Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Do konce září se veřejnost může vyjádřit k vlivu plánované spalovny v Opatovicích na životní prostředí

7. 9. 2004
Alena Mejstříková [Econnect / ČSOP Orlice] -


Rozhodnutí o tom, že na kontroverzní záměr výstavby spalovny v Opatovicích musí proběhnout posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), padlo před rokem v tzv. zjišťovacím řízení. Na konci srpna byla zveřejněna dokumentace k EIA a nyní tak do konce září běží 30 denní lhůta, ve které může každý do této dokumentace nahlížet, pořizovat si výpisy, kopie a podávat k ní své připomínky či námitky. Využít práva vyjádřit se a podat připomínky doporučuje občanům také petiční výbor petice proti spalovně, která byla na počátku dubna předána hejtmanům Pardubického a Královéhradeckého kraje.

V Hradci Králové najdete dokumentaci na odboru životního prostředí krajského úřadu a také na odboru životního prostředí Magistrátu města Hradce Králové. Dále je k nahlédnutí také na obecních úřadech v Čeperce a Opatovicích nad Labem, jakož i v sídle Pardubického kraje a na Magistrátu města Pardubic. Připomínky k dokumentaci může podat dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí každý ve lhůtě 30 dnů od vyvěšení informace o dokumentaci na úřední desce. Následovat bude posudek na dokumentaci, veřejné projednání posudku a nakonec stanovisko Ministerstva životního prostředí.

Petici proti spalovně podepsalo téměř 4000 občanů především z Pardubického a Královéhradeckého kraje. Petice mj. požadovala, aby v připravovaných Plánech odpadového hospodářství obou krajů přestalo být jednostranně preferováno spalování odpadů a byl dán maximální důraz na třídění a recyklaci komunálních odpadů. „V odpovědích na petici jsme byli ujištěni, že připravované Plány obou krajů rozhodně nepožadují výstavbu spalovny v Opatovicích, a tato spalovna je pouze jednou z možností, jak řešit do budoucna problematiku odpadů,“ říká Adam Záruba z petičního výboru a z ČSOP Orlice. Nositelem projektu spalovny je Pardubický kraj, který ji navíc má, na rozdíl od Královéhradeckého kraje, ve svém Plánu odpadového hospodářství uvedenou. Královéhradecký kraj chce podle svého Plánu spíše zlepšit separaci a recyklaci komunálních odpadů. Nicméně rozhodnutí o tom, zda spalovnu postavit či ne zatím ještě definitivně nepadlo. Město Hradec Králové je však proti.

Podle petice a ekologů bude pálení odpadu ve velkokapacitní spalovně bránit rozvoji ekologického nakládání s odpady – tedy i rozvoji recyklace. Navíc plýtvá vzácnými surovinami, jako je papír, kovy, plasty nebo biologické odpady pro kompostování. Spalovny jsou i v případě, že splňují technické normy, stále významným bodovým zdrojem těžkých kovů, dioxinů, tzv. polychlorovaných organických sloučenin (POPs) a dalších nebezpečných exhalací. Na toxické látky – např. nebezpečné dioxiny, které se vyskytují v popílcích vznikajících při pálení odpadu ve spalovnách, dlouhodobě upozorňuje např. Sdružení Arnika. Nedávno upozornilo např. kontaminaci ryb v Lampertickém potoce na Žacléřsku, která by mohla pocházet ze zrušeného Dolu Šverma, kam se již několik let ukládá velké množství popílku ze spaloven v ČR.

Pardubický kraj chce na spalovnu dokonce získat peníze ze strukturálních fondů EU, proto již předložil záměr na Ministerstvo životního prostředí k posouzení, zda bude záměr doporučen. Podle slov Adama Záruby již byl projekt podmínečně schválen k vypracování žádosti pro Fond soudržnosti.
Alena Mejstříková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

2. 10. 2005
2. 10. 2005

-

O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz