Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Skládka v Pozďátkách neustále ohrožuje své okolí, ICKM se odmítá vzdát plánů na novou

19. 5. 2004
Alena Mejstříková [Econnect / Arnika] -


Z havarované skládky u Pozďátky již šest let vytéká kyselina sírová. Místní obyvatelé i zastupitelé obce Slavičky, pod kterou Pozďátky patří, však stále marně čekají na asanaci. Před téměř dvěma lety převzala skládku firma ICKM Real Estate. Nejen že se za tu dobu nestalo vůbec nic, firma chce navíc skládku nebezpečných odpadů obnovit a to v mnohem větších rozměrech. Proti skládce protestují místní obyvatelé, obec, občanská sdružení Arnika a Pozďátky bez jedů, se skládkou ve svých rozvojových plánech nepočítá ani kraj. Firma ICKM však trvá na svém i přesto, že jí chybí také řada důležitých povolení. Firma zatím skládku ani nezajistila, odmítla však již důraznou výzvu a nedávno také návrh obce Slavíčky, že skládku obec převezme a asanaci zajistí.

Od návrhu si obec slibovala především urychlení sanace bez dalšího plánování nové skládky. ICKM však své plány potvrdila a výzvu jasně odmítla. Projekt sanace ICKM zahrnuje odtěžení velkého objemu zemin, aby zde novou skládku bylo možno vybudovat. Na přílišnou nákladnost tohoto postupu upozornila VŠCHT, a spolu s Arnikou navrhuje postup o cca 40 mil. levnější. ICKM dosud skládku ani nezajistila proti snadnému úniku látek do spodních vod - na skládku je potřeba položit novou krycí fólii. "Pokud by se například protrhla neopravená krycí fólie, došlo by k dalšímu masivnímu úniku kyseliny sírové a těžkých kovů do okolí," uvedl Ing. Milan Havel ze sdružení Arnika. které na nebezpečí skládky dlouhodobě upozorňuje a pomáhá obcím se bránit. Firma ICKM dala již v minulosti zástupcům Slaviček, slib, že v případě nesouhlasu místního obyvatelstva od vybudování skládky upustí a nepůjde do nepřátelského prostředí. Pod petici proti skládce se podepsalo již více než 1200 místních obyvatel, ICKM své plány však nezměnilo.

Určitou naději mohou dávat slova ministra životního prostředí Libora Ambrozka při jeho únorové návštěvě Vysočiny. Na otázku, zda má firma ICKM šanci získat peníze na sanaci skládky od státu odpověděl, že ne, a doplnil, že peníze může získat státní podnik DIAMO, Svazek obcí, nebo i obec, v jejímž katastru se skládka nachází.

Další kolo jednání s ICKM o skládce proběhlo minulý týden. Zastupitelé očekávali prezentaci nového projektu havarované skládky. Architekt Sergio Testa však oznámil, že k posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) bude předložen projekt předaný obci před rokem (s kapacitou skládky 360 tisíc m3). Menší velikost skládky by dle jeho sdělení byla neekonomická. Potvrdil zároveň, že konečná kapacita může dosáhnout 1,5 miliónu m3. Svážet chce firma odpad z okruhu do 100 km. To, že s další skládkou nepočítá kraj Vysočina ve svých rozvojových plánech, chce firma řešit jednáním s krajem.

Zástupci České inspekce životního prostředí (ČIŽP) upozornili, že zastavit další znečišťování je nutné nezávisle na tom, jak poběží další jednání. Firma porušuje zákon o vodách. Ke skládce od samého počátku potřebuje povolení k vypouštění odpadních vod ze skládky - žádost s tímto povolením měla být původně na krajském úřadě podána do 1.června 2003, dosud se tak však nestalo, neboť firma povolení do dnešního dne nezískala. Podle Arniky se jí nechce stavět čističku odpadních vod a hledá proto jiné řešení. Nyní jí hrozí, že pokud žádost nedoplní do poloviny května, povolení nezíská. Zatím však nebyla pokutována.

ICKM Real Estate převedla skládku na svou dceřinou společnost firmu Třebíč s.r.o., která však nemá ani oprávnění pro nakládání a manipulaci s nebezpečnými odpady, ani povolení k nakládání se skládkovými vodami. Díky tomuto převodu potřebuje firma nové stavební povolení na skládku. Zástupce Třebíč, s.r.o. oznámil, že novou fólii přes skládku položí do 10 dnů po obdržení nového stavebního povolení.

"Firma ICKM svoje sliby neplní", shrnul situaci Milan Havel z Arniky. "Sanace se tak stále zdržuje, podobné sliby byly dány již před rokem. Pozitivní je, že architekt Testa umožní zástupcům Vysoké školy chemicko-technologické odebrat na skládce vzorky půdy." Arnika navrhuje spolu s VŠCHT levnější způsob sanace, tímto povolením získali možnost si metodu oficiálně ověřit.

Skládka v Pozďátkách není jediným plánem ICKM v ČR. V polovině dubna uspořádala Arnika a Karlštejnská cesta protestní akci před sídlem společnosti ICKM Real Estate v Praze. "Nesouhlasíme s plány ICKM na výstavbu skládek u obce Pozďátky, Zbuzany a Olešná. Skládky představují riziko, které odmítáme podstoupit," shrnul postoj demonstrujících občanů Milan Havel z Arniky. Občané zde vyjádřili své obavy o budoucnost svých obcí a o kvalitu vody ve studnách, díky aktivitám této firmy. Plánované skládkářské aktivity firmy ICKM jsou v rozporu s územními plány uvedených obcí i s Koncepcemi odpadového hospodářství kraje Vysočina a Středočeského kraje.

Alena Mejstříková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

10. 7. 2004

-

O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz