Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Hlasování ve sněmovně: Spor o definici spaloven

31. 3. 2006
Jan Stejskal [Ekolist] -


Poslanci z klubů čtyř různých stran - Iva Šedivá (ČSSD), Jitka Gruntová (KSČM), Josef Vícha (KDU-ČSL) a Taťána Fischerová (US-DEU) - předložili sněmovně vloni v srpnu novelu zákona o odpadech. Jejím cílem bylo upravit znění pasáží, které se týkají především definice a využívání druhotných surovin, a taky sepsat pravidla pro biologické zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Při projednávání novely v polovině března ale došlo i na aktuální opatření proti nelegálnímu dovozu odpadů.

Nové paragrafy zákona (ještě zpřesněné pozměňovacími návrhy výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí) umožní obcím zřizovat komunální kompostoviště bez komplikovaných administrativních procedur. Pro jejich zjednodušení zvedla ruku většina poslanců ze všech stran. "Kompostování se zároveň zlevní. Podobná legislativa se velmi osvědčila na Slovensku," komentoval schválení této části novely Ivo Kropáček z Hnutí Duha.

Skoro všichni poslanci podpořili rovněž návrhy ministra životního prostředí Libora Ambrozka (KDU-ČSL), které zvýšily pokuty udílené za nelegální nakládání s odpady. Jsou odstupňovány podle typu provinění, nejvyšší pokuta teď činí 50 milionů korun. Stejně dopadl i návrh, kterým policie získala nové úkoly při dohlížení na nelegální dovoz odpadů do ČR.

Chleba se naopak lámal u dalšího pozměňovacího návrhu Libora Ambrozka. Ministr jím chtěl do zákona uvést ministerský výklad definice energetického využívání odpadů. Odpad k energetickému využití se do ČR dovážet může, k odstranění např. ve spalovnách nebo na skládkách nemůže. Proto se spalovny snaží získat úřední papír, že jsou zařízení na energetické využívání odpadů. Aby ustaly dohady, navrhl Ambrozek do zákona včlenit odstavec s podmínkami pro energetické využití odpadů: 1. hlavním účelem spalování odpadů je získání energie 2. odpad je do zařízení dodáván za účelem výroby energie proti platbě provozovatelem zařízení 3. energie získaná spálením odpadů je vyšší než energie spotřebovaná ke spálení odpadů (energetický přebytek) 4. objem odpadů se spálením sníží víc než o 80 % a víc než 80 % celkové získané energie je využito jako tepelná energie nebo k výrobě elektrické energie 5. proces spalování odpadů je řízen v souladu se zvláštními právními předpisy o ochraně ovzduší a o hospodaření energií.

Poslanec ODS Václav Mencl ale tuto definici odmítl jako nepřesnou s tím, že by mohla ztížit život českým spalovnám, a požádal ministra, aby s tímto bodem počkal až na projednávání v Senátu. Do té doby by prý s kolegy připravil přesnější znění. Vadila mu zejména pasáž o platbě provozovatele zařízení za odpad.

Ministr naopak upozornil, že nejde o žádné novinky, ale o metodický výklad ministerstva, kterým se jeho úřad řídí. Zařazením tohoto výkladu do zákona chtěl jen upevnit pozici svého úřadu v situaci, kdy je žalován kvůli neumožnění dovozu odpadků do spalovny v Liberci a kdy o další žádosti o dovoz odpadků do pražských Malešic právě rozhoduje. Sněmovna ovšem nakonec Ambrozkův návrh na zpřísnění dovozu odpadků do českých spaloven zamítla. Proti hlasovalo sice jen osm poslanců (sedm komunistů a Jan Kasal z KDU-ČSL), spousta dalších zákonodárců se ale hlasování zdržela, což mělo v tomto případě stejný efekt, jako kdyby hlasovali proti. Šlo o 37 poslanců ODS, 14 lidovců, 10 komunistů a 10 sociálních demokratů.

Zamítnutí návrhu nechápal Ivo Kropáček z Hnutí Duha: "Měl spalovnám bránit v obcházení zákona a dovozu odpadků k pálení. Přitom šlo jen o potvrzení už platného oficiálního výkladu legislativy. My jsme taky měli technické výhrady ke konkrétnímu znění návrhu. Nebyl by ale problém zákon teď, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, přijmout a později upravit."

„Poslanecká sněmovna promarnila příležitost dovozy odpadu zastavit, a to za situace, kdy se jedná v Radě ministrů EU o nové směrnici, která má dovozy odpadu do spaloven uvolnit," dodal k tomu Martin Bursík, předseda Strany zelených.

(Článek jsme převzali se svolením redakce on-line deníku EkoList po drátě. Ukázkový výtisk tištěné verze časopisu si můžete objednat zde.)

Jan Stejskal

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
VOLBY 2006 - přehled projektů k parlamentním volbám:
Hodnocení hlasování PS v oblasti ŽP
Proč ANO ženy v politice? - besedy
Komu dát hlas? - veřejné debaty s politiky
EkoList: Sněmovní volby 2006
Podpora rozvoje dárcovství a neziskových organizací v programech hlavních politických stran
PůjduVolit.cz - Iniciativa na podporu volební účasti mladých
KohoVolit.eu
"Hoď to tam" - projekt na podporu volební účasti mladých
"Hele...vol!" komixový strip aneb Manuál na zasunutí lístku
Rozhodněte to aneb Jít volit je sexy
Pardubice: Politický jarmark a Fórum před volbami
Fení volební kontrapunkty
Fórum 50%: Volby 2006, mediální kampaň
Divadelní představení Politoly - předvolební trenažér
STUŽ, Zelený kruh: Setkání se zástupci politických stran
SKAV: Konference Co můžeme ve školství očekávat po volbách?
-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz