Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Středočeský kraj vyzval neziskové organizace ke spolupráci

20.6.2003
PRAHA [Spiralis]
Autor: Lenka Míkovcová, tel: 222 252 566

Přátelská atmosféra provázela včera (19.6.2003) věcnou diskusi neziskových organizací a reprezentantů Středočeského kraje (SK) o problematice vzájemné komunikace jako předpokladu dobré spolupráce a realizace principu partnerství, který hraje s blížícím se vstupem ČR do Evropské unie stále větší roli.

Setkání, které se konalo pod záštitou ing. Petra Bendla, hejtmana Středočeského kraje, zahájil radní Středočeského kraje mgr. Josef Vacek, který se účastnil téměř celého diskusního dne. Na setkání přišli 4 zastupitelé SK, 11 pracovníků krajského úřadu a zástupci 36 neziskových organizací (NNO). Mezi hosty setkání byla např. Milena Černá z VDV – Nadace Olgy Havlové, dva pracovníci NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti) i pracovníci MV ČR.

Cílem setkání bylo umožnit NNO a kraji přímo konfrontovat názory na problematiku vzájemné komunikace.
Hlavními body diskuse byly:
· obsah www stránek kraje týkající se problematiky NNO, na jejichž změně se právě pracuje. Ze strany SK zazněla nabídka na spolupráci při formování stránek kraje. Kraj NNO vyzval, aby podávaly kompetentním osobám své připomínky a náměty a hned na setkání se kraj o některých potřebách NNO dozvěděl. NNO by na www stránkách kraje chtěly snadno nalézat např. kontaktní osoby odpovědné za jednotlivé grantové politiky kraje, kritéria výběru projektů, kontakty a hlavní činnost koordinátorů kraje především v oblasti rómské a protidrogové problematiky, aj. Službou, kterou by NNO na stránkách přivítaly, bylo e-mailové upozorňování o novinkách.

· Dalším významným bodem diskuse byl adresář NNO, na jehož vzniku i obsahu budou NNO a kraj spolupracovat.

· Předmětem kritiky ze strany NNO se stalo veřejné připomínkování Strategie rozvoje cestovního ruchu, které proběhlo na www stránkách kraje v květnu a bylo značně neúspěšné. K tomuto pan radní Vacek informoval, že na vylepšení procesu připomínkování se již pracuje.

· NNO a kraj se dotkly i problematiky slabých stránek komunikace. Za hlavní považují vzájemnou neznalost, kterou se budou snažit řešit seminářem o krajské úrovni veřejné správy i o neziskových organizacích. Další překážkou, kterou se účastníci setkání zabývali, byla absence spolehlivé komunikační sítě, která by propojovala kraj s obcemi, knihovnami, informačními centry a dalšími subjekty kraje.

Výsledkem setkání byla gentlemanská dohoda, která má přispět ke zlepšení vzájemné komunikace mezi krajem a „jeho“ neziskovým sektorem. Hlavními body dohody jsou:

· vznik pracovní skupiny Středočeského kraje pro NNO, která se bude podílet na realizaci kroků pro zlepšení stávající situace. V pracovní skupině budou zástupci úřadu i samosprávy.

· výzva kraje ke spolupráci NNO v oblasti obsahové náplně www stránek kraje a tvorby databáze NNO

· komunikační rámec mezi NNO a krajem pro realizaci opatření. V současné době bude mít podobu mailing - listu, do kterého budou zahrnuti všichni účastníci setkání (krajští i z NNO) a další zájemci, kteří se zapojili do projektu o.s. SPIRALIS „Cesty k efektivní komunikaci NNO a krajů ČR“, v rámci kterého se setkání pořádalo.

O setkání neziskových organizací a kraje radní SK Josef Vacek na závěr řekl:

„Toto první setkání neziskových organizací a kraje považuji přinejmenším za velmi přínosné. Myslím si, že by se pro Středočeský kraj mohlo stát užitečnou tradicí. Je to velmi jednoduchý a přitom elegantní způsob, jak se dozvědět o tom, co náš neziskový sektor pálí, co potřebuje a v čem si můžeme vzájemně pomoci. Další setkání bychom mohli uspořádat např. na podzim 2003, kdy bychom se vzájemně informovali o tom, jak pokračují práce na dohodě, která zde dnes vznikla“.

Setkání NNO a reprezentantů Středočeského kraje proběhlo za finanční podpory Evropského společenství, Středočeského kraje, Středočeské energetické, a.s., firmy SC&C výzkum, s.r.o. a SPIRALIS, o.s.

Kontakt:
Spiralis, o. s.
Lenka Míkovcová
Tel: 222 252 566
Email: Mikovcoval@spiralis-os.cz


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz