadž není ani zřejmé, co má pod tímto pojmem na
mysli. Rozpuštění shromáždění z jiných než zákonných důvodů znamená porušení ústavního pořádku. Karnevalový průvod Freedom not Fear bude na ulici (street) a povahu party bude mít rovněž -- tam, kde to předpisy dovolují, budou průvod doprovázet vozy s hudbou. Organizátoři zdůrazňují, že průvod bude nenásilný, pokojný i když s kritickým poselstvím vůči aktuální politice magistrátu i vlády na poli soukromí a svobod občanů. Jako takový je pod ústavní ochranou a v případě účelového rozpuštění shromáždění bez opory v zákoně se budou nekompromisně domáhat satisfakce právní cestou, včetně náhrady škody.

3. Rozhodnutí, kterým byla první trasa pochodu zakázána je zjevně účelové. Důvody si vzájemně odporují, zamlčeny jsou naopak skutečnosti zmenšující dopad shromáždění na dopravu a zjevná je averze vůči subkultuře do it yourself. Rozhodnutí soudu, kterým zákaz shledal v pořádku, bylo vydáno velmi nestandardně, bez respektování základních procesních práv: bez lhůty na přípravu k jednání a řádného doručení. Proto svolavatelé pomocí kasační
stížnosti přednesou věc Nejvyššímu správnímu soudu, který rozhodne o mezích kádrování účastníků i účelu shromáždění magistrátem.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz