Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Sdružení Pozďátky bez jedů bojuje proti nebezpečné skládce i lidské lhostejnosti

27. 11. 2006
Miroslav Pořízek [Econnect] -


Občanské sdružení Pozďátky bez jedů působí na Třebíčsku již tři roky. Aktivity sdružení se odvíjejí od dlouhodobého velmi neutěšeného stavu skládky nebezpečných odpadů nacházející se v katastru obce Pozďátky. Místní občané jsou v otázce skládky jednotní a požadují její postupnou likvidaci a uvedení místa, kde se nachází, do původního stavu. Současný vlastník skládky s ní má ale zcela jiné záměry neshodující se s názorem drtivé většiny místních. O činnosti sdružení a o skládce nebezpečných odpadů v Pozďátkách jsme před časem hovořili s jeho předsedou Mgr. Miloslavem Vyskočilem.

Můžete pro nezasvěcené stručně představit Vaše sdružení a hlavní činnost, kterou se zabýváte?

Sdružení Pozďátky bez jedů bylo založeno v červnu roku 2003 jako přímá reakce na záměr italské firmy ICKM, vybudovat v Poďátkách velkou skládku nebezpečných odpadů. Tedy přesně řečeno rozšířit skládku, která tam byla již předtím o další odpad. Základním cílem našeho sdružení je vytvářet předpoklady pro důstojný život obyvatel obcí Slavíčky, Pozďátky, Okrašovice, Dobrá Voda a Kožichovice ležící několik kilometrů od města Třebíče. Dále se zaměřujeme na trvale udržitelný rozvoj lokality převážně v oblasti životního prostředí.

Mezi hlavní cíle sdružení patří prosazení asanace havarované skládky nebezpečných odpadů a zabránit stavbě nové skládky. A o aktuálním technickém stavu skládky informovat místní obyvatele.

Kolik máte v současné době členů a sympatizantů?

Nyní máme celkem 20 členů + čtyři právní subjekty (obce Slavíčky, Kožichovice, zemědělské družstvo Kožichovice a organizace Junák. Mezi sympatizanty zahrnujeme i 2300 lidí, kteří podepsali petici proti dalšímu provozování skládky.

Jako hlavní aktivitu jste vyvinuli v průběhu tohoto roku?

Naše faktické písemné i slovní argumenty podpořily rozhodnutí zastupitelstva města Třebíče k usnesení obsahujícím úplnou asanaci skládky a nepokračování v provozu. Zásadně jsme připomínkovali dokumentaci EIA. Na veřejné schůzi jsme občany seznámili se stanoviskem EIA a s možným vývojem do budoucna. Uspořádali jsme již čtvrté pouťové setkání v Pozďátkách.

Dne 15. listopadu proběhla další veřejná schůze v Pozďátkách. Místní občané se znovu rázně vyslovili za ukončení provozu na skládce. Pomoc při získání finančních prostředků od státu přislíbil i nový senátor za Třebíč ing. Jonáš.

Mnoho lidí zajímá především situace okolo skládky nebezpečných odpadů, co je v této věci nového?

Pražský posuzovatel dokumentace EIA vydal kladné stanovisko, to znamená že firma se bude všemožně snažit přimět zastupitelstvo obce Slavičky (skládka částečně zasahuje i do katastru této obce) ke změně jejího územního plánu. Nutno otevřeně říci, že stát je rád, že nebude muset sanaci skládky platit. Je rád, že ji zaplatí soukromá firma. Musím konstatovat ač nerad, že stát bohužel dává ruce pryč od své odpovědnosti.

Posudek ukázal na nedostatky v české legislativě. Firma Logika s.r.o. díky tomu, že není původcem havárie na skládce (nebezpečné kyseliny prosakují do půdy mimo skládku) nemusí podle stanoviska posudkáře sanovat ani podloží pod skládkou ani okolí skládky. Nejasný je i způsob financování čističky odpadních vod po ukončení provozu skládky.

Posudek nedal odpověď na řadu připomínek, velká část podmínek je vázána na následná řízení. V územním řízení může obec Slavičky záměr zmařit, když nedá souhlas se změnou svého územního plánu. Může také v území, které se k projektu vztahuje vyhlásit stavební uzávěru. Obec by ale v tomto případě měl podpořit Krajský úřad kraje Vysočina, který by mohl zastřešit projekt sanace skládky financovanou z prostředků EU. Například z Operačního programu Životní prostředí na roky 2007-2013.

Lze odhadnout kdy bude skládka v takovém stavu, že nebude ohrožovat lidi a přírodu tam, kde je to dnes nejvíce akutní?

Až po úplné asanaci, nerozšiřování a ukončení skládkové činnosti. Je ovšem ve hvězdách, co se v lokalitě a hlavně pod povrchem stane po 20, 30 nebo 50 letech. A jak celou tuto nepříjemnou záležitost vysvětlíme našim potomkům? Tyto otázky si bohužel málokdo dnes klade, přitom jsou velmi aktuální.

Miroslav Pořízek

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Občanská společnost - návod k použití
Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -
Související odkazy
 • Sdružení Pozďátky bez jedů
 • O Autorech

  Miroslav Pořízek

  Autor je externím redaktorem Econnectu.

  -

  Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
  Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
  Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz