Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Rozmanitost do knihoven otvírá již třetí rok dvěře k jiným kulturám

3. 9. 2004
-red- [Econnect / Multikulturní centrum Praha] -


Díky 3.ročníku projektu Rozmanitost do knihoven získá začátkem školního roku 500 veřejných knihoven zdarma publikace o etnických skupinách, národnostních menšinách a aktuálních tématech multikulturní společnosti. Během podzimu budou v knihovnách probíhat také semináře, dílny pro děti a kulturní pořady na stejné téma. Multikulturní centrum Praha tak chce vytvořit ve veřejných knihovnách prostor k setkávání rozmanitých kultur. Letošní novinkou jsou stránky www.rozmanitost.cz, které chtějí být informačním zdrojem pro všechny, kterým je problematika národnostních menšin blízká a aktivně se zajímají o multikulturní dění.

Knihovny z celé České republiky obdrží letos celkem 7 knížek určených jak dětským čtenářům a studentům, tak laické a odborné veřejnosti. Při výběru knih spolupracuje Multikulturní centrum Praha s tzv. akviziční radou, kterou tvoří odborníci na multikulturní vzdělávání, problematiku menšin a knihovníci. Výsledný seznam knížek určených k rozeslání do veřejných knihoven schvaluje vládní zmocněnec Rady vlády ČR pro lidská práva MUDr. Jan Jařab. Hlavním tématem knih je letos rasismus a tolerance a jsou mezi nimi např. tituly: Rasismus od George M. Fredericsona - čtivá kniha, která originálně popisuje a srovnává dvě nejvýznamnější obdoby moderního rasismu - bělošskou nadřazenosti a antisemitismus; příručka výchova k toleranci a proti rasismu od Tatjany Šiškové, která přináší základní informace potřebné pro multikulturní výchovu v praxi či útlou knížku Tati, co je to rasismus? od Bena Jellouna, která vznikla na popud autorovy dcery, která se ho na demonstraci za lidská práva vyptávala na význam hesel, která účastníci držely nad hlavou. Přehled všech rozesílaných knížek je na stránkách www.rozmanitost.cz.

Vybrané knihovny pro své návštěvníky připravují také živé pořady, které lidem přiblíží zvyky a tradice národnostních menšin a cizinců žijících u nás. Z knihoven se tak stávají nejen instituce pro půjčování knih, ale především místa pro setkávání a poznávání skutečných lidí různých kultur, vyznání, barvy pleti a jazyka.

Součástí projektu, jehož cílem je zpřístupnit návštěvníkům českých veřejných knihoven knížky, které informují čtenáře o historii, současnosti, zvycích a tradicích rozličných kultur, etnických skupin a národnostních menšin nebo se věnují aktuálním tématům multikulturní společnosti, je i výtvarná a literární soutěž pro děti, tento rok na téma Mami, tati, co je to rasismus? Děti mají nakreslit obrázek nebo napsat příběh na základě inspirace třemi otázkami: Jaký by byl svět bez rasismu? Jsem něco víc než ostatní? Jak vyléčit rasistu? Uzávěrka soutěže je 15. listopadu 2004.

Letošní novinkou jsou stránky www.rozmanitost.cz, které slouží informační zdroj pro všechny, kterým je problematika národnostních menšin blízká a aktivně se zajímají o multikulturní dění. Internetové stránky podrobně informují např. o nově rozesílaných knihách v roce 2004, o průběhu soutěže, o výstavě komiksu Cože? Já a rasista?, o probíhajících nebo chystaných multikulturních akcích v knihovnách po celé ČR. Na www.rozmanitost.cz najdete také průběžně aktualizované tipy na multikulturní literaturu, která vychází a je dostupná na českém knižním trhu.

Rozmanitost do knihoven se věnuje rovněž vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků veřejných knihoven. Těm jsou určena regionální školení a mezinárodní semináře. Školení se zabývají např. nabídkou služeb českých veřejných knihoven pro menšiny a cizince, multikulturní výchovou v praxi knihoven, akvizicí multikulturní literatury či praktickými tipy na pořádání kulturních akcí o menšinách.

Projekt Rozmanitost do knihoven probíhá od roku 2002 a je součástí Kampaně proti rasismu financované Úřadem vlády ČR.
-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz