Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Kaufland plánuje vystavět v Krnově plechový hangár

25.6.2004
[Hnutí DUHA Jeseníky]
Autor: Ivo Dokoupil, tel: 554 645 345, 732 928 794

Projekt výstavby krnovského Kauflandu, který je již v papírové podobě součástí územního řízení, vzbudil zděšení a odpor nejen u občanů, ale i u odborníků architektů a památkářů. Město, které již tak trpí dopravou a bouráním po druhé světové válce, by měl zohyzdit několik set metrů dlouhý plechový hangár bez oken a bez jakékoliv snahy přizpůsobit se okolní staré čtyřpatrové zástavbě.

Znamenalo by to citelnou ránu pro vzhled města a tím také pro rozvoj cestovního ruchu. Město Krnov si proto nechalo zpracovat architektonický posudek u Ateliéru Simona, jehož závěry jsou zamítavé. Stejně zamítavě se k projektu vyjádřili i památkáři, kteří kritizují vzhled objektu a jeho zásah do prostředí měšťanských domů. O dalším osudu projektu rozhodne územní řízení, k němuž bylo možno podat připomínky do včerejška. Hnutí DUHA Jeseníky odevzdalo zástupcům města petici proti výstavbě dalších supermarketů v Krnově, kterou podepsalo 370 občanů.

Kateřina Chmelová, krnovská památkářka, řekla:
"Obchodní centrum Kaufland by mělo vzniknout v bezprostřední blízkosti mnoha staveb, které jsou dnes významnými kulturními památkami. Urbanistická struktura této části města se vyvíjela od 19. století a je v podstatě zachována dodnes. Projekt Kauflandu však tyto skutečnosti nerespektuje, ale přímo popírá. Masivní hmota obchodního centra by zcela potlačila drobnou okolní zástavbu a narušila "podnož" jedné z nejvýznamnějších dominant Krnova, poutního vrchu Cvilín. Hmota objektu není nijak architektonicky ztvárněná, postrádá členění, je naprojektována ryze účelově. Navrhované materiály jsou adekvátní výstavbě hal umísťovaných na kraji městských aglomerací. Do měšťanské zástavby vznikající na přelomu 19. a 20. století takovýto objekt rozhodně nepatří a je na základě zákona č. 20/1987 o státní památkové péči nepřípustné jej tam umístit. Škoda, že nikdo ze zastupitelů s námi tento záměr předem nekonzultoval, je totiž zřejmé, že takovéto obchodní centrum patří na kraj města, kde jsou pro něj vymezeny plochy v Územním plánu."

Ing. arch Jaroslav Haluza, zpracovatel
Územního plánu Krnova, řekl:
"Záměr na výstavbu supermarketu na Opavské ulici není z hlediska umísťované funkce v rozporu se schváleným územním plánem města Krnova.Lze pouze vyslovit obavy z lokalizace vybavenosti, která bude náročná na zpevněné a obestavěné plochy a na dopravní obsluhu (příjezdy, napojení na silniční síť, parkování, zásobování) vzhledem k disponibilním plochám, nutnosti zachování min. rozsahu ploch zeleně, odstupu od řeky a bytových domů apod. Situování supermarketu v těsné blízkosti centra města může spolu se stávajícím supermarketem (Hypernova) ovlivnit existenci drobných živnostníků v „kamenných“ obchodech na náměstí a v navazujících ulicích. Tito nemohou v oblasti nákladových položek (zejména nájem) konkurovat obchodním řetězcům, kteří mají
dostatek možnosti nákladové disproporce vyrovnávat v rámci svých rozptýlených obchodních jednotek (ve vlastním řetězci supermarketů). Lze pouze dále doporučovat lokalizaci těchto velkých obchodních jednotek na okrajích zastavěného území města a regulovat při využití všech dostupných nástrojů jejich počet a vlastní velikost. Lze


doporučit nepodléhat tlakům obchodních řetězců na striktní dodržování přísné typologie výstavby (velikost jednotlivých provozních ploch, orientaci objektu, použité materiály, architekturu objektu apod.) supermarketů. Supermarkety se musí podřídit městům a ne města supermarketům."

Ivo Dokoupil z Hnutí DUHA Jeseníky řekl:
„Naše nejhorší obavy se potvrdily. Na místě, kde by mohly stát dvou nebo třípatrové obytné domy s okny do ulice a s dvorky s výhledem na Cvilínský vrch chce starosta Josef Herzig (ČSSD), který je společně s tajemníkem Jiřím Vodičkou hlavním propagátorem stavby Kauflandu, umístit plechový hangár bez jediného okna obklopený třímetrovou protihlukovou bariérou a parkovištěm. Vedení města při jednáních o stavbě bohužel nehájilo zájmy města, ale pouze zájmy velkých soukromých firem. Je to důsledek nebezpečného propojení politické a ekonomické moci, kdy v tajných jednáních o tak důležitých stavbách rozhoduje pouze několik úředníků bez jakéhokoliv mandátu, bez odpovědnosti a bez nápadu. Opakuje se tak situace při výstavbě Hypernovy, kdy radní občanům prokazatelně lhali - namísto hangáru slibovali polyfunkční dům s historickým vzhledem. V takovémto kocourkovském prostředí bude devastace města dále pokračovat. Je pak ovšem zcela zbytečné investovat do natáčení videokazet a do propagace cestovního ruchu, když je problém najít pro fotoaparát pohled na město bez hangárů a paneláků.“

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz