Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Blíží se uzávěrka přihlášek do soutěže „Zklidňování dopravy ve městech a obcích“

21.5.2003
Praha [Nadace Partnerství, program Doprava pro 21. století]
Autor: Aleš Kuták

Až do 30.5.2003 mohou města a obce přihlásit do soutěže „Zklidňování dopravy ve městech a obcích“ projekty, v jejichž důsledku došlo ke zlepšení životního prostředí a bezpečnosti silničního provozu (zejména s ohledem na jeho nejzranitelnější účastníky - chodce a cyklisty) a které byly realizovány v posledních pěti letech, tj. předané k užívání v roce 1998 a letech následujících.

Odborná komise z přihlášených projektů vybere ty nejlepší, jejichž realizátoři obdrží finanční ceny a Cenu měsíčníku Moderní obec. Celkem může mezi oceněné projekty rozdělit 300.000,-Kč. V loňském prvním ročníku komise ocenila celkem 5 projektů - dva z Plzeňského a po jednom ze Zlínského, Moravskoslezského a Karlovarského kraje [1].
Soutěž společně pořádají program Doprava pro 21. století [2], Ministerstvo dopravy, Svaz měst a obcí a měsíčník Moderní obec. Letošnímu ročníku soutěže také udělil záštitu ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Cílem soutěže je uvést v širší známost kvalitní projekty, které byly v ČR realizovány a inspirovat tak k jejich následování. Zklidňováním dopravy je míněn souhrn opatření, která vedou ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí, zlepšení celkové estetiky veřejných prostranství a spravedlivějšímu přerozdělení veřejného prostoru ve prospěch jiných aktivit, než je automobilová doprava.
„I když české projekční normy a přístup některých silničních správních úřadů zklidňování dopravy zatím dvakrát nepřejí, lze již přesto u nás najít řadu zajímavých projektů. Města a obce by proto neměly váhat s jejich přihlášením do soutěže. Účast v soutěži jim poskytuje možnost dát více vědět o tom, co dobrého pro bezpečí a pohodu svých občanů udělaly,“ dodává k tomu Aleš Kuták z programu Doprava pro 21. století.

Další informace o soutěži lze získat na internetové adrese http://doprava21.ecn.cz/soutez.html nebo u administrátorů soutěže Aleše Kutáka (tel. 274 822 150) a Petra Šmída (tel. 274 816 727).


[1] V loňském roce komise ocenila těchto pět projektů:
· Okružní křižovatka na náměstí 28. října v Luhačovicích (finanční cena 100.000,-Kč)
· Úprava zastávky trolejbusů v ulici Na Dlouhých v Plzni (finanční cena 100.000,-Kč)
· Zklidnění silnice I/58 na průtahu obcí Krmelín (finanční cena 50.000,-Kč)
· Obytná zóna Plzeň - Nová Hospoda (finanční cena 50.000,-Kč)
· Okružní křižovatka u nádraží v Chebu (Cena časopisu Moderní obec)
Základní popis všech projektů přihlášených do loňského ročníku soutěže lze nalézt na internetové adrese http://doprava21.ecn.cz/priklady.html.

[2] Doprava pro 21. století (Doprava 21) je společným programem Nadace Partnerství a Nadace VIA, který chce přispět k tomu, aby dopravní politika v naší zemi zahrnovala promyšlenou a dostatečnou podporu veřejné osobní dopravy, pěších a cyklistů za současného omezování růstu automobilové dopravy.
Hlavním prostředkem, který Doprava 21 využívá k naplnění svých cílů, jsou granty udělované na podporu inovativních dopravních projektů. V květnu a červnu 2003 Doprava 21 ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu také uskuteční tři jednodenní exkurse po zklidněných silničních průtazích v Dolním Rakousku.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz