Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nedělejte z kauzy Střešovic osobní problém, napsali Medáci starostovi

24.3.2003
PRAHA [Dobročinný spolek medáků ve Střešovicích]
Autor: Tereza Budková, tel: +420 608 135 589

Členové občanských sdružení ve starých Střešovicích se dnes obrátili dopisem na starostu Prahy 6 Tomáše Chalupu. Vyzvali jej, aby z kauzy starých Střešovic nedělal osobní problém. Starosta v poslední době v médiích i na veřejných setkáních několikrát slovně napadnul bývalého předsedu Spolku Medáků Martin Skalského. Obvinil jej ze lží, manipulací a porušování dohod. Další představitelé Medáků i nově založené Lípy slovanské říkají: Nejde o jediného člověka, ale o alternativní kulturu a záchranu starých Střešovic. Starosta podle nich zamlžuje skutečné problémy.

"Způsob, jakým radnice Prahy 6 prezentuje otázky spojené s kulturními akcemi ve starých Střešovicích a budoucností této enklávy, považujeme za velmi neseriózní,” říká zástupkyně Spolku Medáků Tereza Budková.

“Starosta Tomáš Chalupa se snaží ve veřejnosti vyvolat dojem, že všechny problémy vytváří jediná osoba – Martin Skalský. Ten byl několik let předsedou a mluvčím Medáků, ale nikdy nejednal svévolně a vždy zastupoval zájmy desítek dalších lidí.” Podle Budkové se starosta snaží skutečné problémy zamlžit a Medáky co nejvíce diskreditovat, někdy přitom prý používá i zkreslené nebo nepravdivé informace. “Starosta například tvrdí, že Medáci odmítli podepsat smlouvu na pronájem domku Starostřešovická 79 a označuje to za neseriózní jednání. Ve skutečnosti to přitom bylo zcela opačně. Podpis smlouvy znemožnila dejvická radnice,” uvedla Budková.

Dopis starostovi Prahy 6 podepsalo dvanáct představitelů Spolku Medáků a Lípy slovanské. První z těchto občanských sdružení se věnuje sledování staveb a demolic ve starých Střešovicích, druhé pořádá kulturní akce ve dvou tamních domcích. V dopise apelují na starostu, aby problémy starých Střešovic řešil věcně. Upozorňují také na to, že kulturní centrum Lípy slovanské nemá v Praze obdoby a setkává se s velkým zájmem obyvatel. Představitelé sdružení věří, že radnice Prahy 6 se jejich situací bude znovu zabývat a že nalezne způsob, jak podpořit pokračování kulturních aktivit ve starých
Střešovicích.

================================================================
Dopis občanských sdružení starostovi

Starosta Městské části Praha 6
Vážený pan, Mgr. Tomáš Chalupa
Třída Československé armády č. 23
160 52 Praha 6 – Dejvice

Vážený pane starosto,

Ačkoliv jsme dlouhou dobu stáli – pokud jde o prezentaci kulturních a občanských aktivit ve starých Střešovicích navenek – spíše v pozadí, po pročtení tiskových zpráv Vašeho úřadu, článků v Šestce a Vašem nedávném vystoupení na setkání občany Střešovic, jsme se rozhodli Vám napsat. Vaše výroky se nás hluboce dotýkají a jsme přesvědčeni o nezbytnosti uvést některé informace na pravou míru.

V poslední době se výroky představitelů Prahy 6 na adresu občanských sdružení ve starých Střešovicích – Dobročinného spolku Medáků, případně Ochotnické jednoty Lípy slovanské – značně radikalizují. Řada Vašich prohlášení přitom nesměřuje k věcné podstatě jednotlivých problémů, ale jsou formulována spíše jako seznamy provinění, zrad a právních i morálních poklesků Martina Skalského. Ano, Martin Skalský byl jedním z tvůrců projektu kulturního centra ve Střešovicích, a dlouhou dobu byl i předsedou Spolku Medáků a jeho mluvčím. Není však zdaleka jediným člověkem, který se ve starostřešovických aktivitách angažoval a angažuje.

V tomto místě dovolte, abychom položili několik otázek: Vnímáte spor o staré Střešovice jako věcný, odborný, koncepční, sociální, kulturní nebo – dejme tomu – právní fenomén či problém, nebo jde o Váš osobní spor s Martinem Skalským? Vnímáte fakt, že staré Střešovice stály ještě zcela nedávno na pomyslné křižovatce, že právě Váš úřad mohl rozhodnout, zda zde vznikne “sestra Zlaté uličky" (včetně všech vyhlídek pro turistický ruch, drobné živnostníky, romantické umělce či úctu k vlastní historii) nebo zda půjde o další (z mnoha podobných, byť příjemných) z rezidenčních čtvrtí Prahy 6? Uvědomujete si, že Praha 6 žádné jiné zařízení podobného typu (komunitní, vícegenerační, nízkoprahové, sociální, kulturní, vzdělávací a nekomerční zároveň) jako “alternativní" prostory založené Spolkem Medáků nemá?

Vážený pane starosto, obracíme se na Vás jako lidé, kteří strávili ve starých Střešovicích svůj volný čas prací pro druhé, organizováním kulturních, sociálních a dalších programů, opravami domků a veřejných prostranství. Žádáme Vás, abyste neprezentoval problematiku starých Střešovic, Spolku Medáků a Lípy slovanské, jako otázku serióznosti či neserióznosti jednoho člověka. Není tomu tak. Z pestré škály materiálů, které jsme Vašemu úřadu v uplynulých letech předložili, vyplývá dostatečně jasně, že na aktivitách ve starých Střešovicích se podílí přibližně pět desítek různých organizací a tomu odpovídající počet fyzických osob. (Za instituce zde zmiňujeme alespoň některé z nejvýznamnějších: Muzeum hlavního města Prahy, Státní ústav památkové péče, DAMU, FAMU, VŠUP, AVU, Městské centrum sociálních služeb a prevence, Nový Prostor, Nadace VIA, Open Society Fund, Ana María Fonds, Radio 1, Centrum Broumov, Hestia.) Martin Skalský vždy zastupoval Dobročinný spolek Medáků na základě rozhodnutí výkonného výboru, případně členské schůze. Pokud by jeho aktivity byly svévolné, byl by (podobně jako například ve státní správě či podnikatelském sektoru) z funkce předsedy a mluvčího odvolán.

Přestože Martin Skalský již dnes není členem výkonného výboru žádného ze dvou zmiňovaných občanských sdružení, trváme na argumentech, které jsme již artikulovali mnohokrát, a jež jsou Vám tudíž zřejmě dobře známy:

Ke kulturním aktivitám ve starých Střešovicích: Za činností, která ve Střešovicích probíhá již pátým rokem, si stojíme. Za tuto dobu zde bylo uspořádáno kolem osmi set akcí, které navštívilo přibližně deset tisíc diváků.

K výběrovým řízením: Je zřejmé (a lze písemně doložit), že dokumenty, související s výběrovými řízeními, jsou do dnešního dne v rozporu se zákonem utajovány. Spolek Medáků několikrát písemně žádal o předložení zpráv z výběrových komisí a dalších dokumentů. Vždy bezvýsledně. Podle nás to znamená, že rada si za svým rozhodnutím nestojí, nedokáže jej veřejně obhájit a logicky zdůvodnit. Výběrová řízení zřejmě neproběhla zcela v pořádku. O podivnosti výběrového procesu výmluvně svědčí také nedávno provedené odborné posudky divadelního producenta Jiřího Dvořáka a proděkanky DAMU Barbary Tůmové.

K nájemní smlouvě na domek Starostřešovická 79: Není pravdou, jak neustále zdůrazňujete, že Spolek Medáků odmítnul po svém “vítězství” ve výběrovém řízení podepsat nájemní smlouvu. Spolek nájemní smlouvu předložil již jako součást své přihlášky do výběrového řízení. Smlouva byla koncipována v souvislosti s rekonstrukcí objektu a jeho následným provozem a obsahovala dva principy: investici občanského sdružení do umělecké rekonstrukce nemovitosti a její dlouhodobý provoz pro nekomerční kulturní aktivity. S touto koncepcí Spolek Medáků vyhrál výběrové řízení. Úřad potom podmínky začal měnit. Při posledním jednání nám nebyl nikdo schopen smlouvu předložit a zdálo se, že se v šanonech úřadu městské části ani nenachází.

K pokračování činnosti Spolku Medáků: Po posledních komunálních volbách se Spolek Medáků obrátil na novou radu městské části se žádostí o přešetření proběhlých výběrových řízení a požádal radu o podporu svých kulturních a dalších projektů. Součástí dopisu byla žádost o přidělení náhradních prostor pro činnost občanského sdružení v případě, že další působení Spolku Medáků ve starých Střešovicích nebude pro městskou část z nějakých důvodů přijatelné a žádoucí. Na tuto svou žádost Spolek dodnes neobdržel konkrétní odpověď.

Jsme si dobře vědomi faktu, že kdesi na počátku kulturních aktivit ve starých Střešovicích stál protiprávní čin, vniknutí do cizího majetku a jeho užívání. Tento přečin proti pravidlům společnosti však byl již bohatě splacen opravou zdevastovaných obecních domků, jejich oživením i oživením celé enklávy starých Střešovic a tisíci hodin dobrovolně odpracovaných pro zábavu a potěšení druhých lidí. Koneckonců, nebyl to Obvodní úřad pro Prahu 6, kdo by díky své péči o staré Střešovice objevil “squatující” Medáky a – jak říkáte – vyšel jim vstříc. Byli to naopak tehdejší členové Dobročinného Spolku, kteří přišli z vlastní svobodné vůle svůj čin na radnici ospravedlnit, nabídnout vybudování kulturního centra a probuzení “vesnice ve městě“. Je diskutabilní, kdo se provinil více, zda obec či město, celé desetiletí hrubě zanedbávající staré Střešovice i jejich obyvatele, nebo skupina mladých lidí, kteří – možná s jistou dávkou nezkušenosti a naivity – otevřeli nezamčené dveře, za nimiž chtěli najít nový domov a prostor pro realizaci svých plánů a snů.

Vážený pane starosto, ačkoliv nepředpokládáme, že změníte svůj názor na aktivity ve starých Střešovicích, žádáme Vás o věcný přístup k celé problematice namísto skrývání skutečných problémů pod roušku osobních sporů a útoků. Jako starosta městské části byste neměl prosazovat úzké skupinové zájmy a krátkozraká řešení, ale rozhodovat s vědomím, že činíte nejlepší možné pro veřejné dobré, pro prospěch místní komunity i širších společenstev občanů Prahy 6.

Tento dopis dáváme zároveň na vědomí radě a zastupitelstvu Mětské části Praha 6, radě a zastupitelstvu Magistrátu hlavního města Prahy, senátorům Janu Rumlovi a Martinu Mejstříkovi, jakož i sdělovacím prostředkům. Považujte jej prosím za otevřený.

V Praze, dne 20. března 2003

V úctě, zástupci a stálí spolupracovníci občanských sdružení Dobročinný spolek Medáků ve Střešovicích a Podpůrná ochotnická jednota Lípa slovanská ve Střešovicích

Ladislav Rapan
Tereza Budková
Eva Pírová
Otakar Vopat
Radana Téglová
Vít Bezdíček,
Roman Laube
Vladimir Boroda
Pavel Arazim
Markéta Gausová
Marie Posejpalová
Lukáš Rumlena


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz